HRS4R
Vull donar

IDIBGI - Qui som

Qui som

Estructura organitzativa i funcional
Missatge del Director
L’IDIBGI en xifres
Organigrama
Pla Estratègic
HR Excellence in Research
Pla d'Igualtat
Vídeo corporatiu

Descripció, història, missió, visió i valors

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) és un centre d’investigació CERCA de la Generalitat de Catalunya, i que té com a finalitat promoure, desenvolupar, gestionar, transferir i difondre la recerca biomèdica, coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut, principalment a l’entorn de Girona.

Constituït formalment al 2005 l’institut té els seus orígens en la Fundació Privada Dr. Josep Trueta (1995) i des de l’any 2008 té caràcter públic, amb l’entrada de la Generalitat en els òrgans de govern.

L’IDIBGI està estructurat en grups de recerca i personal investigador de l’àmbit de la salut i recerca biomèdica propi i també de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (HUJT), l’Institut Català de la Salut (ICS), l’Institut d'Assistència Sanitària (IAS), l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), l’Institut Català d’Oncologia (ICO), el Banc de Sang i Teixits (BST), la Universitat de Girona (UdG), l’Escola Universitària de la Salut i Esports (EUSES) i l’Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol a Girona.

Les instal·lacions de l’IDIBGI al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt acullen part dels laboratoris i personal investigador que, juntament amb la resta d’investigadors/es de les institucions associades, formen equips multidisciplinars amb diferent expertesa, enfocats a trobar sinergies i solucions als reptes de salut del nostre entorn, mitjançant la recerca translacional.

Missió:Promoure un entorn que afavoreixi la investigació traslacional per millorar la salut de les persones.
Visió:Ser un centre d’investigació biomèdica que contribueixi a fer de Girona la regió on la població envelleixi de la manera més saludable possible, convertint-se en model de referència per Catalunya i la resta del món.
Valors: 
   · Excel·lència i talent

   · Treball en equip, inclusió i diversitat

   · Innovació i transferència de coneixement orientada a millorar la salut de la         població

   · Implicació amb el territori; som recerca de proximitat i promovem les                   sinèrgies

   · Vetllem pel compliment de les polítiques institucionals i els requisits legals

   · Sostenibilitat i compromís amb la millora contínua

L’IDIBGI en xifres

Dades al tancament de l'any anterior
+ 400
Número d'investigadors
21
Número de grups de recerca
+ 60
Número de projectes actius
9
Número de famílies de patents actives
257
Número d'assaigs clínics actius
389
Número d'estudis observacionals actius
Dades acumulades
1896
Número de publicacions
37
Número de tesis presentades
+ 50
Número d'Amics IDIBGI

Organigrama

Pla Estratègic

Missió:Promoure un entorn que afavoreixi la investigació traslacional per millorar la salut de les persones.
Visió:Ser un centre d’investigació biomèdica que contribueixi a fer de Girona la regió on la població envelleixi de la manera més saludable possible, convertint-se en model de referència per Catalunya i la resta del món.
Valors: 
   · Excel·lència i talent
   · Treball en equip
   · Som inclusius
   · Innovació i transferència de coneixement orientada a millorar la salut de la         població
   · Implicació amb el territori; som recerca de proximitat i promovem les                   sinèrgies
   · Compromís amb la millora continua, compliment de tots els requisits legals i         d’altres aplicables
   · Sostenibilitat

El PLA ESTRATÈGIC 2018-2022 de l'IDIBGI es centra en 3 eixos estratègics: model d'Organització, model Científic i model de Relació, dels quals se'n deriven vàries línies estratègiques i accions concretes:


Pla estratègic 2018-2022

HR Excellence in Research

El 31 de març del 2015 l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI) va rebre el "HR Excellence in Research Award" (Premi a l'Excel·lència en Recursos Humans en Investigació). Aquest premi i el logotip reflecteixen el compromís de l'IDIBGI de millorar contínuament les seves polítiques i pràctiques de recursos humans en línia amb la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadores (Carta i Codi).

La Carta i el Codi es dirigeixen tant als investigadors com als ocupadors i finançadores dels sectors públic i privat. Són elements clau en la política de la Unió Europea per fer de la investigació una carrera atractiva, cosa que constitueix un element vital de la seva estratègia per estimular el creixement econòmic i de l'ocupació.

L'Institut de Recerca Biomèdica de Girona es va adherir a la Carta i al Codi el maig del 2011, i es va unir a la Quarta Cohort del Grup d'Estratègia Institucional de Recursos Humans el 2012, assistint a la reunió de llançament del projecte del grup a Brussel·les . A partir de llavors, l'IDIBGI va començar a implementar la seva Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R).

Més informació

 

Pla d'igualtat

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona disposa de Pla d’Igualtat des del 2014. Es va renovant periòdicament per continuar treballant contra la discriminació de gènere i garantir la màxima igualtat entre tot el col·lectiu de la institució.

El Comitè d’Igualtat fa un seguiment periòdic del Pla d’Accions que es desprèn del Pla d’Igualtat, alhora que recull propostes i debat sobre aspectes rellevants per garantir unes òptimes condicions de treball, d’accés, de salut laboral, conciliació amb la vida personal, etc.

Entre d’altres, es posa èmfasi en la formació, sensibilització i conscienciació, no només pels membres del Comitè d’Igualtat sinó de tot el col·lectiu investigador. Tanmateix, és important tenir previstes les eines i els protocols per prevenir, combatre i actuar davant de possibles situacions de discriminació o violència de gènere.

Pots consultar més informació fent clic aquí

 

Vídeo corporatiu

Coneix l’IDIBGI!

menu