HRS4R
Vull donar
Compliment Normatiu
Canal de denúncies
Pla de Mesures Antifrau

Compliment Normatiu

Compromís dels administradors amb les polítiques corporatives de Corporate Compliance. En aquest apartat s'inclou documentació associada a la Política de compliment normatiu:

IDI-DOC-038 - Codi ètic i de conducta IDIBGIIDI-DOC-034 - Codi de conducta CERCAIDI-DOC-001 - Codi de bones pràctiques en la recerca IDIBGI

Documentació vàlida a data de 04/04/2024.

Canal de denúncies

El canal de denúncies és una eina que posem a la vostra disposició per tal que pugueu posar en coneixement nostre qualsevol irregularitat que pugueu haver detectat en el sí de l'IDIBGI i que pugui suposar una infracció.

La denúncia es pot interposar de forma anònima.

El Comitè de Compliance de l'IDIBGI és l'òrgan competent per a gestionar i investigar les denúncies rebudes. Aquest comitè garantirà en tot cas la confidencialitat de la informació, la reserva de la identitat del denunciant, així com la prohibició de represàlies.

Cliqueu aquí per accedir al canal de denúncies

Política de Privacitat del Canal

Procediment de gestió, tramitació i investigació de les informacions rebudes a través del canal intern d'informació

També podeu presentar una denúncia davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., que és l'Oficina Antifrau de Catalunya, accedint al següent enllaç.

 

Pla de Mesures Antifrau

Accedeix aquí al Pla de Mesures Antifrau de l'IDIBGI.

L'elaboració d'aquest document sorgeix de la necessitat de disposar d'un pla de mesures antifrau com a entitat executora d'actuacions finançades per fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. No obstant, el mateix serà també d'aplicació per a la resta d'actuacions de l'entitat, sigui quina sigui la procedència dels fons.

Documentació vàlida a data de 04/04/2024.

Accedeix aquí al Pla de Mesures Antifrau de l'IDIBGI.

L'elaboració d'aquest document sorgeix de la necessitat de disposar d'un pla de mesures antifrau com a entitat executora d'actuacions finançades per fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. No obstant, el mateix serà també d'aplicació per a la resta d'actuacions de l'entitat, sigui quina sigui la procedència dels fons.

Documentació vàlida a data de 10/01/2023.

Accedeix aquí al Pla de Mesures Antifrau de l'IDIBGI.

L'elaboració d'aquest document sorgeix de la necessitat de disposar d'un pla de mesures antifrau com a entitat executora d'actuacions finançades per fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. No obstant, el mateix serà també d'aplicació per a la resta d'actuacions de l'entitat, sigui quina sigui la procedència dels fons.

Documentació vàlida a data de 10/01/2023.

Accedeix aquí al Pla de Mesures Antifrau de l'IDIBGI.

L'elaboració d'aquest document sorgeix de la necessitat de disposar d'un pla de mesures antifrau com a entitat executora d'actuacions finançades per fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. No obstant, el mateix serà també d'aplicació per a la resta d'actuacions de l'entitat, sigui quina sigui la procedència dels fons.

Documentació vàlida a data de 10/01/2023.

Accedeix aquí al Pla de Mesures Antifrau de l'IDIBGI.

L'elaboració d'aquest document sorgeix de la necessitat de disposar d'un pla de mesures antifrau com a entitat executora d'actuacions finançades per fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. No obstant, el mateix serà també d'aplicació per a la resta d'actuacions de l'entitat, sigui quina sigui la procedència dels fons.

Documentació vàlida a data de 10/01/2023.

Coneix l’IDIBGI!

menu