I want to donate

Governing bodies

Board of trustees
Executive board

Ex oficio members

President: Honorable Ms. Alba Vergés Bosch. Consellera Salut de la Generalitat de Catalunya
1st Vicepresident: Honorable Ms. Gemma Geis Carreras. Minister for Research and Universities of the Government of Catalonia
2nd Vicepresident: Rector Magfc. Joaquim Salvi Mas. Rector of the University of Girona
Members: Mr. Joan Gómez Pallàres. Director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
 • President: Hble. Mr. Josep Maria Argimon Pallàs. Minister of Health of the Generalitat de Catalunya.
 • 1st Vice-presidency: Hble. Ms. Gemma Geis Carreras. Minister of Research and Universities of the Generalitat de Catalunya.
 • 2nd Vice-presidency: Rector Magfc. Joaquim Salvi Mas. Rector of the University of Girona
 • Member: Mr. Joan Gómez Pallàres. General Director of Research of the Department of Business and Knowledge of the Generalitat de Catalunya.

Designated members

By the Department of health – Catalonian Regional Government:

 • Ms. Aina Plaza Tesias. General Director of Health Planning
 • Mr. Miquel Carreras Massanet. Gerent Territorial de CatSalut a Girona
 • Mrs. Montserrat Llavayol i Giralt. Sub-directora General de Recerca i Innovació en Salut

By the Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya::

 • Mrs. Iolanda Font de Rubinat Garcia. Sub-directora general de Recerca
 • Mr. Lluís Rovira Pato. Director of CERCA

By the Rectorate of the University of Girona:

 • Mr. Josep Mª Gómez Pallarès. Manager
 • Mrs. Maria Pla de Solà Morales. Vicerector of Research and transfer of knowledge
 • Mr. Josep Calbó Angrill. Vicerector of Strategic Projects

By the Health Institutions:

 • Mr. Joan Profitós Tuset. President of the Board of Directors of the Institut d’Assistència Sanitària IAS Girona
 • Dr. Anna Clopés Estela. Adjunta a Direcció General per la Gestió del Coneixement, Medicament, Prevenció i Recerca
 • Mr. Joaquim Casanovas Lax. Territorial Manager of the Institut Català de la Salut ICS Girona
 • Mrs. Glòria Padura Esnarriaga. Manager of the Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta of the Institut Català de la Salut ICS

Secretary:

 • Mrs. Maria Jesús Jiménez-Hernández. Head of the Legal-Administrative Area of the Direcció General de Recerca i Innovació

Executive board

 • President: Mr. Robert Fabregat i Fuentes. Director General de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
 • Mr. Joan Gómez Pallarès. Director General de Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
 • Mr. Lluís Rovira Pato. Manager of the CERCA institution belonging to the Generalitat de Catalunya
 • Mr. Josep Calbó Angrill. Vicerector of Strategic Projects at the University of Girona (UdG)
 • Mr. Josep Mª Gómez Pallarès. Manager of the University of Girona(UdG)
 • Mr. Joaquim Casanovas Lax. Territorial Manager of the Institut Català de la Salut ICS Girona
 • Mr. Joan Profitós Tuset. President of the Board of Directors of the Institut d’Assistència Sanitària IAS Girona

Secretary:

 • Maria Jesús Jiménez Hernández. Head of the Legal-Administrative Area of the Direcció General de Recerca i Innovació en Salut

About IDIBGI!

menu