HRS4R
Vull donar

Projecte ADGUT: models personalitzats i microbiota intestinal per a preveure i avaluar la malaltia d'Alzheimer

2 May 2024

El projecte col·laboratiu ADGUT cerca entendre la relació entre l'eix microbiota-intestí-cervell i la progressió d'alteracions cognitives associades a la malaltia d'Alzheimer. Aquest projecte pretén desenvolupar models preclínics personalitzats que permetin prevenir la progressió de la malaltia i millorar-ne l'avaluació.

L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa incurable amb una etiologia encara poc coneguda. És la causa més comuna de demència, la prevalença de la qual es preveu que es dupliqui cada 20 anys, arribant a 82 milions de persones el 2030. Els pacients mostren deterioraments progressius de la memòria i deteriorament cognitiu que manifesten en dues etapes primerenques: Deteriorament Cognitiu Subjectiu i Deteriorament Cognitiu Lleu. Diferents estudis vinculen l‟activitat de la microbiota intestinal amb la modulació del sistema immunitari, i aquesta relació ha permès identificar l‟existència d‟associacions rellevants entre l‟Alzheimer, la microbiota intestinal i el Deteriorament Cognitiu Lleu.

La complexitat de la interacció entre microbiota i la progressió d'alteracions cognitives dificulta la generació de models preclínics per al desenvolupament de teràpies. Per això, l'objectiu principal del projecte ADGUT és desenvolupar models preclínics que, combinats, permetin el cribratge de teràpies per a la prevenció de la progressió de la malaltia d'Alzheimer i la seva avaluació personalitzada. ADGUT compta amb la participació dels investigadors Jordi Mayneris i Anna Castells del grup de Nutrició, Eumetabolisme i Salut de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta a Girona (IDIBGI), i amb l'àrea de biotecnologia del centre tecnològic Eurecat en Reus i del grup de Nutrició. A més, compta amb la col·laboració de l'empresa AB-BIOTICS (spin off de la Universitat Autònoma de Barcelona), especialitzada en el desenvolupament de ceps probiòtics naturals en una aposta per aconseguir la translació industrial de la investigació. Aquesta iniciativa, emmarcada dins del programa de Projectes Col·laboratius a Catalunya pretén intensificar la descentralització de les accions del Pla Complementari a Catalunya.

El personal investigador del projecte ADGUT recorrerà a eines de biologia molecular, bioquímica i tecnologies òmiques per a la generació i caracterització dels models, incloent-hi un cas pràctic de modulació de la microbiota mitjançant probiòtics. Aquesta tecnologia permetrà establir models d'Alzheimer a Drosophila melanogaster com a organisme de cribratge de teràpies preventives contra el desenvolupament de neurodegeneració associada a aquesta malaltia. A més, també s'estudiarà l'aplicació de tècniques de trasplantament de microbiota intestinal humana a models murins d'Alzheimer com a estratègia per estudiar teràpies personalitzades.

Així, ADGUT permetrà establir un marc preclínic per al cribratge i posterior avaluació de tractaments personalitzats sobre la base de la interacció entre la microbiota intestinal i alteracions cognitives.

El projecte ADGUT s'emmarca en la Línia d'actuació 4 del Pla Complementari de Biotecnologia Aplicada a la Salut (C17.I1), enfocada al desenvolupament de models biològics per al cribratge i l'estudi de l'activitat de molècules terapèutiques, i ha estat cofinançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats amb fons de la Unió Europea NextGenerationEU, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR-C17.I1) i la Generalitat de Catalunya.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu