HRS4R
Vull donar

El grup d’Investigació en Patologia Cerebrovascular és un grup multidisciplinar amb una trajectòria consolidada de més de 20 anys en recerca traslacional en ictus agut. Les diferents línies de recerca del grup tenen com a objectiu identificar nous biomarcadors i dianes terapèutiques per al maneig de la patologia cerebrovascular. És un grup de recerca pre-consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2107 SGR 1730) amb col·laboracions extenses amb grups afins, especialment els grups que integren l'àrea ICTUS de la Xarxa Temàtica d'Investigació Cooperativa en Salut de l'Institut de Salut Carlos III.

Principals línies de recerca
  • Estudi de biomarcadors sanguinis i radiològics predictius d’evolució de la lesió isquèmica i hemorràgica cerebral.
  • Identificació de biomarcadors sanguinis predictius de placa d’ateroma vulnerable en pacients amb estenosi carotídea.
  • Aplicació i utilitat de predictors de neuroimatge avançada en la identificació de teixit cerebral recuperable a la penombra isquèmica i predictors de progressió en hemorràgia cerebral.
  • Aspectes clínics en la identificació de la etiopatogenia subjacent en ictus criptogènic i ictus de causa infreqüent.
  • Investigació bàsica sobre els mecanismes moleculars relacionats amb la isquèmia cerebral, l’hemorràgia cerebral, i la transformació hemorràgica de la lesió isquèmica en models experimentals in vitro i in vivo.
Objectius estratègics
  • Incrementar el nombre de publicacions com a primer / últim autor dins del grup.
  • Consolidar la massa crítica constitutiva del grup en l'apartat d'investigació bàsica dins de la mateixa institució.
  • Incrementar el nombre de tesis doctorals dirigides dins del grup.
  • Obtenció del reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya.
Publicacions
Zapata-Arriaza E, Medina-Rodríguez M, Moniche Álvarez F, de Albóniga-Chindurza A, Aguilar-Pérez M, Ainz-Gómez L, Baena-Palomino P, Zamora A, Pardo-Galiana B, Delgado-Acosta F, Valverde Moyano R, Jiménez-Gómez E, Bravo Rey I, Oteros Fernández R, Escudero-Martínez I, Vielba-Gomez I, Morales Caba L, Díaz Pérez J, García Molina E, Mosteiro S, Castellanos Rodrigo MDM, Amaya Pascasio L, Hidalgo C, Freijo Guerrero MDM, González Díaz E, Ramírez Moreno JM, Fernández Prudencio L, Terceño Izaga M, Bashir Viturro S, Gamero-García MÁ, Jiménez Jorge S, Rosso Fernández C, Montaner J, González García A

Statistical analysis plan for the multicenter, open, randomized controlled clinical trial to assess the efficacy and safety of intravenous tirofiban vs aspirin in acute ischemic stroke due to tandem lesion, undergoing recanalization therapy by endovascular treatment (ATILA trial).

Trials, 2024, 25, 35-35 dx.doi.org/10.1186/s13063-023-07817-9
Rodrigo-Gisbert M, García-Tornel A, Requena M, Vielba-Gómez I, Bashir S, Rubiera M, De Dios Lascuevas M, Olivé-Gadea M, Piñana C, Rizzo F, Muchada M, Rodriguez-Villatoro N, Rodríguez-Luna D, Juega J, Pagola J, Hernández D, Molina CA, Terceño M, Tomasello A, Ribo M

Clinico-radiological features of intracranial atherosclerosis-related large vessel occlusion prior to endovascular treatment.

SCIENTIFIC REPORTS, 2024, 14, 2945-2945 dx.doi.org/10.1038/s41598-024-53354-z
Hervella P, Sampedro-Viana A, Rodríguez-Yáñez M, López-Dequidt I, Pumar JM, Mosqueira AJ, Fernández-Rodicio S, Bazarra-Barreiros M, Serena J, Silva-Blas Y, Gubern-Merida C, Rey-Aldana D, Cinza S, Campos F, Sobrino T, Castillo J, Alonso-Alonso ML, Iglesias-Rey R

Systemic biomarker associated with poor outcome after futile reperfusion.

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, 2024 dx.doi.org/10.1111/eci.14181
Campo-Caballero D, de la Riva P, de Arce A, Martínez-Zabaleta M, Rodríguez-Antigüedad J, Ekiza J, Iruzubieta P, Purroy F, Fuentes B, de Lera Alfonso M, Krupinski J, Mengual Chirife JJ, Palomeras E, Guisado-Alonso D, Rodríguez-Yáñez M, Ustrell X, Tejada García J, de Felipe Mimbrera A, Paré-Curell M, Tembl J, Cajaraville S, Garcés M, Serena J

Reperfusion treatment in acute ischaemic stroke due to cervical and cerebral artery dissection: results of a Spanish national multicentre study.

Neurologia, 2023, 38, 412-418 dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2020.10.016
Terceño M, Silva Y, Bashir S, Chamorro Á, Perez de la Ossa N, Hernández-Pérez M, Castaño C, Camps-Renom P, Wenger D, Cardona P, Molina C, Rodríguez-Campello A, Canovas D, Purroy F, Salvat-Plana M, Serena J

First pass effect in posterior circulation occlusions: Analysis from the CICAT registry

INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE, 2023, 18, 221-228 dx.doi.org/10.1177/17474930221089772
Olivé-Gadea M, Pérez de la Ossa N, Jovin TG, Abilleira S, Jiménez-Fàbrega X, Cardona P, Chamorro Á, Flores A, Silva Y, Purroy F, Martí-Fàbregas J, Rodríguez-Campello A, Zaragoza J, Krupinski J, Canovas D, Gomez-Choco M, Mas N, Palomeras E, Cocho D, Aragones JM, Repullo C, Sanjurjo E, Carrion D, Catena E, Costa X, Almendros MC, Barceló M, Monedero J, Rybyeba M, Diaz G, Ribo M

Evolution of quality indicators in acute stroke during the RACECAT Trial: Impact in the general population

INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE, 2023, 18, 229-236 dx.doi.org/10.1177/17474930221093523
Hernández-Pérez M, Werner M, Remollo S, Martín C, Cortés J, Valls A, Ramos A, Dorado L, Serena J, Munuera J, Puig J, Pérez de la Ossa N, Gomis M, Carbonell J, Castaño C, Muñoz-Narbona L, Palomeras E, Domenech S, Massuet A, Terceño M, Davalos A, Millán M

Early and Delayed Infarct Growth in Patients Undergoing Mechanical Thrombectomy: A Prospective, Serial MRI Study.

Stroke, 2023, 54, 217-225 dx.doi.org/10.1161/STROKEAHA.122.039090
Terceno, M, Bashir, S, Cienfuegos, J, Murillo, A, Vera-Monge, VA, Pardo, L, Reina, M, Gubern-Merida, C, Puigoriol-Illamola, D, Carballo, L, Costa, A, Buxo, M, Serena, J, Silva, Y

General anesthesia versus conscious sedation during endovascular treatment in posterior circulation large vessel occlusion: A systematic review and meta-analysis

European Stroke Journal, 2023, 8, 85-92 dx.doi.org/10.1177/23969873221127738
McDonough RV, Ospel JM, Majoie CBLM, Saver JL, White P, Dippel DWJ, Brown SB, Demchuk AM, Jovin TG, Mitchell PJ, Bracard S, Campbell BCV, Muir KW, Hill MD, Guillemin F, Goyal M, HERMES collaborators

Clinical outcome of patients with mild pre-stroke morbidity following endovascular treatment: a HERMES substudy.

JOURNAL OF NEUROINTERVENTIONAL SURGERY, 2023, 15, 214-220 dx.doi.org/10.1136/neurintsurg-2021-018428
García-Tornel Á, Flores A, Terceño M, Cardona P, Amaro S, Gomis M, Zaragoza J, Krupinski J, Gómez-Choco M, Mas N, Cocho D, Catena E, Purroy F, Deck M, Rubiera M, Pagola J, Rodriguez-Luna D, Juega J, Rodríguez-Villatoro N, Molina CA, Soro C, Jimenez X, Salvat-Plana M, Dávalos A, Jovin TG, Abilleira S, Pérez de la Ossa N, Ribó M

Association of Time of Day With Outcomes Among Patients Triaged for a Suspected Severe Stroke in Nonurban Catalonia.

Stroke, 2023, 54, 770-780 dx.doi.org/10.1161/STROKEAHA.122.041013
Projectes competitius
Codi oficial: PI19/01776 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 30/06/2024 Investigador/a principal: JOAQUIN SERENA LEAL Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Codi oficial: FI20/00305 Data inici: 01/01/2021 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JOAQUIN SERENA LEAL Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Codi oficial: PI21/00209 Data inici: 01/01/2022 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: YOLANDA SILVA BLAS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Codi oficial: RD21/0006/0011 - ICTUS Data inici: 01/01/2022 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JOAQUIN SERENA LEAL, YOLANDA SILVA BLAS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Codi oficial: PI22/01073 ANEUGIR Data inici: 01/01/2023 Data fi: 31/12/2025 Investigador/a principal: JOAQUIN SERENA LEAL, MIKEL TERCEÑO IZAGA Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Codi oficial: 50NHNSJJR Data inici: 01/01/2022 Data fi: 30/06/2025 Investigador/a principal: YOLANDA SILVA BLAS Organisme finançador: AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIV. I RECER.
Codi oficial: CPP2021-008378 RACETOLL Data inici: 01/03/2022 Data fi: 28/02/2025 Investigador/a principal: MIKEL TERCEÑO IZAGA Organisme finançador: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD MINECO /
Codi oficial: INT23/00065 Data inici: 01/01/2024 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: YOLANDA SILVA BLAS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Codi oficial: IFEQ22/00076 Data inici: 01/01/2023 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JOAQUIN SERENA LEAL, ANNA RIBAS GUBAU Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Transferència
Patents

Joaquín Serena, Carme Gubern, Yolanda Silva, Mikel Terceño, Saima Bashir, José Castillo, Tomás Sobrino.
METHOD FOR THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF SYMPTOMATIC VERSUS ASYMPTOMATIC CAROTID STENOSIS
Número de publicació: WO2020234269
Data de publicació: 2020-11-26

 

Guies clíniques

- Guies mèdiques oficials de diagnòstic i tractament de la Societat Catalana de Neurologia (SCN) (3ª edició - 2019). Protocol de tractament. Diagnòstic i tractament de les malalties vasculars cerebrals. 2019.

- Guies Societat Catalana de Neurologia 2018:Diagnòstic i Tractament de les malalties cerebrovasculars. Capítol: Hemorràgia intracerebral.

- Alonso de Leciñana M, Egido JA, Casado I, Ribó M, Dávalos A, Masjuan J, Caniego JL, Martínez Vila E, Díez Tejedor E; ad hoc committee of the SEN Study Group for Cerebrovascular Diseases, Fuentes B, Álvarez-Sabin J, Arenillas J, Calleja S, Castellanos M, Castillo J, Díaz-Otero F, López-Fernández JC, Freijo M, Gállego J, García-Pastor A, Gil-Núñez A, Gilo F, Irimia P, Lago A, Maestre J, Martí-Fábregas J, Martínez-Sánchez P, Molina C, Morales A, Nombela F, Purroy F, Rodríguez-Yañez M, Roquer J, Rubio F, Segura T, Serena J, Simal P, Tejada J, Vivancos J. “Guidelines for the treatment of acute ischaemic stroke”. Neurologia. 2014; 29:102-22. PMID: 22152803. I.F.: 1.35.

- Vivancos J, Gilo F, Frutos R, Maestre J, García-Pastor A, Quintana F, Roda JM, Ximénez-Carrillo A; por el Comité ad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN:, Díez Tejedor E, Fuentes B, Alonso de Leciñana M, Alvarez-Sabin J, Arenillas J, Calleja S, Casado I, Castellanos M, Castillo J, Dávalos A, Díaz-Otero F, Egido JA, Fernández JC, Freijo M, Gállego J, Gil-Núñez A, Irimia P, Lago A, Masjuan J, Martí-Fábregas J, Martínez-Sánchez P, Martínez-Vila E, Molina C, Morales A, Nombela F, Purroy F, Ribó M, Rodríguez-Yañez M, Roquer J, Rubio F, Segura T, Serena J, Simal P, Tejada J. “Guía de actuación clínica en la hemorragia subaracnoidea. Sistemática diagnóstica y tratamiento”. Neurologia. 2014;29:353-70. PMID: 23044408. I.F.: 1.35.

- Fuentes B, Gállego J, Gil-Nuñez A, Morales A, Purroy F, Roquer J, Segura T, Tejada J, Lago A, Díez-Tejedor E; por el Comitéad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN:, Alonso de Leciñana M, Alvarez-Sabin J, Arenillas J, Calleja S, Casado I, Castellanos M, Castillo J, Dávalos A, Díaz-Otero F, Egido JA, López-Fernández JC, Freijo M, García Pastor A, Gilo F, Irimia P, Maestre J, Masjuan J, Martí-Fábregas J, Martínez-Sánchez P, Martínez-Vila E, Molina C, Nombela F, Ribó M, Rodríguez-Yañez M, Rubio F, Serena J, Simal P, Vivancos J; Comité ad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN. “Guidelines for the preventive treatment of ischaemic stroke and TIA (II). Recommendations according to aetiological sub-type”. Neurologia. 2014;29:168-83. PMID: 21937151. I.F.: 1.35

- Fuentes B,Amaro S,Alonso de Leciñana M,Arenillas JF,Ayo Martín O,Castellanos M,Freijo M,García Pastor A,Gomis M,Gómez Choco M,López Cancio E,Martínez Sánchez P,Morales A,Palacio Portilla EJ,Rodríguez Yáñez M,Roquer J,Segura T,Serena J,Vivancos Mora J,Comité ad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la S. Stroke prevention in patients with type 2 diabetes or prediabetes. Recommendations  from the Cerebrovascular Diseases Study Group, Spanish Society of Neurology.Neurologia. 2021. 36. (4):p. 305-323. IF:3,109. (Q3).

- García Pastor A,López Cancio Martínez E,Rodríguez Yáñez M,Alonso de Leciñana M,Amaro S,Arenillas JF,Ayo Martín O,Castellanos M,Fuentes B,Freijo MM,Gomis M,Gómez Choco M,Martínez Sánchez P,Morales A,Palacio Portilla EJ,Segura T,Serena J,Vivancos Mora J,Roquer J,Ad hoc committee of the Spanish Society of Neurology's Cerebrovascular Disease S. Recommendations of the Spanish Society of Neurology for the prevention of stroke. Interventions on lifestyle and air pollution.Neurologia (Engl Ed). 2021. 36. (5):p. 377-387.

- Rodríguez Yañez M,Gómez Choco M,López Cancio E,Amaro S,Alonso de Leciñana M,Arenillas JF,Ayo Martín O,Castellanos M,Freijo MM,García Pastor A,Gomis M,Martínez Sánchez P,Morales A,Palacio Portilla EJ,Roquer J,Segura T,Serena J,Vivancos Mora J,Fuentes B,ad hoc committee of the Spanish Society of Neurology's Study Group for C. Stroke prevention in patients with arterial hypertension: Recommendations of the Spanish Society of Neurology's Stroke Study Group. Neurologia (Engl Ed). 2021. 36. (6):p. 462-471.

Ofertes de treball

L’equip

Si ets investigador/a i estàs interessat/da en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA
Si ets estudiant o vols fer una estada amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA

Coneix l’IDIBGI!

menu