HRS4R
Vull donar
COVID-19 CÀNCER

Explorem el potencial d'una substància natural contra la COVID-19

Grup Metabolisme i Càncer Drs. Joaquim Bosch i Javier A. Menéndez
Fitxa del projecteSaber més
  • Objectiu:

    100.000

  • Recaptat:

    15.000

  • La campanya no s’acaba mai ?>

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
15.00%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

Estudi clínic SilCOVID19: silibinina per prevenir la insuficiència respiratòria causada per infecció de SARS-CoV-2

Resum de la idea:

La silibinina és una molècula natural que ha mostrat activitat antiviral contra diferents virus. La silibinina té un comportament farmacològic contra la RNA polimerasa de la SARS-CoV-2, i inhibeix la proteina STAT3 activada, un factor de transcripció que regula el sindrome del distrés respiratori agut (SDRA). Volem, mitjançant un assaig clínic, explorar l'eficàcia de la silibinina per prevenir el SDRA associat a COVID19 en pacients onco-hematològics.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

L'estudi se centrarà en pacients onco-hematològics per ser població de major risc de mortalitat per COVID19. L'estudi consta d'una primera fase, cohort de seguretat (n = 10). La segona fase és randomitzada amb dues branques (experimental i control, n = 41 per branca). L'objectiu d'aquesta segona fase és determinar l'eficàcia de l'administració de silibinina, afegit a el tractament d'acord a el protocol terapèutic de centre de l'investigador, en la reducció precoç de la resposta inflamatòria produïda per la infecció de la SARS-COV2 i el desenvolupament de l'SDRA sever als 14 dies de tractament en comparació amb el tractament d'acord a el protocol terapèutic de centre de l'investigador exclusiu.

Coneix l’IDIBGI!

menu