HRS4R
Vull donar
Compliance Penal

Compromís dels administradors amb les polítiques corporatives de Corporate Compliance Penal:

Documentació associada al Compliance Penal

S'inclou en aquest apartat documentació associada al Compliance Penal

IDI-DOC-058 Registre Activitats de tractament RATIDI-DOC-038 Codi ètic i de conducta IDIBGI

Coneix l’IDIBGI!

menu