El grup d’investigació d’Obesitat i Risc Cardiovascular en Pediatria està liderat pel Dr. Abel López Bermejo des de l’any 2008. La seva investigació està dirigida a identificar nous marcadors metabòlics, genètics i epigenètics en etapes precoces de la vida (prenatal, perinatal i infància precoç) que indiquin quins infants tenen major risc de presentar alteracions cardiometabòliques i obesitat en la vida adulta.

L’equip investigador lidera múltiples projectes d’investigació competitius i supervisa diverses tesis doctorals i de màster en aquesta línia de recerca. Compta amb la col·laboració de personal investigador, clínic i assistencial a escala nacional i internacional. En el currículum destaquen múltiples publicacions en revistes indexades internacionals. En els darrers anys han caracteritzat diversos marcadors metabòlics, genètics i epigenètics en relació amb alteracions del creixement pre i postnatal i amb disfunció metabòlica en infants d’edat escolar.

Principals línies de recerca

La principal línia de recerca del grup és la identificació de marcadors en la infància per a la prevenció precoç del risc cardiometabòlic i d’obesitat en l’edat adulta.Les línies de recerca del grup són les següents:

 • Prevenció de l’obesitat i risc cardiovascular en la infància.
  • Bases moleculars/fisiopatologia de l’obesitat infantil.
  • Estudi de marcadors de risc cardiovascular en la infància.

Estudi: estudi clínic longitudinal en cohorts de gestants-nounats sans i nens prepuberals procedents de centres de salut de Girona.

Objectiu: caracteritzar nous marcadors de risc cardiometabòlic en l’edat pediàtrica així com també investigar possibles mecanismes relacionats amb el desenvolupament d’alteracions metabòliques i cardiovasculars.

Mètodes: estudis clínics, bioquímics, d’imatge i estudis in vitro.

Finançament: línia d’investigació consolidada amb els projectes FIS PI07/0404 i PI10/0053.

 

 • Epigenètica del desenvolupament.
  • Identificació de les bases prenatals i postnatals de la programació metabòlica.
  • Estudi de microRNAs, metilació de l´ADN i impressió genètica.

Estudi:  estudi clínic longitudinal en cohorts de gestants-nounats sans inclosos a les àrees de salut de Girona i a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Objectiu:  identificar marques epigenètiques (microRNAs i metilació de l’ADN) en placenta i cordó umbilical com nous marcadors de susceptibilitat a malalties metabòliques i risc cardiovascular. Els estudis impliquen tant neonats sans com neonats amb alteracions del desenvolupament prenatal (sobrenutrició materna o restricció de creixement fetal) i també nens prepuberals. La línia també se centra en l’estudi de la impressió genètica i la implicació dels gens impresos en la susceptibilitat a desenvolupar malalties metabòliques i cardiovasculars en l’edat adulta.

Mètodes: estudis clínics, bioquímics, d’imatge i estudis in vivo (desenvolupament de models animals per a l’anàlisi de les marques epigenètiques en teixits de regulació metabòlica -fetge i teixit adipós- de la descendència).

Finançament: línia d’investigació consolidada amb els projectes FIS PI13/01257, PI16/01335 i PI19/00451.

 

 • Noves tecnologies aplicades a la salut.
  • Aplicació i utilitat de les noves tecnologies per a la monitorització de nounats.

Estudi: estudi clínic en neonats nascuts a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Objectiu: desenvolupar sistemes intel·ligents per a l’assistència sanitària de pacients per tal de proporcionar solucions per a la salut en general, i en concret, per a la monitorització de neonats a domicili.

Mètodes: sensors mèdics i telèfons intel·ligents o smart phones de baix cost coordinats telemàticament per a l’assistència sanitària.

Finançament: línia d’investigació finançada amb el projecte europeu ITEA2-ip11027; INNPACTO IPT-2012-0943-300000.

 

 • Fisiopatologia i tractament de la síndrome d’ovari poliquístic (SOP) en adolescents.

Estudi: estudi clínic en adolescents i dones joves amb SOP incloses a les àrees de salut de Girona i a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Objectiu: desenvolupar un nou tractament eficaç per a la SOP, un desordre endocrino-metabòlic crònic sovint associat a obesitat, a partir de l’estudi de la seva fisiopatologia. L’estudi se centrarà en la reducció de la massa grassa hepàtica i visceral en estadis precoços de la malaltia per tal de reduir el risc de morbiditat cardiometabòlica i de subfertilitat anovulatoria.

Mètodes: assaig clínic amb medicaments d’acció metabòlica i endocrina i la seva combinació, per revertir el fenotip SOP.

Finançament: línia d’investigació finançada amb el projecte europeu H2020-SC1-2020-Two-Stage-RTD SPIOMET4HEALTH 899671-2.

Objectius estratègics

Generals:

 • Promoure la investigació en l’àrea de l’endocrinologia pediàtrica.
 • Dissenyar noves estratègies de prevenció de malalties i d’assistència a pacients.
 • Establir col·laboracions de recerca amb grups nacionals i internacionals en les principals línies de recerca.

Específics:

 • Generar nous avenços en la recerca clínica en obesitat i risc cardiovascular en pediatria.
 • Cercar noves marques epigenètiques en edats precoces de la vida per a la identificació de poblacions de risc de desenvolupar malalties metabòliques i cardiovasculars en l’edat adulta.
 • Identificar noves dianes i molècules terapèutiques en obesitat infantil.

Publicacions

Garcia-Beltran C, Malpique R, Carbonetto B, González-Torres P, Henares D, Brotons P, Muñoz-Almagro C, López-Bermejo A, de Zegher F, Ibáñez L

Gut microbiota in adolescent girls with polycystic ovary syndrome: Effects of randomized treatments.

Pediatric Obesity, 2021, 16, e12734 dx.doi.org/10.1111/ijpo.12734

Garre-Olmo J, Turró-Garriga O, Martí-Lluch R, Zacarías-Pons L, Alves-Cabratosa L, Serrano-Sarbosa D, Vilalta-Franch J, Ramos R, Girona Healthy Region Study Group

Changes in lifestyle resulting from confinement due to COVID-19 and depressive symptomatology: A cross-sectional a population-based study.

COMPR PSYCHIAT, 2021, 104, 152214-152214 dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152214

Puig J, Biarnes C, Pedraza S, Vilanova JC, Pamplona R, Fernández-Real JM, Brugada R, Ramos R, Coll-De-Tuero G, Calvo-Perxas L, Serena J, Ramió-Torrentà L, Gich J, Gallart L, Portero-Otin M, Alberich-Bayarri A, Jimenez-Pastor A, Camacho-Ramos E, Mayneris-Perxachs J, Pineda V, Font R, Prats-Puig A, Gacto ML, Deco G, Escrichs A, Clotet B, Paredes R, Negredo E, Triaire B, Rodríguez M, Heredia-Escámez A, Coronado R, de Graaf W, Prevost V, Mitulescu A, Daunis-I-Estadella P, Thió-Henestrosa S, Miralles F, Ribas-Ripoll V, Puig-Domingo M, Essig M, Figley CR, Figley TD, Albensi B, Ashraf A, Reiber JHC, Schifitto G, Md Nasir U, Leiva-Salinas C, Wintermark M, Nael K, Vilalta-Franch J, Barretina J, Garre-Olmo J

The Aging Imageomics Study: rationale, design and baseline characteristics of the study population.

MECH AGEING DEV, 2020, 189, 111257-111257 dx.doi.org/10.1016/j.mad.2020.111257

Yang L, Whincup PH, López-Bermejo A, Caserta CA, Muniz Medeiros CC, Kollias A, Pacifico L, Reinehr T, Litwin M, Owen CG, Bassols J, Romeo EL, Almeida Ramos TD, Stergiou GS, Zhao M, Yang L, Xargay-Torrent S, Amante A, Gusmão TME, Grammatikos E, Wang M, Prats-Puig A, Franklin de Carvalho D, Carreras-Badosa G, de Oliveira Simões M, Mas-Pares B, Shui W, Deanfield JE, Magnussen CG, Xi B, International Childhood Vascular Structure Evaluation Consortium

Use of Static Cutoffs of Hypertension to Determine High cIMT in Children and Adolescents: An International Collaboration Study.

CAN J CARDIOL, 2020, 36, 1467-1473 dx.doi.org/10.1016/j.cjca.2020.02.093

Derakhshan A, Peeters RP, Taylor PN, Bliddal S, Carty DM, Meems M, Vaidya B, Chen L, Knight BA, Ghafoor F, Popova PV, Mosso L, Oken E, Suvanto E, Hisada A, Yoshinaga J, Brown SJ, Bassols J, Auvinen J, Bramer WM, López-Bermejo A, Dayan CM, French R, Boucai L, Vafeiadi M, Grineva EN, Pop VJM, Vrijkotte TG, Chatzi L, Sunyer J, Jiménez-Zabala A, Riaño I, Rebagliato M, Lu X, Pirzada A, Männistö T, Delles C, Feldt-Rasmussen U, Alexander EK, Nelson SM, Chaker L, Pearce EN, Guxens M, Steegers EAP, Walsh JP, Korevaar TIM

Association of maternal thyroid function with birthweight: a systematic review and individual-participant data meta-analysis.

LANCET DIABETES ENDO, 2020, 8, 501-510 dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30061-9

Ibáñez L, Díaz M, García-Beltrán C, Malpique R, Garde E, López-Bermejo A, de Zegher F

Toward a Treatment Normalizing Ovulation Rate in Adolescent Girls With Polycystic Ovary Syndrome.

Journal Of The Endocrine Society, 2020, 4, bvaa032 dx.doi.org/10.1210/jendso/bvaa032

Díaz M, Campderrós L, Guimaraes MP, López-Bermejo A, de Zegher F, Villarroya F, Ibáñez L

Circulating growth-and-differentiation factor-15 in early life: relation to prenatal and postnatal growth and adiposity measurements.

PEDIATR RES, 2020, 87, 897-902 dx.doi.org/10.1038/s41390-019-0633-z

Zhao M, Caserta CA, Medeiros CCM, López-Bermejo A, Kollias A, Zhang Q, Pacifico L, Reinehr T, Litwin M, Bassols J, Romeo EL, Ramos TDA, Stergiou GS, Yang L, Xargay-Torrent S, Amante A, Estrela TM, Grammatikos E, Zhang Y, Prats-Puig A, Franklin de Carvalho D, Yang L, Carreras-Badosa G, de Oliveira Simões M, Hou Y, Lizarraga-Mollinedo E, Shui W, Guo T, Wang M, Zhang Y, Bovet P, Xi B, International Childhood Vascular Structure Evaluation Consortium

Metabolic syndrome, clustering of cardiovascular risk factors and high carotid intima-media thickness in children and adolescents.

J HYPERTENS, 2020, 38, 618-624 dx.doi.org/10.1097/HJH.0000000000002318

Díaz M, Bassols J, López-Bermejo A, de Zegher F, Ibáñez L

Low Circulating Levels of miR-451a in Girls with Polycystic Ovary Syndrome: Different Effects of Randomized Treatments.

J CLIN ENDOCR METAB, 2020, 105 dx.doi.org/10.1210/clinem/dgz204

García-Beltran C, Cereijo R, Quesada-López T, Malpique R, López-Bermejo A, de Zegher F, Ibáñez L, Villarroya F

Reduced circulating levels of chemokine CXCL14 in adolescent girls with polycystic ovary syndrome: normalization after insulin sensitization.

BMJ Open Diabetes Research and Care, 2020, 8 dx.doi.org/10.1136/bmjdrc-2019-001035
Projectes competitius
Codi oficial: PI16/01335 Data inici: 01/01/2017 Data fi: 30/06/2021 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 196,322.50 €
Codi oficial: CM18/00236 Data inici: 01/01/2019 Data fi: 31/05/2021 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 53,732 €
Codi oficial: Merck Salud Abel Data inici: 15/07/2019 Data fi: 14/07/2022 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: FUNDACION MERCK SALUD Ajuda: 30,000 €
Codi oficial: CD19/00172 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 31/12/2022 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 80,598 €
Codi oficial: FI20/00138 Data inici: 01/01/2021 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 82,400 €

L’equip

Si ets investigador/a i estàs interessat/da en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
Si ets estudiant o vols fer una estada amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
menu