Vull donar

El grup de recerca Nutrició, eumetabolisme i salut liderat pel Professor José Manuel Fernández-Real està format per 12 doctors (Medicina, Biologia i Enginyeria), 7 predocs, 4 endocrinòlegs, 3 tècnics de recerca, 2 tècnics de laboratori, 4 dietistes i 1 infermer.

Principals línies de recerca
 • Sistema immunitari innat, la inflamació i les malalties metabòliques
 • Diabetis i obesitat genòmica/genètica de tipus 2 (inclosos els microRNA i els RNA no codificadors llargs)
 • Biologia del teixit adipós
 • El ferro com a modulador de la inflamació a la patologia metabòlica
 • El rol de la microbiota davant l'obesitat i la diabetis tipus 2
 • Esteatohepatitis sense alcohol i fetge gras
 • El cervell com a òrgan metabòlic
 • Eines computacionals per optimitzar el control glucèmic
Objectius estratègics
 • Estudiar la fisiopatologia de la obesitat i comorbiditats associades amb la diabetis mellitus i NASH/NAFLD
 • Buscar millors biomarcadors d’obesitat, resistència a la insulina i DM2
 • Entendre la relació entre inflamació i resistència a la insulina
 • Profunditzar el coneixement del metabolisme del ferro i resistència a la insulina
 • Observar la interacció entre Biologia de Sistemes i Microbioma /miRNAs/ Sistema immune innat
 • Conèixer millor les associacions entre microbioma i malalties metabòliques
 • Comprendre la interacció entre microbiota i funció cognitiva
 • Analitzar la imatge metabòlica
Publicacions

Escrichs A, Biarnes C, Garre-Olmo J, Fernández-Real JM, Ramos R, Pamplona R, Brugada R, Serena J, Ramió-Torrentà L, Coll-De-Tuero G, Gallart L, Barretina J, Vilanova JC, Mayneris-Perxachs J, Essig M, Figley CR, Pedraza S, Puig J, Deco G

Whole-Brain Dynamics in Aging: Disruptions in Functional Connectivity and the Role of the Rich Club.

CEREB CORTEX, 2021, 31, 2466-2481 dx.doi.org/10.1093/cercor/bhaa367

Moreno-Navarrete JM, Latorre J, Lluch A, Ortega FJ, Comas F, Arnoriaga-Rodríguez M, Ricart W, Fernández-Real JM

Lysozyme is a component of the innate immune system linked to obesity associated-chronic low-grade inflammation and altered glucose tolerance.

CLIN NUTR, 2021, 40, 1420-1429 dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2020.08.036

Comas F, Latorre J, Ortega F, Arnoriaga Rodríguez M, Lluch A, Sabater M, Rius F, Ribas X, Costas M, Ricart W, Lecube A, Fernández-Real JM, Moreno-Navarrete JM

Morbidly obese subjects show increased serum sulfide in proportion to fat mass.

INT J OBESITY, 2021, 45, 415-426 dx.doi.org/10.1038/s41366-020-00696-z

Avari P, Leal Y, Herrero P, Wos M, Jugnee N, Arnoriaga-Rodríguez M, Thomas M, Liu C, Massana Q, Lopez B, Nita L, Martin C, Fernandez-Real JM, Oliver N, Fernandez M, Reddy M

Safety and feasibility of the PEPPER adaptive bolus advisor and safety system; a randomized control study.

DIABETES TECHNOL THE, 2021, 23, 175-186 dx.doi.org/10.1089/dia.2020.0301

Morón-Ros S, Uriarte I, Berasain C, Avila MA, Sabater-Masdeu M, Moreno-Navarrete JM, Fernández-Real JM, Giralt M, Villarroya F, Gavaldà-Navarro A

FGF15/19 is required for adipose tissue plasticity in response to thermogenic adaptations.

Molecular Metabolism, 2021, 43, 101113-101113 dx.doi.org/10.1016/j.molmet.2020.101113

Garre-Olmo J, Turró-Garriga O, Martí-Lluch R, Zacarías-Pons L, Alves-Cabratosa L, Serrano-Sarbosa D, Vilalta-Franch J, Ramos R, Girona Healthy Region Study Group

Changes in lifestyle resulting from confinement due to COVID-19 and depressive symptomatology: A cross-sectional a population-based study.

COMPR PSYCHIAT, 2021, 104, 152214-152214 dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152214

Izquierdo AG, Carreira MC, Rodriguez-Carnero G, Fernandez-Quintela A, Sueiro AM, Martinez-Olmos MA, Guzman G, De Luis D, Pinhel MAS, Nicoletti CF, Nonino CB, Ortega FJ, Portillo MP, Fernandez-Real JM, Casanueva FF, Crujeiras AB

Weight loss normalizes enhanced expression of the oncogene survivin in visceral adipose tissue and blood leukocytes from individuals with obesity.

INT J OBESITY, 2021, 45, 206-216 dx.doi.org/10.1038/s41366-020-0630-7

Puig J, Biarnes C, Pedraza S, Vilanova JC, Pamplona R, Fernández-Real JM, Brugada R, Ramos R, Coll-De-Tuero G, Calvo-Perxas L, Serena J, Ramió-Torrentà L, Gich J, Gallart L, Portero-Otin M, Alberich-Bayarri A, Jimenez-Pastor A, Camacho-Ramos E, Mayneris-Perxachs J, Pineda V, Font R, Prats-Puig A, Gacto ML, Deco G, Escrichs A, Clotet B, Paredes R, Negredo E, Triaire B, Rodríguez M, Heredia-Escámez A, Coronado R, de Graaf W, Prevost V, Mitulescu A, Daunis-I-Estadella P, Thió-Henestrosa S, Miralles F, Ribas-Ripoll V, Puig-Domingo M, Essig M, Figley CR, Figley TD, Albensi B, Ashraf A, Reiber JHC, Schifitto G, Md Nasir U, Leiva-Salinas C, Wintermark M, Nael K, Vilalta-Franch J, Barretina J, Garre-Olmo J

The Aging Imageomics Study: rationale, design and baseline characteristics of the study population.

MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT, 2020, 189, 111257-111257 dx.doi.org/10.1016/j.mad.2020.111257

Arnoriaga-Rodríguez M, Mayneris-Perxachs J, Burokas A, Contreras-Rodríguez O, Blasco G, Coll C, Biarnés C, Miranda-Olivos R, Latorre J, Moreno-Navarrete JM, Castells-Nobau A, Sabater M, Palomo-Buitrago ME, Puig J, Pedraza S, Gich J, Pérez-Brocal V, Ricart W, Moya A, Fernández-Real X, Ramió-Torrentà L, Pamplona R, Sol J, Jové M, Portero-Otin M, Maldonado R, Fernández-Real JM

Obesity Impairs Short-Term and Working Memory through Gut Microbial Metabolism of Aromatic Amino Acids.

CELL METABOLISM, 2020, 32, 548 dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2020.09.002

Domenech-Ximenos B, Cuba V, Daunis-I-Estadella P, Thió-Henestrosa S, Jaldo F, Biarnes C, Molina X, Xifra G, Ricart W, Bardera A, Boada I, Essig M, Pedraza S, Federici M, Fernández-Real JM, Puig J

Bariatric Surgery-Induced Changes in Intima-Media Thickness and Cardiovascular Risk Factors in Class 3 Obesity: A 3-Year Follow-Up Study.

Obesity, 2020, 28, 1663-1670 dx.doi.org/10.1002/oby.22905
Projectes competitius
Codi oficial: PI18/01022 Data inici: 01/01/2019 Data fi: 30/06/2022 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 307,642.50 €
Codi oficial: PI19/01712 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 31/12/2022 Investigador/a principal: JOSE MARIA MORENO NAVARRETE Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 277,090 €
Codi oficial: 875534 Data inici: 09/07/2020 Data fi: 08/07/2025 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: EUROPEAN COMISSION Ajuda: 300,000 €
Codi oficial: AC18/00012 Data inici: 01/01/2019 Data fi: 30/06/2023 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 149,998.86 €
Codi oficial: FI19/00293 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 82,400 €
Codi oficial: INT19/00013 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 31/12/2021 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 60,000 €
Codi oficial: CM19/00190 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 31/12/2021 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 53,732 €
Codi oficial: METASUCC Data inici: 03/03/2021 Data fi: 03/01/2024 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS
Codi oficial: CD20/00051 Data inici: 01/01/2021 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 80,598 €
Codi oficial: EFA345/19 Data inici: 01/04/2020 Data fi: 31/05/2022 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: CONSORCIO DE LA CTP. INTERREG POCTEFA Ajuda: 599,974.98 €
Codi oficial: SMARTAGE Data inici: 01/09/2020 Data fi: 31/08/2024 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: EUROPEAN COMISSION Ajuda: 417,569.76 €
Codi oficial: 19/0006059 Data inici: 03/02/2020 Data fi: 02/02/2024 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: DIABETES UK Ajuda: 0 €
Codi oficial: METASUCC Data inici: 01/12/2020 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: FUND. BANCARIA "LA CAIXA" Ajuda: 258,752.50 €
Codi oficial: SLT017/20/000164 Data inici: 12/07/2021 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS Organisme finançador: GENERALITAT DE CATALUNYA Ajuda: 92,623.53 €
Codi oficial: ACD 2019 - SED 2019 Data inici: 16/04/2019 Data fi: 31/12/2021 Investigador/a principal: FRANCISCO JOSÉ ORTEGA DELGADO Organisme finançador: FUNDACIÓ ACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES Ajuda: 10,000 €
Codi oficial: PI18/00550 Data inici: 01/01/2019 Data fi: 31/12/2021 Investigador/a principal: FRANCISCO JOSÉ ORTEGA DELGADO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 111,320 €
Codi oficial: FI19/00045 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: FRANCISCO JOSÉ ORTEGA DELGADO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 82,400 €
Codi oficial: MS19/00109 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: FRANCISCO JOSÉ ORTEGA DELGADO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 202,500 €
Codi oficial: MS18/00009 Data inici: 01/01/2019 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: JORDI MAYNERIS PERXACHS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 202,500 €
Codi oficial: PI20/01090 Data inici: 01/01/2021 Data fi: 31/12/2023 Investigador/a principal: JORDI MAYNERIS PERXACHS Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 171,820 €
Transferència
Patents

Lelouvier Benjamin, Servant Florence, Courtney Michael, Federici Massimo, Fernandez-Real Jose Manuel
METHOD FOR DIAGNOSING HEPATIC FIBROSIS BASED ON BACTERIAL PROFILE AND DIVERSITY
Número de publicació: WO2017060039
Data de publicació: 2018-08-15

Burcelin Rémy, Federici Massimo, Hoyles Lesley, Dumas Marc-Emmanuel, Barton Richard Hadlow, Fernandez-Real José Manuel
METHODS FOR DETERMINING WHETHER A SUBJECT HAS OR IS AT RISK OF HAVING A NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (NAFLD) OR ONE OF ITS COMPLICATIONS
Número de publicació: WO2019077125
Data de publicació: 2019-04-25

Courtney Michael, Lelouvier Benjamin, Federici Massimo, Fernandez-Real Jose Manuel, Païssé Sandrine
METHOD FOR DIAGNOSING HEPATIC FIBROSIS
Número de publicació: WO2015162200
Data de publicació: 2015-10-29

 

Guies clíniques

- “Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud- Visión esquemática de la actualización de 2012” Informes, Estudios e Investigación 2014. Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Wifredo Ricart

Ofertes de treball
Referència 037-2021 | Nutrició, Eumetabolisme i Salut
Investigador-a Predoctoral ESR 8 Data del termini d'inscripció: 20210810

L’equip

Si ets investigador/a i estàs interessat/da en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA
Si ets estudiant o vols fer una estada amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA

Coneix l’IDIBGI!

menu