Línies d'actuació

Pla estratègic, memòria d'activitats i memòria científica
Auditories dels serveis públics
Informació estadística
Pla d'Igualtat
HR Excellence in Research

Auditories dels serveis públics

Els membres del comitè científic intern (CCI) fan un seguiment periòdic del pla estratègic i l'acompliment de les fites establertes. Els membres del comitè científic extern (CCE) tenen la potestat d'avaluar anualment el desenvolupament del pla estratègic de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona.

Informació estadística

En aquest apartat podeu consultar la informació estadística referent a la producció científica. 

Altres estadístiques

En aques apartat es pot consultar l'estadística realitzada per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Pla d'igualtat

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) disposa d'un Pla d’Igualtat des del 2014. L’any 2018 el va renovar per continuar treballant contra la discriminació de gènere i garantir la màxima igualtat entre tot el col·lectiu de la institució.

El Comitè d’Igualtat fa un seguiment periòdic del Pla d’Accions que es desprèn del Pla d’Igualtat, alhora que recull propostes i debat sobre aspectes rellevants per garantir unes òptimes condicions de treball, d’accés, de salut laboral, conciliació amb la vida personal, etc.

Entre d’altres, es posa èmfasi en la formació, sensibilització i conscienciació, no només pels membres del Comitè d’Igualtat sinó de tot el col·lectiu investigador. Tanmateix, és important tenir previstes les eines i els protocols per prevenir, combatre i actuar davant de possibles situacions de discriminació o violència de gènere.

HR Excellence in Research

On the 31st of March 2015 the Girona Biomedical Research Institute (IDIBGI) received the "HR Excellence in Research Award". This award and its logo reflect the IDIBGI’s commitment to continously improve its human resources policies and practices in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter & Code),

The Charter and Code is addressed to researchers as well as to employers and funders in both the public and private sectors. They are key elements in the European Union's policy to make research an attractive career, which is a vital feature of its strategy to stimulate economic and employment growth.

The Girona Biomedical Research Institute endorsed the Charter and Code in May 2011, and joined the Fourth Cohort of the Institutional Human Resources Strategy Group in 2012, attending the Kick-off meeting of the group project in Brussels. Thereon the IDIBGI started implementing their own Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

 

HRS4R Action Plan 2014-2018

During 2014, the IDIBGI carried out an internal gap analysis and completed an action plan for the next 5 years identifying a number of key areas for change and further development. This process was completely open, with the active involvement of an internal Working Group formed by representatives from all IDIBGI professional categories. 

IDIBGI Action Plan 2014-2018  aligned the HR institution strategy with the European Charter and Code principles. This plan was approved by the IDIBGI Board of Trustees on December 11th, 2014 and the by the European Commission on March 2015. 

On 2017 the IDIBGI Working Group updated the action plan after completing a self-assessment (see the Revised Action Plan 2014-2018 of March 2017). At the same time, the recruitment procedures and practices in place at IDIBGI were reviewed according to the European Research Area recruitment policy (OTM-R, Open, Transparent and Merit-based Recruitment of researchers) and the OTM-R Checklist was filled in for the first time. The Interim Assessment was reviewed and approved by the European Commission on October 2017.

 

HRS4R Action Plan 2020-2023

The HRS4R follows a cyclical approach of review, assessment and continuous progress towards improved quality. Therefore, on 2019, when the Action Plan 2014-2018 concluded, a new gap analysis and Action Plan for 2020-2023 was developed by the HRS4R Working Group. The OTM-R checklist was reviewed as well.

The same methodology of 2014 has been followed to develop the gap analysis with the aim to evaluate and compare the results and propose new actions to improve our human resources policies and practices in line with Charter & Code.

The Action Plan 2020-2023 was sent to the European Commission on November 2020 for their revision and renewal of the “HR Excellence in Research Award”.

Relevant actions performed in the framework of the HRS4R

● Staff recruitment Manual● Scientific Career Plan● Gender Equality PlanHR_01_0
menu