HRS4R
Vull donar
Pla estratègic, memòria d'activitats i memòria científica
Auditories dels serveis públics
Informació estadística
Pla d'Igualtat
HR Excellence in Research

Auditories dels serveis públics

Els membres del comitè científic intern (CCI) fan un seguiment periòdic del pla estratègic i l'acompliment de les fites establertes. Els membres del comitè científic extern (CCE) tenen la potestat d'avaluar anualment el desenvolupament del pla estratègic de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona.

Altres estadístiques

En aquest apartat es pot consultar l'estadística realitzada per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Central de resultats fins 2019 - Portal interactiu

Pla d'igualtat

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) disposa d'un Pla d’Igualtat des del 2014. L’any 2018 el va renovar per continuar treballant contra la discriminació de gènere i garantir la màxima igualtat entre tot el col·lectiu de la institució.

El Comitè d’Igualtat fa un seguiment periòdic del Pla d’Accions que es desprèn del Pla d’Igualtat, alhora que recull propostes i debat sobre aspectes rellevants per garantir unes òptimes condicions de treball, d’accés, de salut laboral, conciliació amb la vida personal, etc.

Entre d’altres, es posa èmfasi en la formació, sensibilització i conscienciació, no només pels membres del Comitè d’Igualtat sinó de tot el col·lectiu investigador. Tanmateix, és important tenir previstes les eines i els protocols per prevenir, combatre i actuar davant de possibles situacions de discriminació o violència de gènere.

Pòster igualtat d'oportunitatsDíptic igualtat d'oportunitatsTríptic assetjamentProtocol prevenció assetjament psicològic, sexual i altres

Documentació vigent a data de 15/11/2022.

HR Excellence in Research

On the 31st of March 2015 the Girona Biomedical Research Institute (IDIBGI) received the "HR Excellence in Research Award". This award and its logo reflect the IDIBGI’s commitment to continously improve its human resources policies and practices in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter & Code),

The Charter and Code is addressed to researchers as well as to employers and funders in both the public and private sectors. They are key elements in the European Union's policy to make research an attractive career, which is a vital feature of its strategy to stimulate economic and employment growth.

The Girona Biomedical Research Institute endorsed the Charter and Code in May 2011, and joined the Fourth Cohort of the Institutional Human Resources Strategy Group in 2012, attending the Kick-off meeting of the group project in Brussels. Thereon the IDIBGI started implementing their own Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

 

HR_01_0

Coneix l’IDIBGI!

menu