HRS4R
Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup de recerca d’Obesitat i Risc
Cardiovascular en Pediatria, liderat pel Dr. López i formar part del projecte d’investigació PCOS IN
ADOLESCENT GIRLS AND YOUNG WOMEN: TOWARD A TREATMENT GUIDED BY PATHOPHYSIOLOGY ,
amb codi oficial SPIOMET4HEALTH, finançat per H2020, en la següent categoria professional:
Tècnic/a de Recerca per Assaig Clínic

Presenta la teva candidatura
  • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu