HRS4R
Vull donar

Descobreixen una possible causa dels efectes secundaris d’un fàrmac oncològic

15 September 2022

El grup de Metabolisme i Càncer del programa ProCURE de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) ha publicat un estudi a la revista International Journal of Molecular Sciences que demostra que els nivells elevats de colesterol i triglicèrids observats al plasma de pacients amb càncer de pulmó tractats amb lorlatinib podrien procedir d'alteracions primàries en l'acumulació hepàtica de nombrosos tipus de greixos. Aquests resultats s'han obtingut en col·laboració amb el grup d'Oncologia de Precisió a Girona, també de l'ICO/IDIBGI, i l'Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili a Reus.

Utilitzant eines d'alta resolució com l'espectrometria de masses, els investigadors del ProCURE-ICO/IDIBGI han descobert que el lorlatinib és capaç de “reprogramar” el lipidoma –és a dir, la composició i abundància dels lípids– a les cèl·lules del fetge, promovent directament l'acumulació de nombrosos tipus diferents de colesterol i triglicèrids al seu interior. Els investigadors també han descobert que la silibinina –la substància bioactiva del card marià amb activitat antitumoral– és capaç de disminuir molt significativament l'acumulació de greix induït pel lorlatinib en cèl·lules hepàtiques.

El lorlatinib (Lorviqua) és un fàrmac indicat per al tractament de pacients amb un tipus de càncer de pulmó avançat que són positius per a la quinasa del limfoma anaplàsic (ALK). Els efectes secundaris del lorlatinib són diferents dels observats amb altres fàrmacs que bloquegen l’activitat de l’ALK. En concret, es produeix una aparició d'hipercolesterolèmia i hipertrigliceridèmia, és a dir, un augment significatiu en els nivells sanguinis de colesterol i triglicèrids fins a un 80% dels pacients que reben lorlatinib. Aquest efecte secundari indesitjat requereix l'ús d'estatines de nova generació que no interaccionin amb l'enzim encarregat de metabolitzar el lorlatinib: el citocrom CYP450 3A4. Tot i això, es desconeix el mecanisme fisiopatològic a través del qual el lorlatinib provoca aquests efectes adversos metabòlics i el seu possible abordatge amb noves estratègies terapèutiques.

Enllaç a l’article: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/17/9986

En col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández i Institut d’Investigació, Desenvolupament i Innovació en Biotecnologia Sanitària d'Elx (IDiBE), els investigadors del ProCURE-ICO/IDIBGI han avaluat la seguretat d'una possible combinació de silibinina i lorlatinib a la clínica mitjançant l'anàlisi de la interacció de la silibinina amb el citocrom CYP450 3A4. Mitjançant la combinació d'estudis de “simulació per ordinador” i assajos de l'activitat enzimàtica de CYP450 3A4, els investigadors van descartar una possible interferència indesitjada de la silibinina.

Els resultats de l'estudi posen de manifest, per primera vegada, la capacitat del lorlatinib per alterar directament el metabolisme del greix en les cèl·lules hepàtiques humanes i que la silibinina és un nou candidat per controlar clínicament un dels efectes secundaris del lorlatinib en pacients amb càncer de pulmó ALK-positius (veure Figura).

La silibinina: un nou candidat per controlar clínicament la indesitjable activitat hiperlipidèmica del fàrmac lorlatinib en pacients amb càncer de pulmó ALK+. La hiperlipidèmia, que engloba la hipercolesterolèmia i la hipertrigliceridèmia, és un efecte secundari advers únic del lorlatinib que es controla principalment amb interrupcions/modificacions de la dosi i teràpies hipolipemiants com les estatines. L'estudi del ProCURE-ICO/IDIBGI demostra que concentracions clínicament rellevants de lorlatinib modifiquen directament el perfil lipídic de les cèl·lules del fetge. La silibinina, un compost natural amb una notable eficàcia clínica contra les metàstasis cerebrals en pacients amb càncer de pulmó, protegeix les cèl·lules hepàtiques contra els efectes hiperlipidemics de lorlatinib i evita l'acumulació de lípids a una concentració terapèuticament rellevant. (ChoEs: èsters de colesterol; TG: triglicèrids)

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu