HRS4R
Vull donar
La Unitat d’Investigació Clínica (UIC) de l'ICO Girona és una estructura que avalua i desenvolupa al centre la recerca amb pacients.

La seva missió és el desenvolupament d’investigació clínica de qualitat al centre per millorar el tractament dels pacients amb càncer.

Organigrama de la UIC:

La UIC té un Responsable al centre, professional amb formació i experiència acreditades en recerca clínica, que lidera l'equip de la UIC, planifica, i organitza les seves activitats, i és responsable últim de les mateixes, per garantir el compliment del compromís de la organització amb la institució, els pacients participants en els assaigs, els serveis clínics, els investigadors i els promotors dels assaigs, assolint qualitat a la recerca clínica desenvolupada per la Unitat. El Responsable de la UIC realitzarà les necessàries tasques d'assessorament a l'equip directiu del centre i als investigadors en tots els aspectes científics, metodològics i ètics dels estudis amb pacients.
1. Reclutament 2019
2. Assaigs en reclutament actiu + assaigs en seguiment
3. Nombre de pacients reclutats en assaigs clínics

1. Nombre d’assaigs clínics que han estat actius pel reclutament del 2020:

Un total de 80 assaigs clínics. Aquest és un bo indicador de l'activitat i qualitat d’un Centre/Institut de Recerca, ja que reflecteix l’oferta/possibilitats terapèutiques que tenen els pacients. És important que es pugui comparar amb anys anteriors perquè ens dona una idea del dinamisme de l’activitat de recerca clínica.
A continuació apareixen totes les patologies implicades:
El nombre d’assaigs clínics disponibles pel reclutament s’ha vist augmentat en un 19% respecte l’any anterior.

*Assaigs per fase desenvolupament (total 80 assaigs en reclutament actiu).

La participació en assaigs clínics en fase primerenca és un altre indicador rellevant a un Centre/Institut de Recerca.
Assaigs fases primerenques
11
Fase I
7
Fase I/II
4
Resta de fases
Fase I
26
Fase III
43

2. Nombre d’assaigs clínics que han estat actius de manera global (assaigs en reclutament actiu + assaigs en seguiment):

La quantitat global d’activitat de recerca clínica s’ha vist augmentada un 11% respecte l’any anterior.

3. Nombre de pacients reclutats en assaigs clínics (aquí no surt comptabilitzada l’activitat d’estudis observacionals)

Malgrat la situació de pandèmia a 2020, el nombre de pacients inclosos en assaigs clínics quasi ha arribat a igualar les xifres de reclutament de l’any anterior.

Contacte

Dra. Begoña Martín
Responsable Unitat d'Investigació Clinica
Institut Català d'Oncologia (ICO)
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
Av. de França s/n, Girona, 17007
E-mail: bmartin@iconcologia.net
Tel: 972 22 58 28 (Ext. 4028)

Coneix l’IDIBGI!

menu