HRS4R
Vull donar

El grup d’Investigació en Patologia Cerebrovascular és un grup multidisciplinar amb una trajectòria consolidada de més de 20 anys en recerca traslacional en ictus agut. Les diferents línies de recerca del grup tenen com a objectiu identificar nous biomarcadors i dianes terapèutiques per al maneig de la patologia cerebrovascular. És un grup de recerca pre-consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2107 SGR 1730) amb col·laboracions extenses amb grups afins, especialment els grups que integren l'àrea ICTUS de la Xarxa Temàtica d'Investigació Cooperativa en Salut de l'Institut de Salut Carlos III.

Principals línies de recerca
  • Estudi de biomarcadors sanguinis i radiològics predictius d’evolució de la lesió isquèmica i hemorràgica cerebral.
  • Identificació de biomarcadors sanguinis predictius de placa d’ateroma vulnerable en pacients amb estenosi carotídea.
  • Aplicació i utilitat de predictors de neuroimatge avançada en la identificació de teixit cerebral recuperable a la penombra isquèmica i predictors de progressió en hemorràgia cerebral.
  • Aspectes clínics en la identificació de la etiopatogenia subjacent en ictus criptogènic i ictus de causa infreqüent.
  • Investigació bàsica sobre els mecanismes moleculars relacionats amb la isquèmia cerebral, l’hemorràgia cerebral, i la transformació hemorràgica de la lesió isquèmica en models experimentals in vitro i in vivo.
Objectius estratègics
  • Incrementar el nombre de publicacions com a primer / últim autor dins del grup.
  • Consolidar la massa crítica constitutiva del grup en l'apartat d'investigació bàsica dins de la mateixa institució.
  • Incrementar el nombre de tesis doctorals dirigides dins del grup.
  • Obtenció del reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya.
Publicacions

Suñer-Soler R, Grau-Martín A, Terceño M, Silva Y, Maldonado E, Gras ME, Font-Mayolas S, Rodrigo-Gil J, Serena J

A clinical trial comparing smoking cessation interventions at two levels of intensity in stroke patients, stratified by the presence of insular cortex lesions.

NICOTINE & TOBACCO RESEARCH, 2022, 24, 44-52 dx.doi.org/10.1093/ntr/ntab144

Escrichs A, Biarnes C, Garre-Olmo J, Fernández-Real JM, Ramos R, Pamplona R, Brugada R, Serena J, Ramió-Torrentà L, Coll-De-Tuero G, Gallart L, Barretina J, Vilanova JC, Mayneris-Perxachs J, Essig M, Figley CR, Pedraza S, Puig J, Deco G

Whole-Brain Dynamics in Aging: Disruptions in Functional Connectivity and the Role of the Rich Club.

CEREBRAL CORTEX, 2021, 31, 2466-2481 dx.doi.org/10.1093/cercor/bhaa367

Rudilosso S, Laredo C, Amaro S, Renú A, Llull L, Obach V, Moreno J, Ribó M, Abilleira S, Cardona P, Martí-Fàbregas J, Pérez de la Ossa N, Ramos A, Roquer J, Serena J, Purroy F, Urra X, Chamorro Á

Clinical improvement within 24 hours from mechanical thrombectomy as a predictor of long-term functional outcome in a multicenter population-based cohort of patients with ischemic stroke.

JOURNAL OF NEUROINTERVENTIONAL SURGERY, 2021, 13, 119-123 dx.doi.org/10.1136/neurintsurg-2020-015934

Rodríguez-Yañez M, Gómez-Choco M, López-Cancio E, Amaro S, Alonso de Leciñana M, Arenillas JF, Ayo-Martín O, Castellanos M, Freijo MM, García-Pastor A, Gomis M, Martínez Sánchez P, Morales A, Palacio-Portilla EJ, Roquer J, Segura T, Serena J, Vivancos-Mora J, Fuentes B, Comité ad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Socie

Stroke prevention in patients with arterial hypertension: Recommendations of the Spanish Society of Neurology's Stroke Study Group.

Neurologia, 2021, 36, 462-471 dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2020.04.031

Fuentes B, Amaro S, Alonso de Leciñana M, Arenillas JF, Ayo-Martín O, Castellanos M, Freijo M, García-Pastor A, Gomis M, Gómez Choco M, López-Cancio E, Martínez Sánchez P, Morales A, Palacio-Portilla EJ, Rodríguez-Yáñez M, Roquer J, Segura T, Serena J, Vivancos-Mora J, Comité ad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Socie

Stroke prevention in patients with type 2 diabetes or prediabetes. Recommendations from the Cerebrovascular Diseases Study Group, Spanish Society of Neurology.

Neurologia, 2021, 36, 305-323 dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2020.04.030

Silva Blas Y, Diringer MN, Lo B, Masjuan J, Pérez de la Ossa N, Cardinal M, Yong F, Zhu T, Li G, Arkin S

Phase 1b Study to Evaluate Safety, Tolerability, and Maximum Tolerated Dose of PF-05230907 for Intracerebral Hemorrhage.

Stroke, 2021, 52, 294-298 dx.doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.029789

Garre-Olmo J, Turró-Garriga O, Martí-Lluch R, Zacarías-Pons L, Alves-Cabratosa L, Serrano-Sarbosa D, Vilalta-Franch J, Ramos R, Girona Healthy Region Study Group

Changes in lifestyle resulting from confinement due to COVID-19 and depressive symptomatology: A cross-sectional a population-based study.

COMPREHENSIVE PSYCHIATRY, 2021, 104, 152214-152214 dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152214

Terceño M, Silva Y, Bashir S, Vera-Monge VA, Cardona P, Molina C, Chamorro Á, de la Ossa NP, Hernández-Pérez M, Werner M, Camps-Renom P, Rodríguez-Campello A, Cánovas D, Purroy F, Serena J, Catalan Stroke Code and Reperfusion Consortium (Cat-SCR)

Impact of general anesthesia on posterior circulation large vessel occlusions after endovascular thrombectomy.

INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE, 2021, 16, 792-797 dx.doi.org/10.1177/1747493020976247

García Pastor A, López-Cancio Martínez E, Rodríguez-Yáñez M, Alonso de Leciñana M, Amaro S, Arenillas JF, Ayo-Martín O, Castellanos M, Fuentes B, Freijo MM, Gomis M, Gómez Choco M, Martínez Sánchez P, Morales A, Palacio-Portilla EJ, Segura T, Serena J, Vivancos-Mora J, Roquer J, Comité ad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Socie

Recommendations of the Spanish Society of Neurology for the prevention of stroke. Interventions on lifestyle and air pollution.

Neurologia, 2021, 36, 377-387 dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2020.05.018

Arnoriaga-Rodríguez M, Mayneris-Perxachs J, Contreras-Rodríguez O, Burokas A, Ortega-Sanchez JA, Blasco G, Coll C, Biarnés C, Castells-Nobau A, Puig J, Garre-Olmo J, Ramos R, Pedraza S, Brugada R, Vilanova JC, Serena J, Barretina J, Gich J, Pérez-Brocal V, Moya A, Fernández-Real X, Ramio-Torrentà L, Pamplona R, Sol J, Jové M, Ricart W, Portero-Otin M, Maldonado R, Fernández-Real JM

Obesity-associated deficits in inhibitory control are phenocopied to mice through gut microbiota changes in one-carbon and aromatic amino acids metabolic pathways.

Gut, 2021, 70, 2283-2296 dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-323371
Projectes competitius
Codi oficial: PI19/01776 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 31/12/2022 Investigador/a principal: JOAQUIN SERENA LEAL Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 99,220 €
Codi oficial: FI20/00305 Data inici: 01/01/2021 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JOAQUIN SERENA LEAL Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 82,400 €
Codi oficial: PI21/00209 Data inici: 01/01/2022 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: YOLANDA SILVA BLAS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 135,520 €
Codi oficial: RD21/0006/0011 Data inici: 01/01/2022 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JOAQUIN SERENA LEAL Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 199,180.30 €
Codi oficial: INT20/00056 Data inici: 01/01/2021 Data fi: 31/12/2022 Investigador/a principal: JOAQUIN SERENA LEAL Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 60,000 €
Codi oficial: La Marató 201734.10 Data inici: 01/01/2018 Data fi: 31/01/2022 Investigador/a principal: YOLANDA SILVA BLAS Organisme finançador: FUNDACIO LA MARATO TV3 Ajuda: 62,500 €
Transferència
Guies clíniques

- Guies mèdiques oficials de diagnòstic i tractament de la Societat Catalana de Neurologia (SCN) (3ª edició - 2019). Protocol de tractament. Diagnòstic i tractament de les malalties vasculars cerebrals. 2019.

- Guies Societat Catalana de Neurologia 2018:Diagnòstic i Tractament de les malalties cerebrovasculars. Capítol: Hemorràgia intracerebral.

- Alonso de Leciñana M, Egido JA, Casado I, Ribó M, Dávalos A, Masjuan J, Caniego JL, Martínez Vila E, Díez Tejedor E; ad hoc committee of the SEN Study Group for Cerebrovascular Diseases, Fuentes B, Álvarez-Sabin J, Arenillas J, Calleja S, Castellanos M, Castillo J, Díaz-Otero F, López-Fernández JC, Freijo M, Gállego J, García-Pastor A, Gil-Núñez A, Gilo F, Irimia P, Lago A, Maestre J, Martí-Fábregas J, Martínez-Sánchez P, Molina C, Morales A, Nombela F, Purroy F, Rodríguez-Yañez M, Roquer J, Rubio F, Segura T, Serena J, Simal P, Tejada J, Vivancos J. “Guidelines for the treatment of acute ischaemic stroke”. Neurologia. 2014; 29:102-22. PMID: 22152803. I.F.: 1.35.

- Vivancos J, Gilo F, Frutos R, Maestre J, García-Pastor A, Quintana F, Roda JM, Ximénez-Carrillo A; por el Comité ad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN:, Díez Tejedor E, Fuentes B, Alonso de Leciñana M, Alvarez-Sabin J, Arenillas J, Calleja S, Casado I, Castellanos M, Castillo J, Dávalos A, Díaz-Otero F, Egido JA, Fernández JC, Freijo M, Gállego J, Gil-Núñez A, Irimia P, Lago A, Masjuan J, Martí-Fábregas J, Martínez-Sánchez P, Martínez-Vila E, Molina C, Morales A, Nombela F, Purroy F, Ribó M, Rodríguez-Yañez M, Roquer J, Rubio F, Segura T, Serena J, Simal P, Tejada J. “Guía de actuación clínica en la hemorragia subaracnoidea. Sistemática diagnóstica y tratamiento”. Neurologia. 2014;29:353-70. PMID: 23044408. I.F.: 1.35.

- Fuentes B, Gállego J, Gil-Nuñez A, Morales A, Purroy F, Roquer J, Segura T, Tejada J, Lago A, Díez-Tejedor E; por el Comitéad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN:, Alonso de Leciñana M, Alvarez-Sabin J, Arenillas J, Calleja S, Casado I, Castellanos M, Castillo J, Dávalos A, Díaz-Otero F, Egido JA, López-Fernández JC, Freijo M, García Pastor A, Gilo F, Irimia P, Maestre J, Masjuan J, Martí-Fábregas J, Martínez-Sánchez P, Martínez-Vila E, Molina C, Nombela F, Ribó M, Rodríguez-Yañez M, Rubio F, Serena J, Simal P, Vivancos J; Comité ad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN. “Guidelines for the preventive treatment of ischaemic stroke and TIA (II). Recommendations according to aetiological sub-type”. Neurologia. 2014;29:168-83. PMID: 21937151. I.F.: 1.35

Ofertes de treball

L’equip

Si ets investigador/a i estàs interessat/da en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA
Si ets estudiant o vols fer una estada amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA

Coneix l’IDIBGI!

menu