HRS4R
Vull donar

Presentació

Qui som?
Estructura organitzativa

Qui som?

El Biobanc IDIBGI és la plataforma de suport a la recerca responsable de la gestió de les mostres biològiques humanes i les dades associades destinades a la investigació. Aquesta gestió inclou la col·lecció, el processament, l’emmagatzematge i la cessió de mostres per promoure la recerca biomèdica de qualitat.

El nostre objectiu és contribuir al desenvolupament de la investigació biomèdica d’excel·lència, posant a disposició de la comunitat científica mostres biològiques sota unes determinades garanties legals, tècniques, organitzatives i respectant els drets del donants.

El Biobanc IDIBGI va ser autoritzat pel Departament de Salut l’octubre de 2013 i està inscrit al Registro Nacional de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III.

 

 

Estructura organitzativa

L’estructura organitzativa del Biobanc permet gestionar diferents col·leccions de mostres biològiques recollides a  l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (HUJT), a l’Institut d'Assistència Sanitària (IAS), i a altres centres associats, d’acord amb la normativa vigent (Llei 14/2007, d’Investigació Biomèdica, i RD 1716/2011, Reial Decret de Biobancs).

El Biobanc està format per dues àrees: el Node Central, que integra mostres derivades de sang i altres fluids (orina, femta, etc), i el Node Banc de Tumors, que inclou principalment mostres de teixit tumoral. Cada una d’elles està habilitada adequadament per processar, emmagatzemar i custodiar el tipus de mostra específic.

El Biobanc compta amb un director científic, un coordinador, un responsable de qualitat i personal tècnic de laboratori:

 • Director científic: José Manuel Fernández-Real
 • Coordinadora: Laia Alsina
 • Personal tècnic Node Central: Gerard Pardo, Mar Rubio i Cristina Zapata 
 • Personal tècnic Node Banc de Tumors: Glòria Oliveras i Mar Rubio 

 

I està adscrit a dos comitès externs assessors:

 • El comitè científic extern, que vetlla per la qualitat científica i tècnica del Biobanc.
  • President: Dr. Xavier Matías-Guiu, director de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.
  • Vocals:
   • José Luis Díez, cap del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón.
   • Joan Josep Vendrell, cap d’Endocrinologia de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.
   • Mª Ángeles Muñoz-Fernández de l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
   • Frederik Karpe, professor de medicina metabòlica de l’Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology & Metabolism.
 • El comitè d’ètica, que garanteix la protecció de la dignitat, els drets, la seguretat i el benestar dels donants, concretament en relació amb el consentiment, la confidencialitat, la valoració del balanç benefici-risc de la recerca i l’ús que es realitzi de les mostres i les dades associades. El Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica amb medicaments (CEIm) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta assumeix les funcions del comitè d’ètica del Biobanc, amb el seu propi reglament.

Coneix l’IDIBGI!

menu