HRS4R
Vull donar

La teva salut la nostra recerca, ajuda'ns a fer-la realitat. Pots col·laborar amb nosaltres de moltes maneres:

Fes una donació a la recerca
Deixa el teu llegat solidari
Les vostres campanyes solidàries
Another Tab

Vull fer una donació

La vostra aportació es destina íntegrament al compliment dels fins fundacionals de l'IDIBGI, amb la finalitat de donar suport a la recerca biomèdica que es desenvolupa al nostre centre.

Col·laborant amb nosaltres ens ajudeu a…

  • Engegar nous projectes d’investigació o continuar donant suport a projectes existents.
  • Contractar personal investigador i de suport a la recerca.
  • Renovar equipament o adquirir material o nous equips d’última generació.
  • Adequar les nostres instal·lacions a les necessitats investigadores. 

Amb tot això... podem continuar investigant per la millora de la qualitat de vida i la bona salut de les persones.

Another Tab Contents

Quan tu ja no hi siguis, la teva generositat serà decisiva per millorar la recerca en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties. Un gest d’estima que té un valor incalculable per a les futures generacions.

La investigació requereix i consumeix molts recursos. Tota ajuda és molt ben benvinguda i beneficiosa en un futur.

A través d'un llegat, pots deixar part dels teus béns a l'IDIBGI. Pot ser una quantitat de diners en efectiu, un percentatge sobre el valor del patrimoni, un bé immoble, joies, obres d’art, accions, etc.

La part de l'herència que atorguis a l'IDIBGI, no es veurà minvada per impostos. En ser una persona jurídica l'IDIBGI no està subjecte a l'Impost de Successions. Així mateix, els ingressos que reben per herències i llegats estan excempts de l'Impost de Societats, perquè som una organització sense ànim de lucre. 

Si desitges incloure l'IDIBGI en el testament com a hereva o beneficiària d'un llegat et recomanem assessorar-te per un Notari per a la redacció del testament.

El nostre compromís és actuar amb la màxima professionalitat i transparència per garantir que es complirà la voluntat que has expressat en el testament. 

 

Si necessiteu més informació o necessiteu resoldre alguns dubtes al respecte, podeu contactar amb nosaltres a fpedro@idibgi.org (Ferran Pedró) o trucant al 872 987 087.

Cada dia són més les persones, les fundacions, les institucions, les empreses i associacions de malalts que col·laboren amb nosaltres.

Tu també pots fer-ho!

Pots col·laborar organitzant diversos esdeveniments solidaris a favor de la investigació de l'IDIBGI.

Mercats, concerts, sopars, esdeveniments esportius, exposicions, o alguna altra activitat que segur que se t'acudirà a tu abans que a nosaltres!

També, des de la teva empresa i/o comerç pots posar a la venda productes i recaptar fons per la investigació a IDIBGI.

El cap i el cor són solidaris, però les teves mans també. Per això t'encoratgem a ser creatiu/creativa i elaborar molts productes solidaris, la venta dels quals ens ajudi a fer realitat la nostra recerca. 

T'ensenyem alguns exemples de campanyes solidàries:
Qualsevol proposta que ens vulguis comentar, no ho dubtis i contacta'ns a fpedro@idibgi.org! Totes les idees seran benvingudes!
..

Consulta'ns si tens dubtes. T'atendrem personalment. 

Ferran Pedró i Costa

Tel: 872 98 70 87 (Ext. 26)
Mòbil: 616 56 35 03
Email: fpedro@idibgi.org

Avantatges de la teva donació

Persones físiques (IRPF)

Fins a 150 €
Resta d’import
Deducció tram estatal
80%
35% / 40% (*)
Deducció tram autonòmic
25%
25%
TOTAL DEDUCCIÓ
105%
60% / 35% (*)
  • Pel que fa a la deducció estatal, el limit de la base de càlcul de la deducció és el 10% de la base liquidable del contribuent.
  • Pel que fa a la deducció autonòmica, el límit d’aquesta és el del 10% de la quota íntegra autonòmica.

Empreses (IS)

Import total
Deducció quota IS
35% / 40% (*)
  • El límit de la base de la deducció és un 1’% de la base imposable de l’import sobre Societats. Els exessos es poden aplicar en el períodes impositius que concloguin en els 10 exercicis posteriors.
  • Les deduccions que no hagin pogut ser aplicades per insuficiència de quota líquida, poden ser aplicades en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys posteriors.

(*) La nova llei de règim fiscal d'entitats sense ànim de lucre intenta potenciar la continuïtat de les donacions, incrementant la deducció quan els dos anys anteriors també s’ha realitzat la donació a la mateixa entitat per imports iguals o superiors, a cada període, al de l’exercici anterior.

Coneix l’IDIBGI!

menu