HRS4R
Vull donar
Principals línies de recerca

Millorar la detecció i el maneig dels pacients amb risc cardiovascular intermedi i la detecció de la malaltia CV en la fase asimptomàtica i analitzar el cost efectivitat de les intervencions per a la prevenció de la malaltia cardiovascular.

Objectius estratègics
    • Analitzar el rol dels factors de risc emergents i d’aterosclerosis asimptomàtica, així com de la comorbiditat del pacient en la predicció del risc cardiovascular.
    • Desenvolupar funcions de risc cardiovascular adaptades a grups específics de la subpoblació (diabetis, pacients amb història familiar de malaltia vascular, obesitat).
    • Avaluar l’efectivitat i l’eficiència de diferents intervencions per a la prevenció i el control de la malaltia arterioscleròtica en Atenció Primària utilitzant el SIDIAP.
    • Analitzar el rol dels factors de risc CV i el seu control en la incidència de demències.
Publicacions
Elosua R, Toloba A, Arnold R, Groot E, Lluch RM, Degano IR, Marrugat J, Ramos R

Carotid artery stiffness and risk of vascular events and mortality: the REGICOR study.

REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA, 2024, 77, 314-323 dx.doi.org/10.1016/j.rec.2023.09.004
Delfin C, Dragan I, Kuznetsov D, Tajes JF, Smit F, Coral DE, Farzaneh A, Haugg A, Hungele A, Niknejad A, Hall C, Jacobs D, Marek D, Fraser DP, Thuillier D, Ahmadizar F, Mehl F, Pattou F, Burdet F, Hawkes G, Arts ICW, Blanch J, Van Soest J, Fernández-Real JM, Boehl J, Fink K, van Greevenbroek MMJ, Kavousi M, Minten M, Prinz N, Ipsen N, Franks PW, Ramos R, Holl RW, Horban S, Duarte-Salles T, Tran VDT, Raverdy V, Leal Y, Lenart A, Pearson E, Sparsø T, Giordano GN, Ioannidis V, Soh K, Frayling TM, Le Roux CW, Ibberson M

A Federated Database for Obesity Research: An IMI-SOPHIA Study

LIFE-BASEL, 2024, 14 dx.doi.org/10.3390/life14020262
Camps-Vilaró A, Pinsach-Abuin ML, Degano IR, Ramos R, Martí-Lluch R, Elosua R, Subirana I, Solà-Richarte C, Puigmulé M, Pérez A, Vilaró I, Cruz R, Diz-de Almeida S, Nogues X, Masclans JR, Güerri-Fernández R, Marin J, Tizon-Marcos H, Vaquerizo B, Brugada R, Marrugat J

Genetic characteristics involved in COVID-19 severity. The CARGENCORS case-control study and meta-analysis.

JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY, 2024, 96 dx.doi.org/10.1002/jmv.29404
Ponjoan A, Blanch J, Fages-Masmiquel E, Martí-Lluch R, Alves-Cabratosa L, Garcia-Gil MDM, Domínguez-Armengol G, Ribas-Aulinas F, Zacarías-Pons L, Ramos R

Sex matters in the association between cardiovascular health and incident dementia: evidence from real world data

ALZHEIMERS RESEARCH & THERAPY, 2024, 16, 58-58 dx.doi.org/10.1186/s13195-024-01406-x
Casellas-Vidal D, Mademont-Soler I, Sánchez J, Plaja A, Castells N, Camós M, Nieto-Moragas J, Del Mar García M, Rodriguez-Solera C, Rivera H, Brunet J, Álvarez S, Perapoch J, Queralt X, Obón M

ZDHHC15 as a candidate gene for autism spectrum disorder.

AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A, 2023, 191, 941-947 dx.doi.org/10.1002/ajmg.a.63099
Zamora A, Ramos R, Comas-Cufi M, García-Gil M, Martí-Lluch R, Plana N, Alves-Cabratosa L, Ponjoan A, Rodríguez-Borjabad C, Ibarretxe D, Roman-Degano I, Marrugat J, Elosua R, Martín-Urda A, Masana L

Women with familial hypercholesterolemia phenotype are undertreated and poorly controlled compared to men.

SCIENTIFIC REPORTS, 2023, 13, 1492-1492 dx.doi.org/10.1038/s41598-023-27963-z
Vila MDM, Igual L, Remeseiro B, Elosua R, Ramos R, Valdivielso JM, Martí-Lluch R, Marrugat J, Grau M

Polyvascular Subclinical Atherosclerosis: Correlation Between Ankle Brachial Index and Carotid Atherosclerosis in a Population-Based Sample

Angiology, 2023, 74, 443-451 dx.doi.org/10.1177/00033197221110720
Ponjoan A, Jacques-Aviñó C, Medina-Perucha L, Romero V, Martí-Lluch R, Alves-Cabratosa L, Ramos R, Berenguera A, Garcia-Gil MDM

Axes of social inequities in COVID-19 clinical trials: A systematic review.

Frontiers in Public Health, 2023, 11, 1069357-1069357 dx.doi.org/10.3389/fpubh.2023.1069357
Rodríguez A, Aboal J, Loma-Osorio P, Ramos R, Boada I

Design and deployment of ODISEA, an application for the myOcarDial infarction SafEtytrAnsfer of patients.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS, 2023, 172, 105020-105020 dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2023.105020
Serrat-Costa M, Coll de Tuero G, Bertran Noguer C, Martí Lluch R, Ramos Blanes R, Baltasar Bagué A, Ricart W

Arterial hypertension diagnosis: A problem?

Hipertension y Riesgo Vascular, 2023, 40, 58-64 dx.doi.org/10.1016/j.hipert.2022.09.003
Projectes competitius
Codi oficial: 101144766 Data inici: 01/04/2024 Data fi: 31/03/2026 Investigador/a principal: ANNA PONJOAN THÄNS Organisme finançador: EUROPEAN COMISSION
Transferència
Guies clíniques

- Baena Díez, JM; Barcelo Colomer, E; Ciurana Misol, R; Franzi Sisó, A; García Cerdán, MR; Ríos Rodríguez, MA; Ramos Blanes, R; Solanas Saura, P; Vilaseca Canals,J. Colesterol i risc coronari.Barcelona: Institut Català de la Salut, 2009. Guies de pràctica clínica i material docent, núm. 2017

Ofertes de treball

L’equip

Si ets investigador/a i estàs interessat/da en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA
Si ets estudiant o vols fer una estada amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA

Coneix l’IDIBGI!

menu