HRS4R
Vull donar

El grup d’investigació d’Obesitat i Risc Cardiovascular en Pediatria està liderat pel Dr. Abel López Bermejo des de l’any 2008. La seva investigació està dirigida a identificar nous marcadors metabòlics, genètics i epigenètics en etapes precoces de la vida (prenatal, perinatal i infància precoç) que indiquin quins infants tenen major risc de presentar alteracions cardiometabòliques i obesitat en la vida adulta.

L’equip investigador lidera múltiples projectes d’investigació competitius i supervisa diverses tesis doctorals i de màster en aquesta línia de recerca. Compta amb la col·laboració de personal investigador, clínic i assistencial a escala nacional i internacional. En el currículum destaquen múltiples publicacions en revistes indexades internacionals. En els darrers anys han caracteritzat diversos marcadors metabòlics, genètics i epigenètics en relació amb alteracions del creixement pre i postnatal i amb disfunció metabòlica en infants d’edat escolar.

Principals línies de recerca

La principal línia de recerca del grup és la identificació de marcadors en la infància per a la prevenció precoç del risc cardiometabòlic i d’obesitat en l’edat adulta.Les línies de recerca del grup són les següents:

 • Prevenció de l’obesitat i risc cardiovascular en la infància.
  • Bases moleculars/fisiopatologia de l’obesitat infantil.
  • Estudi de marcadors de risc cardiovascular en la infància.

Estudi: estudi clínic longitudinal en cohorts de gestants-nounats sans i nens prepuberals procedents de centres de salut de Girona.

Objectiu: caracteritzar nous marcadors de risc cardiometabòlic en l’edat pediàtrica així com també investigar possibles mecanismes relacionats amb el desenvolupament d’alteracions metabòliques i cardiovasculars.

Mètodes: estudis clínics, bioquímics, d’imatge i estudis in vitro.

Finançament: línia d’investigació consolidada amb els projectes FIS PI07/0404 i PI10/0053.

 

 • Epigenètica del desenvolupament.
  • Identificació de les bases prenatals i postnatals de la programació metabòlica.
  • Estudi de microRNAs, metilació de l´ADN i impressió genètica.

Estudi:  estudi clínic longitudinal en cohorts de gestants-nounats sans inclosos a les àrees de salut de Girona i a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Objectiu:  identificar marques epigenètiques (microRNAs i metilació de l’ADN) en placenta i cordó umbilical com nous marcadors de susceptibilitat a malalties metabòliques i risc cardiovascular. Els estudis impliquen tant neonats sans com neonats amb alteracions del desenvolupament prenatal (sobrenutrició materna o restricció de creixement fetal) i també nens prepuberals. La línia també se centra en l’estudi de la impressió genètica i la implicació dels gens impresos en la susceptibilitat a desenvolupar malalties metabòliques i cardiovasculars en l’edat adulta.

Mètodes: estudis clínics, bioquímics, d’imatge i estudis in vivo (desenvolupament de models animals per a l’anàlisi de les marques epigenètiques en teixits de regulació metabòlica -fetge i teixit adipós- de la descendència).

Finançament: línia d’investigació consolidada amb els projectes FIS PI13/01257, PI16/01335 i PI19/00451.

 

 • Noves tecnologies aplicades a la salut.
  • Aplicació i utilitat de les noves tecnologies per a la monitorització de nounats.

Estudi: estudi clínic en neonats nascuts a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Objectiu: desenvolupar sistemes intel·ligents per a l’assistència sanitària de pacients per tal de proporcionar solucions per a la salut en general, i en concret, per a la monitorització de neonats a domicili.

Mètodes: sensors mèdics i telèfons intel·ligents o smart phones de baix cost coordinats telemàticament per a l’assistència sanitària.

Finançament: línia d’investigació finançada amb el projecte europeu ITEA2-ip11027; INNPACTO IPT-2012-0943-300000.

 

 • Fisiopatologia i tractament de la síndrome d’ovari poliquístic (SOP) en adolescents.

Estudi: estudi clínic en adolescents i dones joves amb SOP incloses a les àrees de salut de Girona i a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Objectiu: desenvolupar un nou tractament eficaç per a la SOP, un desordre endocrino-metabòlic crònic sovint associat a obesitat, a partir de l’estudi de la seva fisiopatologia. L’estudi se centrarà en la reducció de la massa grassa hepàtica i visceral en estadis precoços de la malaltia per tal de reduir el risc de morbiditat cardiometabòlica i de subfertilitat anovulatoria.

Mètodes: assaig clínic amb medicaments d’acció metabòlica i endocrina i la seva combinació, per revertir el fenotip SOP.

Finançament: línia d’investigació finançada amb el projecte europeu H2020-SC1-2020-Two-Stage-RTD SPIOMET4HEALTH 899671-2.

Objectius estratègics

Generals:

 • Promoure la investigació en l’àrea de l’endocrinologia pediàtrica.
 • Dissenyar noves estratègies de prevenció de malalties i d’assistència a pacients.
 • Establir col·laboracions de recerca amb grups nacionals i internacionals en les principals línies de recerca.

Específics:

 • Generar nous avenços en la recerca clínica en obesitat i risc cardiovascular en pediatria.
 • Cercar noves marques epigenètiques en edats precoces de la vida per a la identificació de poblacions de risc de desenvolupar malalties metabòliques i cardiovasculars en l’edat adulta.
 • Identificar noves dianes i molècules terapèutiques en obesitat infantil.

Publicacions

Garre-Olmo J, Turró-Garriga O, Martí-Lluch R, Zacarías-Pons L, Alves-Cabratosa L, Serrano-Sarbosa D, Vilalta-Franch J, Ramos R

Changes in lifestyle resulting from confinement due to COVID-19 and depressive symptomatology: A cross-sectional a population-based study.

COMPREHENSIVE PSYCHIATRY, 2021, 104, 152214-152214 dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152214

Puig J, Biarnes C, Pedraza S, Vilanova JC, Pamplona R, Fernández-Real JM, Brugada R, Ramos R, Coll-De-Tuero G, Calvo-Perxas L, Serena J, Ramió-Torrentà L, Gich J, Gallart L, Portero-Otin M, Alberich-Bayarri A, Jimenez-Pastor A, Camacho-Ramos E, Mayneris-Perxachs J, Pineda V, Font R, Prats-Puig A, Gacto ML, Deco G, Escrichs A, Clotet B, Paredes R, Negredo E, Triaire B, Rodríguez M, Heredia-Escámez A, Coronado R, de Graaf W, Prevost V, Mitulescu A, Daunis-I-Estadella P, Thió-Henestrosa S, Miralles F, Ribas-Ripoll V, Puig-Domingo M, Essig M, Figley CR, Figley TD, Albensi B, Ashraf A, Reiber JHC, Schifitto G, Md Nasir U, Leiva-Salinas C, Wintermark M, Nael K, Vilalta-Franch J, Barretina J, Garre-Olmo J

The Aging Imageomics Study: rationale, design and baseline characteristics of the study population.

MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT, 2020, 189, 111257-111257 dx.doi.org/10.1016/j.mad.2020.111257

Prats-Puig A, García-Retortillo S, Puig-Parnau M, Vasileva F, Font-Lladó R, Xargay-Torrent S, Carreras-Badosa G, Mas-Parés B, Bassols J, López-Bermejo A

DNA Methylation Reorganization of Skeletal Muscle-Specific Genes in Response to Gestational Obesity.

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY, 2020, 11, 938-938 dx.doi.org/10.3389/fphys.2020.00938

Bassols J, Martínez-Calcerrada JM, Osiniri I, Díaz-Roldán F, Xargay-Torrent S, Mas-Parés B, Dorado-Ceballos E, Prats-Puig A, Carreras-Badosa G, de Zegher F, Ibáñez L, López-Bermejo A

Effects of metformin administration on endocrine-metabolic parameters, visceral adiposity and cardiovascular risk factors in children with obesity and risk markers for metabolic syndrome: A pilot study.

Plos One, 2019, 14 dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0226303

López-Bermejo A, Prats-Puig A, Osiniri I, Martínez-Calcerrada JM, Bassols J

Perirenal and epicardial fat and their association with carotid intima-media thickness in children.

ANNALS OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, 2019, 24, 220-225 dx.doi.org/10.6065/apem.2019.24.4.220

Mas-Parés B, Xargay-Torrent S, Bonmatí A, Lizarraga-Mollinedo E, Martínez-Calcerrada JM, Carreras-Badosa G, Prats-Puig A, de Zegher F, Ibáñez L, López-Bermejo A, Bassols J

Umbilical Cord miRNAs in Small-for-Gestational-Age Children and Association With Catch-Up Growth: A Pilot Study.

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, 2019, 104, 5285-5298 dx.doi.org/10.1210/jc.2018-02346

Lizarraga-Mollinedo E, Martínez-Calcerrada JM, Padrós-Fornieles C, Mas-Pares B, Xargay-Torrent S, Riera-Pérez E, Prats-Puig A, Carreras-Badosa G, de Zegher F, Ibáñez L, Bassols J, López-Bermejo A

Renal size and cardiovascular risk in prepubertal children.

SCIENTIFIC REPORTS, 2019, 9, 5265-5265 dx.doi.org/10.1038/s41598-019-41757-2

Bassols J, Martínez-Calcerrada JM, Prats-Puig A, Carreras-Badosa G, Xargay-Torrent S, Lizarraga-Mollinedo E, Feliu-Alsina M, Riera-Pérez E, Osiniri I, de Zegher F, Ibáñez L, López-Bermejo A

Perirenal fat is related to carotid intima-media thickness in children.

INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, 2018, 42, 641-647 dx.doi.org/10.1038/ijo.2017.236

Carreras-Badosa G, Bonmatí A, Ortega FJ, Mercader JM, Guindo-Martínez M, Torrents D, Prats-Puig A, Martinez-Calcerrada JM, de Zegher F, Ibáñez L, Fernandez-Real JM, Lopez-Bermejo A, Bassols J

Dysregulation of Placental miRNA in Maternal Obesity Is Associated With Pre- and Postnatal Growth.

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, 2017, 102, 2584-2594 dx.doi.org/10.1210/jc.2017-00089

Prats-Puig A, Moreno M, Carreras-Badosa G, Bassols J, Ricart W, López-Bermejo A, Fernández-Real JM

Serum Ferritin Relates to Carotid Intima-Media Thickness in Offspring of Fathers With Higher Serum Ferritin Levels.

ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY, 2016, 36, 174-180 dx.doi.org/10.1161/ATVBAHA.115.306396
Projectes competitius
Codi oficial: CD19/00172 Data inici: 01/01/2020 Data fi: 26/06/2023 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 80,598 €
Codi oficial: FI20/00138 Data inici: 01/01/2021 Data fi: 31/12/2024 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 82,400 €
Codi oficial: 2021 FI_B 000293 Data inici: 01/07/2021 Data fi: 30/06/2024 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIV. I RECER. Ajuda: 66,600.75 €
Codi oficial: ICI21/00005 Data inici: 01/01/2022 Data fi: 31/12/2025 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 193,256.37 €
Codi oficial: PI22/00366 Data inici: 01/01/2023 Data fi: 31/12/2025 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 93,170 €
Codi oficial: MV22/00068 Data inici: 01/03/2023 Data fi: 30/06/2023 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 14,030 €
Codi oficial: MINISPIOMET Data inici: 01/01/2022 Data fi: 31/12/2025 Investigador/a principal: ABEL LÓPEZ BERMEJO Organisme finançador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Ajuda: 193,256.37 €
Ofertes de treball

L’equip

Si ets investigador/a i estàs interessat/da en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA
Si ets estudiant o vols fer una estada amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA

Coneix l’IDIBGI!

menu