HRS4R
Vull donar

Un estudi constata la persistència de seqüeles vasculars en pacients post-COVID-19 fins a 12 mesos després de la infecció

20 March 2024

Un estudi del grup de recerca translacional a Malalties Cardiovasculars Respiratòries (CAREs) ha observat la persistència del dany vascular en pacients que han superat la COVID-19 fins a 12 mesos després de la infecció.

La infecció per SARS-CoV-2 causa greus danys a l'endoteli vascular, una capa de cèl·lules que recobreix l'interior dels vasos sanguinis, com les artèries, les venes i els capil·lars. Aquests danys suposen un pas fonamental per al desenvolupament de complicacions cardiovasculars.

L'estudi publicat a la revista científica Infection, ha avaluat l'impacte a llarg termini de la infecció per SARS-CoV-2 a l'endoteli vascular en pacients fins a 12 mesos després de la infecció. En concret, es van analitzar el nombre de cèl·lules progenitores endotelials (ECFCs), que actuen com a biomarcadors de dany vascular, i també biomarcadors d'angiogènesi, per comprovar si estaven alterats fins a 12 mesos després de la infecció. També s'ha analitzat si aquest desequilibri es correlacionava amb la presència de la síndrome de long-COVID i altres paràmetres biològics.

Els resultats van mostrar un augment prolongat d'ECFC i una disminució de biomarcadors d'angiogènesi en pacients post-COVID-19, juntament amb nivells elevats de marcadors de risc cardiovascular i inflamació. A més, els pacients amb menor nombre d'ECFC tenien nivells més alts de marcadors inflamatoris, suggerint un possible paper protector de les ECFC. D'altra banda, la síndrome de long-COVID es va associar amb nivells elevats de ferritina i amb el sexe femení. Aquestes troballes ressalten la persistència de seqüeles vasculars fins a 6 i 12 mesos després de la infecció, destacant la importància de les mesures preventives i seguiment dels pacients post-COVID-19.

El treball, liderat pel grup de recerca translacional a Malalties Cardiovasculars Respiratòries, encapçalat per la Dra. Olga Tura, té com a primera autora la investigadora Paula Poyatos. També hi ha participat el grup de recerca Respiratori, liderat pel Dr. Ramon Orriols. Alhora, el Dr. Orriols també és cap del servei de Pneumologia dels Hospitals Trueta i Santa Caterina. La Dra. Tura i el Dr. Orriols són autors de correspondència del article.

Aquests resultats proporcionen una millor comprensió dels mecanismes cel·lulars i moleculars i d'aquest desequilibri funcional endotelial, obrint la porta a identificar noves estratègies terapèutiques per al tractament de les seqüeles pulmonars i vasculars associades a la COVID-19, així com per reduir el risc de desenvolupar futurs esdeveniments cardiopulmonars que puguin amenaçar la salut.

Article de referència: Poyatos, P., Luque, N., Sabater, G. et al. Endothelial dysfunction and cardiovascular risk in post-COVID-19 patients after 6- and 12-months SARS-CoV-2 infection. Infection (2024). https://doi.org/10.1007/s15010-024-02173-5

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu