HRS4R
Vull donar

La Medicina Interna és la disciplina mèdica principal en la cura dels adults amb una o diverses malalties agudes o cròniques complexes. Els grans àmbits d’actuació són el/la pacient crònic complex, pacient agut, suport unitats mèdiques i quirúrgiques, maneig de malalties multiorgàniques i el diagnòstic i maneig de quadres sindròmics mal definits i malalties minoritàries. El nostre Servei de Medicina Interna gestiona 1.300 altes anuals, 1.100 interconsultes hospitalàries i 800 primeres visites a consultes externes. Els principals GRD són els quadres infecciosos, la insuficiència cardíaca i la malaltia tromboembòlica venosa i cal esmentar també per la seva idiosincràsia les malalties sistèmiques-autoimmunitàries.

D’aquest entorn sorgeix el tipus de recerca en la que ens sentim implicats, bàsicament clínico-epidemiològica per conèixer millor els factors de risc, el diagnòstic, el tractament i el pronòstic de les patologies que assistim.

Actualment la plantilla està composada de 14 Facultatius amb plaça i 7 metges/esses Residents. La majoria d’ells i elles amb interès i implicació en la recerca.

Principals línies de recerca
  • Malaltia Tromboembòlica Venosa
  • Malalties Infeccioses: COVID-19, SIDA, MTS, Tuberculosi, IRAs/Pneumònia.
  • Insuficiència Cardíaca
  • Malalties autoimmunitàries-sistèmiques.
Objectius estratègics
  • Recerca clínico-epidemiològica
  • Participació en Registres Nacionals
  • Participació en Assajos Clínics fases II-III
  • Desenvolupament de Tesis Doctorals
Publicacions
0

Persons with SARS-CoV-2 during the First and Second Waves in Catalonia (Spain): A Retrospective Observational Study Using Daily Updated Data.

JMIR Public Health and Surveillance, 2022, 8 dx.doi.org/10.2196/30006

Fanlo P, Espinosa G, Adan A, Fonollosa A, Segura A, en nombre del Grupo de Trabajo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la Soci, Miembros del Grupo de Trabajo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la Socie

Multidisciplinary care and units for uveitis in the internal medicine departments in Spain: Survey of the Systemic Autoimmune Diseases Group.

REVISTA CLINICA ESPANOLA, 2021, 221, 221-225 dx.doi.org/10.1016/j.rce.2019.11.018

Mayneris-Perxachs J, Russo MF, Ramos R, de Hollanda A, Arxé AA, Rottoli M, Arnoriaga-Rodríguez M, Comas-Cufí M, Bartoletti M, Verrastro O, Gudiol C, Fages E, Giménez M, Gil AG, Bernante P, Tinahones F, Carratalà J, Pagotto U, Hernández-Aguado I, Fernández-Aranda F, Meira F, Castro Guardiola A, Mingrone G, Fernández-Real JM, Obesity-T2DM Covid19 Study Group

Blood Hemoglobin Substantially Modulates the Impact of Gender, Morbid Obesity, and Hyperglycemia on COVID-19 Death Risk: A Multicenter Study in Italy and Spain.

Frontiers in Endocrinology, 2021, 12, 741248-741248 dx.doi.org/10.3389/fendo.2021.741248

Dubois-Silva Á, Barbagelata-López C, Piñeiro-Parga P, Francisco I, Falgá C, Tirado R, Suriñach JM, Vela JR, Mella C, Quere I, Siniscalchi C, Monreal M, RIETE Investigators

Prognostic Significance of Concomitant Superficial Vein Thrombosis in Patients with Deep Vein Thrombosis of the Lower Limbs.

THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, 2021, 121, 1650-1659 dx.doi.org/10.1055/a-1414-5055

Grau Amorós J, Formiga F, Aramburu Bodas O, Armengou Arxe A, Conde Martel A, Quesada Simón MA, Oropesa Juanes R, Satué Bartolomé JA, Dávila Ramos MF, Montero Pérez-Barquero M, Miembros del Registro RICA:

Hemoconcentration as a prognostic factor after hospital discharge in acute heart failure in the RICA registry.

REVISTA CLINICA ESPANOLA, 2019, 219, 1-9 dx.doi.org/10.1016/j.rce.2018.07.003

Torrente-Nieto A, Gómez-Resa M, Castro-Guardiola A

Purtscher-like retinopathy and systemic lupus erythematosus.

MEDICINA CLINICA, 2018, 151, 504-505 dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2018.02.001

Lemaitre S, Esquerda GM, Guardiola AC, Agustin JT, Sanda N, González-Candial M

Colon cancer and IgG4-related disease with orbital inflammation and bilateral optic perineuritis: A case report.

Medicine, 2018, 97 dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000012197

Ocampo A, Domingo P, Fernández P, Diz J, Barberá JR, Sepúlveda MA, Salgado X, Rodriguez M, Santos J, Yzusqui M, Mayorga MI, Lorenzo JF, Bahamonde A, Bachiller P, Martínez E, Rozas N, Torres C, Muñoz A, Casado A, Podzamczer D

Lipid changes and tolerability in a cohort of adult HIV-infected patients who switched to rilpivirine/emtricitabine/tenofovir due to intolerance to previous combination ART: the PRO-STR study.

JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY, 2018, 73, 2171-2176 dx.doi.org/10.1093/jac/dky175

Xifra G, Castro A, Ortega FJ, Ricart W, Fernández-Real JM

The Trp64Arg ß3-adrenergic receptor gene polymorphism is associated with endothelium-dependent vasodilatation.

JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION, 2015, 29, 134-135 dx.doi.org/10.1038/jhh.2014.17

Moreno-Navarrete JM, Ortega F, Castro A, Sabater M, Ricart W, Fernández-Real JM

Circulating Omentin as a Novel Biomarker of Endothelial Dysfunction

Obesity, 2011, 19, 1552-1559 dx.doi.org/10.1038/oby.2010.351
Projectes competitius
Ofertes de treball

L’equip

Si ets investigador/a i estàs interessat/da en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA
Si ets estudiant o vols fer una estada amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA

Coneix l’IDIBGI!

menu