HRS4R
Vull donar
Compliment Normatiu
Canal de denúncies

Compromís dels administradors amb les polítiques corporatives de Corporate Compliance:

Documentació associada al Compliment Normatiu

En aquest apartat s'inclou documentació associada a la Política de compliment normatiu:

IDI-DOC-038 - Codi ètic i de conducta IDIBGIIDI-DOC-034 - Codi de conducta CERCAIDI-DOC-001 - Codi de bones pràctiques en la recerca IDIBGI

Documentació vàlida a data de 15/11/2022.

Canal de denúncies

El canal de denúncies és una eina que posem a la vostra disposició per tal que pugueu posar en coneixement nostre qualsevol irregularitat que pugueu haver detectat en el sí de l'IDIBGI i que pugui suposar una infracció.

La denúncia es pot interposar de forma anònima.

El Comitè de Compliance de l'IDIBGI és l'òrgan competent per a gestionar i investigar les denúncies rebudes. Aquest comitè garantirà en tot cas la confidencialitat de la informació, la reserva de la identitat del denunciant, així com la prohibició de represàlies.

Coneix l’IDIBGI!

menu