Vull donar

Qui som

Estructura organitzativa i funcional
Missatge del Director
L’IDIBGI en xifres
Organigrama
Pla Estratègic
HR Excellence in Research
Pla d'Igualtat
Vídeo corporatiu

Descripció, història, missió, visió i valors

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) és un centre d’investigació CERCA de la Generalitat de Catalunya, i que té com a finalitat promoure, desenvolupar, gestionar, transferir i difondre la recerca biomèdica, coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut, principalment a l’entorn de Girona.

Constituït formalment al 2005 l’institut té els seus orígens en la Fundació Privada Dr. Josep Trueta (1995) i des de l’any 2008 té caràcter públic, amb l’entrada de la Generalitat en els òrgans de govern.

L’IDIBGI està estructurat en grups de recerca i personal investigador de l’àmbit de la salut i recerca biomèdica propi i també de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (HUJT), l’Institut Català de la Salut (ICS), l’Institut d'Assistència Sanitària (IAS), l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), l’Institut Català d’Oncologia (ICO), el Banc de Sang i Teixits (BST), la Universitat de Girona (UdG), l’Escola Universitària de la Salut i Esports (EUSES) i l’Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol a Girona.

Les instal·lacions de l’IDIBGI al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt acullen part dels laboratoris i personal investigador que, juntament amb la resta d’investigadors/es de les institucions associades, formen equips multidisciplinars amb diferent expertesa, enfocats a trobar sinergies i solucions als reptes de salut del nostre entorn, mitjançant la recerca translacional.

Missió:Promoure un entorn que afavoreixi la investigació traslacional per millorar la salut de les persones.
Visió:Ser un centre d’investigació biomèdica que contribueixi a fer de Girona la regió on la població envelleixi de la manera més saludable possible, convertint-se en model de referència per Catalunya i la resta del món.
Valors: 
   · Excel·lència i talent

   · Treball en equip, inclusió i diversitat

   · Innovació i transferència de coneixement orientada a millorar la salut de la         població

   · Implicació amb el territori; som recerca de proximitat i promovem les                   sinèrgies

   · Vetllem pel compliment de les polítiques institucionals i els requisits legals

   · Sostenibilitat i compromís amb la millora contínua

L’IDIBGI en xifres

Dades al tancament de l'any anterior
+ 400
Número d'investigadors
21
Número de grups de recerca
+ 60
Número de projectes actius
9
Número de famílies de patents actives
257
Número d'assaigs clínics actius
389
Número d'estudis observacionals actius
Dades acumulades
1896
Número de publicacions
37
Número de tesis presentades
+ 50
Número d'Amics IDIBGI

Organigrama

Pla Estratègic

Missió:Promoure un entorn que afavoreixi la investigació traslacional per millorar la salut de les persones.
Visió:Ser un centre d’investigació biomèdica que contribueixi a fer de Girona la regió on la població envelleixi de la manera més saludable possible, convertint-se en model de referència per Catalunya i la resta del món.
Valors: 
   · Excel·lència i talent
   · Treball en equip
   · Som inclusius
   · Innovació i transferència de coneixement orientada a millorar la salut de la         població
   · Implicació amb el territori; som recerca de proximitat i promovem les                   sinèrgies
   · Compromís amb la millora continua, compliment de tots els requisits legals i         d’altres aplicables
   · Sostenibilitat

El PLA ESTRATÈGIC 2018-2022 de l'IDIBGI es centra en 3 eixos estratègics: model d'Organització, model Científic i model de Relació, dels quals se'n deriven vàries línies estratègiques i accions concretes:


Pla estratègic 2018-2022

HR Excellence in Research

On the 31st of March 2015 the Girona Biomedical Research Institute (IDIBGI) received the "HR Excellence in Research Award". This award and its logo reflect the IDIBGI’s commitment to continously improve its human resources policies and practices in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter & Code),

The Charter and Code is addressed to researchers as well as to employers and funders in both the public and private sectors. They are key elements in the European Union's policy to make research an attractive career, which is a vital feature of its strategy to stimulate economic and employment growth.

The Girona Biomedical Research Institute endorsed the Charter and Code in May 2011, and joined the Fourth Cohort of the Institutional Human Resources Strategy Group in 2012, attending the Kick-off meeting of the group project in Brussels. Thereon the IDIBGI started implementing their own Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

 

Pla d'igualtat

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona disposa de Pla d’Igualtat des del 2014. L’any 2018 el va renovar per continuar treballant contra la discriminació de gènere i garantir la màxima igualtat entre tot el col·lectiu de la institució.

El Comitè d’Igualtat fa un seguiment periòdic del Pla d’Accions que es desprèn del Pla d’Igualtat, alhora que recull propostes i debat sobre aspectes rellevants per garantir unes òptimes condicions de treball, d’accés, de salut laboral, conciliació amb la vida personal, etc.

Entre d’altres, es posa èmfasi en la formació, sensibilització i conscienciació, no només pels membres del Comitè d’Igualtat sinó de tot el col·lectiu investigador. Tanmateix, és important tenir previstes les eines i els protocols per prevenir, combatre i actuar davant de possibles situacions de discriminació o violència de gènere.

 

Pòster igualtat d'oportunitatsDíptic igualtat d'oportunitatsTríptic assetjamentProtocol prevenció assetjament psicològic, sexual i altres

Vídeo corporatiu

Òrgans de govern

Patronat
Comissió Delegada

Membres nats

President: Hble. Sr. Josep Maria Argimon Pallàs. Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya
Vicepresidència 1a: Hble. Sra. Gemma Geis Carreras. Consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya
Vicepresidència 2a: Rector Magfc. Joaquim Salvi Mas. Rector de la Universitat de Girona
Vocal: Sr. Joan Gómez Pallàres. Director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Membres designats

Pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:

 • Sra. Aina Plaza Tesias. Directora general Planificació en Salut
 • Sr. Miquel Carreras Massanet. Gerent Territorial de CatSalut a Girona
 • Sra. Montserrat Llavayol i Giralt. Sub-directora General de Recerca i Innovació en Salut

Pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya:

 • Sra. Iolanda Font de Rubinat Garcia. Sub-directora general de Recerca
 • Sr. Lluís Rovira Pato. Director de la Institució CERCA

Pel Rectorat de la Universitat de Girona:

 • Sr. Josep Mª Gómez Pallarès. Gerent
 • Sra. Maria Pla de Solà Morales. Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement
 • Sr. Josep Calbó Angrill. Vicerector de Projectes Estratègics

Per les Institucions Sanitàries:

 • Sr. Joan Profitós Tuset. President del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària IAS Girona
 • Sra. Anna Clopés Estela. Adjunta a la Direcció General per a la Gestió del Coneixement, Medicament, Innovació i Recerca de l’Institut Català d’Oncologia
 • Sr. Joaquim Casanovas Lax. Gerent Territorial de l'Institut Català de la Salut a Girona
 • Sra. Glòria Padura Esnarriaga. Directora de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta de l’Institut Català de la Salut

Secretaria:

 • Sra. Maria Jesús Jiménez Hernández. Cap de l'Àrea Jurídico Administrativa de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut

Comissió Delegada

La composició de la Comissió Delegada de l’IDIBGI és de 7 membres patrons, dels quals 1 és nat per raó de càrrec i 6 designats per les institucions corresponents.

NATS

Vocal: Director general de Recerca, Sr. Joan Gómez Pallarès

DESIGNATS

Pel Departament de Salut:

 • President: Director General de Recerca i Innovació en Salut, Sr. Robert Fabregat i Fuentes

Pel Departament d'empresa i Coneixement:

 • Vocal: Director de la Institució CERCA, Sr. Lluís Rovira Pato

Pel Rectorat de la Universitat de Girona (UdG):

 • Vocals:
  • Gerent, Sr. Josep Mª Gómez Pallarès
  • Vicerector de Projectes Estratègics, Sr. Josep Calbó Angrill

Per les Institucions Sanitàries:

 • Vocal:
  • President del Consell d'Administració de l'ICS-Girona, Sr. Joaquim Casanovas Lax
  • President del Consell d'Administració de l'IAS, Sr. Joan Profitós Tuset
 • Secretària: Cap de l'àrea Jurídic Administrativa de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, Sra. Maria Jesús Jiménez Hernández

Localització

Actualment, els més de 400 investigadors/es que integren l’IDIBGI es troben repartits per les diverses instal·lacions de l’Institut a les comarques gironines, majoritàriament a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt.

Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)

C/Dr. Castany s/n, 17190 Salt (Girona)

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

Avinguda de França, S/N, 17007 (Girona)

Patronat

Institucions associades

Col·laboradors

Entitats finançadores
Espònsors

Entitats finançadores

Espònsors

Coneix l’IDIBGI!

menu