HRS4R
Vull donar
Gencardio Diagnostics és el primer laboratori de Catalunya dedicat a la diagnosi de les malalties hereditàries cardiovasculars. El laboratori té seus orígens en el Grup de Recerca de Genètica Cardiovascular, un grup amb consolidada experiència clínica i de recerca en el camp de les malalties cardíaques hereditàries capdavanter en el descobriment d’algunes d’aquestes malalties, com la síndrome de Brugada, i en l’elaboració de les guies clíniques més importants.
Des de 2017 Gencardio Diagnostics treballa sota un sistema de qualitat basat en la ISO9001:2015. 

Gencardio és un exemple d'èxit d'impacte en transferència tecnològica de IDIBGI materialitzat en la prestació de serveis de diagnòstic de les malalties genètiques cardiovasculars, associades a arítmies i mort sobtada i altres patologies.
Per a mantenir la qualitat, estar al dia en els avenços en el camp, i proveir el millor servei possible per als clients i usuaris, és cabdal poder gestionar les proves especialitzades de les malalties rares familiars des d’un centre que combini la diagnosi amb la recerca en el mateix camp. Els professionals de Gencardio Diagnostics combinen el desenvolupament d’eines genètiques d’alt rendiment, amb un acompanyament del professional clínic tant en la tria de l’estudi genètic necessari com en l’assessorament i la presa de decisions en el pacient.
Gencardio Diagnostics ha desenvolupat diferents panells disponibles per la diagnosi genètica i té en marxa diverses col.laboracions amb fundacions i empreses pel desenvolupament de panells genètics per diverses malalties, la seva fabricació i comercialització.
Gencardio Diagnostics també col.labora amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta amb un panell de genètica somàtica del càncer, a disposició del sistema públic de salut.
Gencardio Diagnostics ofereix serveis al sector privat o hospitals del nostre país i/o internacionals mantenint els estàndards científics i de qualitat necessaris.
Serveis tècnics:
1. Extracció i quantificació de DNA.
2. Servei de seqüenciació per Sanger.
3. Servei de seqüenciació per MiSeq d'Illumina.
4. Servei de real-time PCR.

Col·laborem amb empreses i fundacions per la creació d'eines d'anàlisi genètica:
1. Disseny d'estratègies de valoració genètica per genotipat o panells NGS.
2. Validació i posada a punt de projectes genotipat i panells NGS.
3. Eines bioinformàtiques per a la valoració de resultats genètics.
4. Desenvolupament d'informe genètic.

Tarifes:
Tarifes en vigor a partir de 04/12/2023.
Veure Tarifes

Si esteu interessats en els serveis de diagnòstic genètic contacteu amb el Dr. Ramon Brugada o visiteu la web de Gencardio.

Visita la pàgina web

Coneix l’IDIBGI!

menu