HRS4R
Vull donar

Com poden ajudar als radiòlegs els resultats del projecte ProCAncer-I?

13 July 2023

Entrevista amb el Dr. Kai Vilanova, Investigador Consolidat del grup d'Imatge Mèdica de l'IDIBGI i professional de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). El Dr. Vilanova és l'investigador principal de l'IDIBGI al projecte europeu ProCAncer-I, que estudia com utilitzar la Intel·ligència Artificial per millorar el diagnòstic i tractament de càncer de pròstata.

Quins problemes que els professionals us trobeu avui dia a l'hora de diagnosticar, tractar i seguir el càncer de pròstata, vol resoldre aquest projecte?

Actualment el càncer de pròstata es diagnostica amb una exploració de ressonància magnètica. La RM consisteix en l'adquisició de diferents imatges que proporcionen informació morfològica i fisiològica de la pròstata. L'examen de la ressonància magnètica proporciona unes 500-1000 imatges que el radiòleg ha d'analitzar per proporcionar un informe final del grau de sospita de poder tenir un càncer de pròstata. Aquest anàlisi de cada exploració suposa identificar molts paràmetres de forma manual. La possibilitat de disposar de un software que permeti identificar i valorar tots els paràmetres necessaris en una exploració de RM de forma automàtica, suposaria una gran avantatge per la feina del radiòleg. Aquest és precisament un dels grans objectius del projecte; de desenvolupar software d'anàlisi intel·ligent d'ajuda al diagnòstic del càncer de pròstata.

Quins avantatges tindrà aquesta eina a la pràctica clínica?

La possibilitat de disposar d'un software intel·ligent de la ressonància magnètica de pròstata suposa un gran estalvi en el temps d'anàlisi, però també el més important és millorar en la precisió diagnòstica de detectar millor el càncer. Aquestes eines poden  detectar i classificar lesions sospitoses de càncer de pròstata,  especialment útil en casos on les lesions són molt petites o difícils de detectar a simple vista. El software de intel·ligència artificial permet segmentar de forma automàtica la pròstata, el que  estalvia temps i millorar la precisió en delimitar els contorns de la glàndula prostàtica. També permet generar informes  de forma automàtica el que ajuda a estandarditzar i agilitzar el procés d'elaboració d'informes per al radiòleg. La intel·ligència artificial pot analitzar els resultats de la ressonància magnètica i generar un informe que contingui les troballes rellevants i recomanacions per al pacient.

Les eines tecnològiques desenvolupades pel projecte, permetran millorar els resultats de l'anàlisi de la ressonància magnètica de pròstata que realitzen els radiòlegs en totes les etapes del càncer; des del diagnòstic, estadificació, pronòstic, tractament i evitar recidives del càncer.

A més a més, aquestes eines tecnològiques que el projecte ProCAncer_I ha desenvolupat, ens dona l’oportunitat al personal sanitari d’alliberar part de la nostra jornada, dedicada a les visites assistencials, i destinar-la a continuar amb la recerca per millorar la salut dels nostres pacients.

Quins reptes planteja i com ho fareu per superar-los?

Les principals dificultats en el desenvolupament d'aquestes eines és a diferents nivells. En primer lloc la dificultat en reclutar la gran quantitat de dades de la ressonància magnètica i dades clíniques de més de 15.000 pacients i també la necessitat d'anonimitzar totes aquestes dades. Per altre banda cal tenir en compte, un dels reptes principals d'aquests softwares intel·ligents és la dificultat en poder-se integrar en tots els sistemes informàtics dels diferents hospitals. Aquestes eines poden funcionar quan es desenvolupen en el laboratori, però després en la pràctica clínica real pot ser que no funcionin correctament. Per tant una de les dificultats es poder validar aquests softwares intel·ligents per la seva utilitat real en qualsevol hospital.

Tot i que la seva adaptació i funcionament suposa una certa dificultat, el fet d'incorporar radiòlegs com nosaltres al consorci internacional del ProCAncer_I també permet incloure la nostra perspectiva de com funciona l'hospital i tenir-ho en compte des del mateix inici del disseny de l'eina.

En definitiva, estem segurs que els avantatges que presenta aquest nou sistema faran que valgui la pena fer aquest següent pas d'integració en un futur, amb l'objectiu que la ciutadania es pugui beneficiar dels resultats del projecte.

Aquesta entrevista és part de la newsletter mensual del projecte europeu ProCAncer-I, podeu llegir-la sencera aquí.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu