HRS4R
Vull donar

Vols col·laborar en l'avenç de la recerca biomèdica?

A l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i altres centres adscrits, igual que en la majoria d’hospitals, a més de l’assistència als pacients es realitza recerca biomèdica. La finalitat d’aquesta investigació és progressar en el coneixement de les malalties i en la seva prevenció, diagnòstic i tractament. Això requereix recollir dades clíniques i mostres biològiques de pacients i donants sans per analitzar-les i obtenir conclusions. Molts dels avenços científics obtinguts en aquests últims anys en medicina són fruit d’aquest tipus d’estudis.

Què és un Biobanc?

Un biobanc és un establiment de caràcter públic i sense ànim de lucre, que acull diverses col·leccions de mostres biològiques concebudes amb finalitats de recerca biomèdica i organitzades com a una unitat tècnica amb criteris de qualitat, ordre i destí.

La funció del biobanc és servir de pont entre el donant i l’investigador, vetllant pel desig del donant i recolzant el valor de la recerca. Per tal de garantir un servei de qualitat en la recerca i protegir legalment tot el procés, el biobanc gestiona des del moment de la recollida de les mostres i les dades clíniques fins al processament, l’emmagatzematge i la cessió de les mostres a projectes científics de màxim interès, sempre sota la supervisió d’un comitè científic i un comitè d’ètica.

La donació és voluntària i altruista

La cessió de mostres biològiques que vulguis realitzar al Biobanc IDIBGI, del qual n’és titular l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), és totalment voluntària i gratuïta. En aquest sentit, no obtindràs cap benefici econòmic per la cessió ni per la seva participació en els posteriors estudis de recerca. Abans de realitzar la donació hauràs de signar un consentiment informat.

Protecció de dades i confidencialitat

Les dades personals obtingudes en la donació seran tractades i emmagatzemades complint en tot moment el deure del secret, d’acord amb la legislació vigent.

Revocació de la donació

Pots retirar el consentiment en qualsevol moment posterior a la signatura de la donació de mostres sense haver d’explicar els motius i, evidentment, sense que això repercuteixi en la teva assistència mèdica present o futura. La revocació del consentiment, l’hauràs de sol·licitar per escrit al director del Biobanc IDIBGI mitjançant correu postal (Biobanc IDIBGI – Parc Hospitalari Martí i Julià (Edifici M2) – C/ Dr. Castany, s/n – 17190 Salt) o bé correu electrònic (biobanc@idibgi.org).

Com fer la sol·licitud

Els donants són imprescindibles per a la recerca biomèdica. Si vols ser-ho, posa’t en contacte amb nosaltres i t’explicarem les diferents opcions existents i el procés a seguir.

L’equip del Biobanc IDIBGI et donem les gràcies per endavant!

Coneix l’IDIBGI!

menu