HRS4R
Vull donar

Piroseqüenciació

La piroseqüenciació és una tècnica que s’utilitza per determinar el percentatge de metilació de DNA d’una mostra. La metilació de DNA consisteix en l’addició de grups metil en residus de citosina i és un mecanisme epigenètic que regula l’expressió gènica.

La pirosequenciació es realitza sobre DNA bisulfitat. Durant el procés de bisulfitació els residus de citosina lliures es converteixen en uracils, mentre que els residus de citocines units a grup metil resten en forma de citosina. D’aquesta manera, amb la seqüenciació que es realitza seguidament, es poden identificar les citosines metilades i determinar el grau de metilació (%) d’aquella mostra.

El nostre servei de piroseqüenciació disposa d’un PyroMark Q48 (Qiagen) i s’ofereixen els serveis d’extracció de DNA, bisulfitació, BS-PCR (generació de l’amplicó) i piroseqüenciació.

Tarifes

Tarifes en vigor a partir de 04/12/2023.
Veure Tarifes

Contacte

Si tens interès en utilitzar la plataforma, contacta: plataformes@idibgi.org

Coneix l’IDIBGI!

menu