HRS4R
Vull donar

IDIBGI - Òrgans de govern

Òrgans de govern

Patronat
Comissió Delegada

Membres nats

President: Hble. Sr. Manel Balcells i Díaz. Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya
Vicepresidència 1a: Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras. Conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya
Vicepresidència 2a: Rector Magfc. Joaquim Salvi Mas. Rector de la Universitat de Girona
Vocal: Sr. Joan Gómez Pallàres. Director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Membres designats

Pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:

 • Sra. Aina Plaza Tesias. Directora general Planificació en Salut
 • Sr. Miquel Carreras Massanet. Gerent Territorial de CatSalut a Girona
 • Sra. Montserrat Llavayol i Giralt. Sub-directora General de Recerca i Innovació en Salut

Pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya:

 • Sra. Iolanda Font de Rubinat Garcia. Sub-directora general de Recerca
 • Sr. Lluís Rovira Pato. Director de la Institució CERCA

Pel Rectorat de la Universitat de Girona:

 • Sr. Josep Mª Gómez Pallarès. Gerent
 • Sra. Maria Pla de Solà Morales. Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement
 • Sr. Josep Calbó Angrill. Vicerector de Projectes Estratègics

Per les Institucions Sanitàries:

 • Sr. Joan Profitós Tuset. President del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària IAS Girona
 • Sra. Anna Clopés Estela. Adjunta a la Direcció General per a la Gestió del Coneixement, Medicament, Innovació i Recerca de l’Institut Català d’Oncologia
 • Sr. Joaquim Casanovas Lax. Gerent Territorial de l'Institut Català de la Salut a Girona
 • Sra. Glòria Padura Esnarriaga. Directora de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta de l’Institut Català de la Salut

Secretaria:

 • Sra. Maria Jesús Jiménez Hernández. Cap de l'Àrea Jurídico Administrativa de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut

Comissió Delegada

La composició de la Comissió Delegada de l’IDIBGI és de 7 membres patrons, dels quals 1 és nat per raó de càrrec i 6 designats per les institucions corresponents.

Presidenta:

 • Directora General Planificació en Salut, Sra. Aina Plaza Tesias.

Pel Departament de Recerca i Universitats:

 • Vocal: Director General de Recerca, Sr. Joan Gómez Pallarès
 • Vocal: Director de la Institució CERCA, Sr. Lluís Rovira Pato

Pel Rectorat de la Universitat de Girona (UdG):

 • Vocals:
  • Gerent, Sr. Josep Mª Gómez Pallarès
  • Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement, Sra. Maria Pla de Solà Morales

Per les Institucions Sanitàries:

 • Vocals:
  • Gerent Territorial ICS-Girona, Sr. Joaquim Casanovas Lax
  • President del Consell d'Administració de l'IAS, Sr. Joan Profitós Tuset
 • Secretària: Cap de l'àrea Jurídico Administrativa de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, Sra. Maria Jesús Jiménez Hernández

Coneix l’IDIBGI!

menu