HRS4R
Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup de recerca de Imatge Mèdica, liderat pel Dr.Puig, i formar part del projecte d’investigació “An AI Platform integrating imaging data and models, supporting precision care through prostate cancer’s contínuum (ProCancer-1)”, amb codi oficial 952159, finançat per la Comissió Europea, en la següent categoria professional:


Tècnic/a de Recerca - Imatge Mèdica

Presenta la teva candidatura
  • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu