HRS4R
Vull donar

Unitat d’Assessorament Estadístic i Metodològic (UAEiM)

Objectius

La Unitat d’Assessorament Estadístic i Metodològic de l’IDIBGI (UAEiM) proporciona als investigadors el suport metodològic i estadístic necessari per a la realització de projectes d’investigació en l’àmbit de la recerca biomèdica amb l'objectiu de promoure i potenciar la investigació d'alta qualitat.

Cartera de serveis

Assessorament i elaboració de projectes d’investigació
Tractament i anàlisis de dades
Comunicació dels resultats científics

Assessorament i elaboració de projectes d’investigació

 • Assessorament i/o revisió metodològica del protocol d’investigació.
 • Càlcul i justificació de la mida mostral.
 • Descripció específica dels mètodes i tècniques d’anàlisis estadístiques.
 • Assessorament i/o revisió del disseny i creació de la fulla de recollida de dades.

Tractament i anàlisis de dades

 • Assessorament i/o revisió del disseny i creació de la base de dades.
 • Anàlisi exploratòria / descriptiva de dades.
 • Anàlisi de relacions / ajuts de models
 • Disseny i validació d’instruments de mesura.
 • Proves diagnòstiques.

 

Comunicació dels resultats científics

 • Elaboració de taules i gràfics.
 • Redacció mètodes estadístics.
 • Interpretació de resultats.
 • Revisió d'articles.

Tarifes

L’aplicació de les tarifes es realitzarà segons els següents criteris:
Segons tipus de servei
Segons tipus d’usuariSuport a les sol·licituds de projectes d’investigació:

Inclou des de la redacció dels objectius i hipòtesis, disseny de l’estudi fins a la redacció dels mètodes estadístics i estimació de la mida mostral.

Tractament i anàlisis de dades:

SENSE anàlisis de base de dades ni informe per escrit: inclou totes aquelles consultes que no es necessària l’explotació d’una base de dades. Generalment, aquest tipus de consulta és adequada per aquells investigadors/es amb coneixements estadístics previs i coneixedors de les tècniques estadístiques més utilitzades en biomedicina.

AMB anàlisis de base de dades i/o informe per escrit: tota l’explotació estadística és realitzada per la unitat. Un cop finalitzat el treball, s’entregarà a l’investigador/a un informe amb els resultats de les anàlisis.

 • Tipus d'USUARI
 • INTERN
 • EXTERN Públic
 • EXTERN Privat
 • Tipus de SERVEI
 • A1
 • A2
 • A3
 • B
 • C
 • a. Sol·licitud projectes
 • 0€/h
 • 30€/h
  (bonus 50h anuals)
 • 30€/h
 • 60€/h
 • 90€/h
 • b. Tractament i anàlisis de dades
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • →Sense anàlisi BBDD ni informe per escrit:
 • 0€/h
 • 0€/h
 • 0€/h
 • 60€/h
 • 90€/h
 • → Amb anàlisi BBDD i/o informe per escrit:
 • 0€/h
 • 30€/h
  (bonus 50h anuals)
 • 30€/h
 • 60€/h
 • 90€/h

Intern:

Grups d’investigació propis de l’IDIBGI [A1,A2], grups adscrits a la Universitat de Girona i institucions vinculades a l’IDIBGI [A3].

Extern públic:

Centres de recerca públics o privats sense ànim de lucre [B].

Extern privat:

Entitats amb ànim de lucre [C].

 • Tipus d'USUARI
 • INTERN
 • EXTERN Public
 • EXTERN Privat
 • Tipus de SERVEI
 • A1
 • A2
 • A3
 • B
 • C
 • a. Sol·licitud projectes
 • 0€/h
 • 30€/h
  (bonus 50h anuals)
 • 30€/h
 • 60€/h
 • 90€/h
 • b. Tractament i anàlisis de dades
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • →Sense anàlisi BBDD ni informe per escrit:
 • 0€/h
 • 0€/h
 • 0€/h
 • 60€/h
 • 90€/h
 • → Amb anàlisi BBDD i/o informe per escrit:
 • 0€/h
 • 30€/h
  (bonus 50h anuals)
 • 30€/h
 • 60€/h
 • 90€/h

Formulari de sol·licitud

Per sol·licitar els serveis de la Unitat és necessari omplir el següent formulari:

Se li enviarà un mail per confirmar la seva recepció i iniciar el procediment del servei sol·licitud.

Contacte

Maria Buxó Pujolràs

Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta
C/ Dr. Castany s/n, 17190, Salt
Parc Hospitalari Martí i Julià - Edifici M2
Email: mbuxo@idibgi.org
Tel: 872.98.70.87 (Ext. 17)

Coneix l’IDIBGI!

menu