HRS4R
Vull donar

El Grup de recerca de Salut Mental i Addiccions de l'IDIBGI es composa d’un equip de professionals multidisciplinars que treballen a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions del Institut d’Assistència Sanitaria de Girona, reconeguda pel desenvolupament d'un model d'atenció comunitària en salut mental i addiccions que ha tancat l'hospital psiquiàtric” (Premi Experiències. Jornada 25 Anys al Servei del Sistema Nacional de Salut de Catalunya: Mirem cap al Futur, 2016).

Principals línies de recerca

Les principals línees de recerca són en la vessant clínica encara que tenim tres   línees que són tranversals i que es relacionen amb la recerca clínica

 

 1. Clínica:
  1. Psicosis: neurobiología, imatge cerebral, tractament psicològic, rehabilitació cognitiva on-line e impacte del funcionalisme
  2. Assatjos clínics amb tractament farmacològics: depressió, psicosis
  3. Impacte de la funció cognitiva en els trastorns mentals
  4. Comorbiditats dels trastorns mentals: factors de risc cardiovascular.
  5. Addiccions: identificació dels factors de risc de mal pronòstic, desenvolupar intervencions.
  6. Conducta suïdida: epidemiologia, diagnòstic, aspectes genètics i tractament.

 

 1. Avaluació de programes de Salut mental i del suport a la presa de decisions per a les persones que són responsables de la planificació de l’atenció en salut mental.
 2. TIC: Com incorporar les tecnologies e-health (tecnologies TIC aplicades a la salut), teleassistència i m-health (ús de la tecnologia mòbil) a la salut mental.
 3. Seguretat del pacient, en aquesta es sistematitza la identificació d’aquells esdeveniment o circumstàncies que podria haver ocasionat o ha ocasionat un dany innecessari a un pacient, i fer-ne propostes de millora.
Objectius estratègics
 • Desenvolupar una recerca permeti incrementar el coneixement dels trastorns mentals, la millora dels seus tractaments i de la recuperació, l’empoderament personal i la qualitat de l’atenció de les persones amb problemes de salut mental
 • Promoure la participació en la recerca dels professionals de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, incrementant la massa critica de investigadors a temps complert.
 • Establir aliances per a desenvolupar projectes conjunts de recerca amb altres grups de recerca de l’IdibGi
 • Fomentar la participació dels investigadors del grup de recerca en projectes multicentrics, que permeti enfortir les aliances amb altres centres de recerca
Publicacions

Moreno-Küstner B, Fábrega-Ruz J, Gonzalez-Caballero JL, Reyes-Martin S, Ochoa S, Romero-Lopez-Alberca C, Cid J, Vila-Badia R, Frigola-Capell E, Salvador-Carulla L

Patient-reported impact of symptoms in schizophrenia scale (PRISS): Development and validation.

ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA, 2022, 145, 640-655 dx.doi.org/10.1111/acps.13417
0

Males and females with first episode psychosis present distinct profiles of social cognition and metacognition.

EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE, 2022, 272, 1169-1181 dx.doi.org/10.1007/s00406-022-01438-0
0

Clinical insight in first-episode psychosis: Clinical, neurocognitive and metacognitive predictors.

SCHIZOPHRENIA RESEARCH, 2022, 248, 158-167 dx.doi.org/10.1016/j.schres.2022.08.007
0

Heterogeneity in Response to MCT and Psychoeducation: A Feasibility Study Using Latent Class Mixed Models in First-Episode Psychosis.

Healthcare, 2022, 10 dx.doi.org/10.3390/healthcare10112155
0

Influence of Maternal and Paternal History of Mental Health in Clinical, Social Cognition and Metacognitive Variables in People with First-Episode Psychosis.

Journal of Personalized Medicine, 2022, 12 dx.doi.org/10.3390/jpm12101732

Garre-Olmo J, Turró-Garriga O, Martí-Lluch R, Zacarías-Pons L, Alves-Cabratosa L, Serrano-Sarbosa D, Vilalta-Franch J, Ramos R

Changes in lifestyle resulting from confinement due to COVID-19 and depressive symptomatology: A cross-sectional a population-based study.

COMPREHENSIVE PSYCHIATRY, 2021, 104, 152214-152214 dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152214

González-Blanch C, Birulés I, Pousa E, Barrigon ML, López-Carrilero R, Lorente-Rovira E, Ayesa-Arriola R, Setien-Suero E, Barajas A, Grasa EM, Ruiz-Delgado I, González-Higueras F, Cid J, Ochoa S

Moderators of cognitive insight outcome in metacognitive training for first-episode psychosis.

JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 2021, 141, 104-110 dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.06.040

Sastre-Buades A, Ochoa S, Lorente-Rovira E, Barajas A, Grasa E, López-Carrilero R, Luengo A, Ruiz-Delgado I, Cid J, González-Higueras F, Sánchez-Alonso S, Baca-García E, Barrigón ML, Spanish Metacognition Study Group

Jumping to conclusions and suicidal behavior in depression and psychosis.

JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 2021, 137, 514-520 dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.03.024

Díaz-Cutraro L, García-Mieres H, López-Carrilero R, Ferrer M, Verdaguer-Rodriguez M, Barrigón ML, Barajas A, Grasa E, Pousa E, Lorente E, Ruiz-Delgado I, González-Higueras F, Cid J, Palma-Sevillano C, Moritz S, Spanish Metacognition Group, Ochoa S

Jumping to conclusions is differently associated with specific subtypes of delusional experiences: An exploratory study in first-episode psychosis.

SCHIZOPHRENIA RESEARCH, 2021, 228, 357-359 dx.doi.org/10.1016/j.schres.2020.12.037

Castells X, Ramon M, Cunill R, Olivé C, SERRANO, D.

Relationship Between Treatment Duration and Efficacy of Pharmacological Treatment for ADHD: A Meta-Analysis and Meta-Regression of 87 Randomized Controlled Clinical Trials.

JOURNAL OF ATTENTION DISORDERS, 2021, 25, 1352-1361 dx.doi.org/10.1177/1087054720903372
Projectes competitius
Ofertes de treball

L’equip

Si ets investigador/a i estàs interessat/da en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA
Si ets estudiant o vols fer una estada amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA

Coneix l’IDIBGI!

menu