HRS4R
Vull donar

El grup de recerca Nutrició, eumetabolisme i salut liderat pel Professor José Manuel Fernández-Real està format per 12 doctors i doctores (Medicina, Biologia i Enginyeria), 7 predocs, 4  endocrinòlegs/gues, 3 tècnics/ques de recerca, 2 tècnics/ques de laboratori, 4 dietistes i 1 infermer.

Principals línies de recerca
 • Sistema immunitari innat, la inflamació i les malalties metabòliques
 • Diabetis i obesitat genòmica/genètica de tipus 2 (inclosos els microRNA i els RNA no codificadors llargs)
 • Biologia del teixit adipós
 • El ferro com a modulador de la inflamació a la patologia metabòlica
 • El rol de la microbiota davant l'obesitat i la diabetis tipus 2
 • Esteatohepatitis sense alcohol i fetge gras
 • El cervell com a òrgan metabòlic
 • Eines computacionals per optimitzar el control glucèmic
Objectius estratègics
 • Estudiar la fisiopatologia de la obesitat i comorbiditats associades amb la diabetis mellitus i NASH/NAFLD
 • Buscar millors biomarcadors d’obesitat, resistència a la insulina i DM2
 • Entendre la relació entre inflamació i resistència a la insulina
 • Profunditzar el coneixement del metabolisme del ferro i resistència a la insulina
 • Observar la interacció entre Biologia de Sistemes i Microbioma /miRNAs/ Sistema immune innat
 • Conèixer millor les associacions entre microbioma i malalties metabòliques
 • Comprendre la interacció entre microbiota i funció cognitiva
 • Analitzar la imatge metabòlica
Publicacions
0

Liver lipopolysaccharide binding protein prevents hepatic inflammation in physiological and pathological non-obesogenic conditions

PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2023, 187, 106562-106562 dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106562

Paton B, Foguet-Romero E, Suarez M, Mayneris-Perxachs J, Boqué N, Caimari A, Canela N, Herrero P

Brain N-Glycosylation and Lipidomic Profile Changes Induced by a High-Fat Diet in Dyslipidemic Hamsters.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2023, 24 dx.doi.org/10.3390/ijms24032883

Champion C, Neagoe RM, Effernberger M, Sala DT, Servant F, Christensen JE, Arnoriaga-Rodriguez M, Amar J, Lelouvier B, Loubieres P, Azalbert V, Minty M, Thomas C, Blasco-Baque V, Gamboa F, Tilg H, Cardellini M, Federici M, Fernández-Real JM, Loubes JM, Burcelin R

Human liver microbiota modeling strategy at the early onset of fibrosis.

BMC MICROBIOLOGY, 2023, 23, 34-34 dx.doi.org/10.1186/s12866-023-02774-4
Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut

Hinojosa-Moscoso A, Motger-Albertí A, De la Calle-Vargas E, Martí-Navas M, Biarnés C, Arnoriaga-Rodríguez M, Blasco G, Puig J, Luque-Córdoba D, Priego-Capote F, Moreno-Navarrete JM, Fernández-Real JM

The Longitudinal Changes in Subcutaneous Abdominal Tissue and Visceral Adipose Tissue Volumetries Are Associated with Iron Status.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2023, 24 dx.doi.org/10.3390/ijms24054750
Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut Nutrició, Eumetabolisme i Salut

González-Moro I, Rojas-Márquez H, Sebastian-delaCruz M, Mentxaka-Salgado J, Olazagoitia-Garmendia A, Mendoza LM, Lluch A, Fantuzzi F, Lambert C, Ares Blanco J, Marselli L, Marchetti P, Cnop M, Delgado E, Fernández-Real JM, Ortega FJ, Castellanos-Rubio A, Santin I

A long non-coding RNA that harbors a SNP associated with type 2 diabetes regulates the expression of TGM2 gene in pancreatic beta cells.

Frontiers in Endocrinology, 2023, 14, 1101934-1101934 dx.doi.org/10.3389/fendo.2023.1101934

Contreras-Rodriguez O, Arnoriaga-Rodríguez M, Miranda-Olivos R, Blasco G, Biarnés C, Puig J, Rivera-Pinto J, Calle ML, Pérez-Brocal V, Moya A, Coll C, Ramió-Torrentà L, Soriano-Mas C, Fernandez-Real JM

Obesity status and obesity-associated gut dysbiosis effects on hypothalamic structural covariance

INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, 2022, 46, 30-38 dx.doi.org/10.1038/s41366-021-00953-9

Izquierdo AG, Carreira MC, Boughanem H, Navarrete JM, Nicoletti CF, Oliver P, de Luis D, Nonino CB, Portillo MP, Martinez-Olmos MA, Fernandez-Real JM, Tinahones FJ, Martinez JA, Macias-González M, Casanueva FF, Crujeiras AB

Adipose tissue and blood leukocytes ACE2 DNA methylation in obesity and after weight loss

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, 2022, 52 dx.doi.org/10.1111/eci.13685

Gubern-Mérida C, Comajoan P, Huguet G, García-Yebenes I, Lizasoain I, Moro MA, Puig-Parnau I, Sánchez JM, Serena J, Kádár E, Castellanos M

Cav-1 Protein Levels in Serum and Infarcted Brain Correlate with Hemorrhagic Volume in a Mouse Model of Thromboembolic Stroke, Independently of rt-PA Administration

MOLECULAR NEUROBIOLOGY, 2022, 59, 1320-1332 dx.doi.org/10.1007/s12035-021-02644-y

Mayneris-Perxachs J, Castells-Nobau A, Arnoriaga-Rodríguez M, Garre-Olmo J, Puig J, Ramos R, Martínez-Hernández F, Burokas A, Coll C, Moreno-Navarrete JM, Zapata-Tona C, Pedraza S, Pérez-Brocal V, Ramió-Torrentà L, Ricart W, Moya A, Martínez-García M, Maldonado R, Fernández-Real JM

Caudovirales bacteriophages are associated with improved executive function and memory in flies, mice, and humans

CELL HOST & MICROBE, 2022, 30, 340 dx.doi.org/10.1016/j.chom.2022.01.013

Rodríguez-Barrueco R, Latorre J, Devis-Jáuregui L, Lluch A, Bonifaci N, Llobet FJ, Olivan M, Coll-Iglesias L, Gassner K, Davis ML, Moreno-Navarrete JM, Castells-Nobau A, Plata-Peña L, Dalmau-Pastor M, Höring M, Liebisch G, Olkkonen VM, Arnoriaga-Rodríguez M, Ricart W, Fernández-Real JM, Silva JM, Ortega FJ, Llobet-Navas D

A microRNA Cluster Controls Fat Cell Differentiation and Adipose Tissue Expansion By Regulating SNCG

Advanced Science, 2022, 9 dx.doi.org/10.1002/advs.202104759
Projectes competitius
Codi oficial: PI18/01022 Data inici: 01/01/2019 Data fi: 30/06/2023 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 307,642.50 €
Codi oficial: 875534 Data inici: 09/07/2020 Data fi: 08/07/2025 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: EUROPEAN COMISSION Ajuda: 300,000 €
Codi oficial: AC18/00012 Data inici: 01/01/2019 Data fi: 30/06/2023 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 149,998.86 €
Codi oficial: FI19/00293 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 82,400 €
Codi oficial: CD20/00051 Data inici: 01/01/2021 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 80,598 €
Codi oficial: SMARTAGE Data inici: 01/09/2020 Data fi: 31/08/2024 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: EUROPEAN COMISSION Ajuda: 417,569.76 €
Codi oficial: 19/0006059 Data inici: 03/02/2020 Data fi: 02/02/2024 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: DIABETES UK Ajuda: 0 €
Codi oficial: METASUCC Data inici: 01/12/2020 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: FUND. BANCARIA "LA CAIXA" Ajuda: 258,752.50 €
Codi oficial: SLT017/20/000164 Data inici: 12/07/2021 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA Ajuda: 92,623.53 €
Codi oficial: PI21/01361 Data inici: 01/01/2022 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 304,920 €
Codi oficial: PMP21/00072 Data inici: 01/01/2022 Data fi: 31/12/2025 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 141,185 €
Codi oficial: HR22-00737 Data inici: 01/10/2022 Data fi: 30/09/2025 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: FUND. BANCARIA "LA CAIXA" Ajuda: 374,894.76 €
Codi oficial: INT22/00015 Data inici: 01/01/2023 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 60,000 €
Codi oficial: 0PXJNDLPD Data inici: 01/01/2022 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIV. I RECER. Ajuda: 60,000 €
Codi oficial: DIAB-ICS Data inici: 25/05/2022 Data fi: 24/05/2023 Investigador/a principal: MERCÈ FERNÁNDEZ BALSELLS Organisme finançador: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES Ajuda: 20,000 €
Codi oficial: FI19/00045 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: FRANCISCO JOSÉ ORTEGA DELGADO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 82,400 €
Codi oficial: MS19/00109 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: FRANCISCO JOSÉ ORTEGA DELGADO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 202,500 €
Codi oficial: PI21/00074 Data inici: 01/01/2022 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: FRANCISCO JOSÉ ORTEGA DELGADO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 145,200 €
Codi oficial: MV22/00074 Aina Lluch Data inici: 27/02/2023 Data fi: 26/07/2023 Investigador/a principal: FRANCISCO JOSÉ ORTEGA DELGADO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 17,250 €
Codi oficial: MS18/00009 Data inici: 01/01/2019 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: JORDI MAYNERIS PERXACHS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 202,500 €
Codi oficial: PI20/01090 Data inici: 01/01/2021 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: JORDI MAYNERIS PERXACHS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 171,820 €
Codi oficial: UKRI Cognitive Decline Data inici: 01/01/2022 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JORDI MAYNERIS PERXACHS Organisme finançador: UK RESEARCH AND INNOVATION (UKRI) Ajuda: 0 €
Transferència
Patents

Lelouvier Benjamin, Servant Florence, Courtney Michael, Federici Massimo, Fernandez-Real Jose Manuel
METHOD FOR DIAGNOSING HEPATIC FIBROSIS BASED ON BACTERIAL PROFILE AND DIVERSITY
Número de publicació: WO2017060039
Data de publicació: 2018-08-15

Burcelin Rémy, Federici Massimo, Hoyles Lesley, Dumas Marc-Emmanuel, Barton Richard Hadlow, Fernandez-Real José Manuel
METHODS FOR DETERMINING WHETHER A SUBJECT HAS OR IS AT RISK OF HAVING A NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (NAFLD) OR ONE OF ITS COMPLICATIONS
Número de publicació: WO2019077125
Data de publicació: 2019-04-25 (Withdrawn)

Courtney Michael, Lelouvier Benjamin, Federici Massimo, Fernandez-Real Jose Manuel, Païssé Sandrine
METHOD FOR DIAGNOSING HEPATIC FIBROSIS
Número de publicació: WO2015162200
Data de publicació: 2015-10-29

Rafael Maldonado; Aureliju Burokas; Andrés Moya; Vicente Pérez; José Manuel Fernández-Real; Jordi Mayneris; María Arnoriaga.
GUT MICROBIOTA COMPOSITION AND USES THEREOF
Número de publicació: WO2022003059
Data de publicació: 2022-01-06

José Manuel Fernández-Real; José María Moreno Navarrete; Ramón Díaz; Kiyoshi Tachikawa; Priya Kamali; Rajesh Mukthavaram; Padmanabh Chivukula; Aleix Gavaldà; Marta Giralt; Francesc Villarroya.
COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING METABOLIC DISORDERS
Número de sol·licitud: PCT/US21/65757

Rafael Maldonado; Andrés Moya; Vicente Pérez; José Manuel Fernández-Real; Jordi Mayneris; María Arnoriaga; Anna Castells.
BACTERIÓFAGO PARA USO TERAPÉUTICO
Número de sol·licitud: P202130786

 

Guies clíniques

- “Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud- Visión esquemática de la actualización de 2012” Informes, Estudios e Investigación 2014. Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Wifredo Ricart

Ofertes de treball

L’equip

Si ets investigador/a i estàs interessat/da en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA
Si ets estudiant o vols fer una estada amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA

Coneix l’IDIBGI!

menu