HRS4R
Vull donar

La Medicina Interna és la disciplina mèdica principal en la cura dels adults amb una o diverses malalties agudes o cròniques complexes. Els grans àmbits d’actuació són el/la pacient crònic complex, pacient agut, suport unitats mèdiques i quirúrgiques, maneig de malalties multiorgàniques i el diagnòstic i maneig de quadres sindròmics mal definits i malalties minoritàries. El nostre Servei de Medicina Interna gestiona 1.300 altes anuals, 1.100 interconsultes hospitalàries i 800 primeres visites a consultes externes. Els principals GRD són els quadres infecciosos, la insuficiència cardíaca i la malaltia tromboembòlica venosa i cal esmentar també per la seva idiosincràsia les malalties sistèmiques-autoimmunitàries.

D’aquest entorn sorgeix el tipus de recerca en la que ens sentim implicats, bàsicament clínico-epidemiològica per conèixer millor els factors de risc, el diagnòstic, el tractament i el pronòstic de les patologies que assistim.

Actualment la plantilla està composada de 14 facultatius/ves amb plaça i 7 metges/esses residents. La majoria d’ells i elles amb interès i implicació en la recerca.

Principals línies de recerca
  • Malaltia Tromboembòlica Venosa
  • Malalties Infeccioses: COVID-19, SIDA, MTS, Tuberculosi, IRAs/Pneumònia.
  • Insuficiència Cardíaca
  • Malalties autoimmunitàries-sistèmiques.
Objectius estratègics
  • Recerca clínico-epidemiològica
  • Participació en Registres Nacionals
  • Participació en Assajos Clínics fases II-III
  • Desenvolupament de Tesis Doctorals
Publicacions

Álvarez Bravo G, Sánchez Cirera L, Angerri Nadal M, Ramió I Torrentà L

Clinical heterogeneity in patients with myoclonus associated to COVID-19

NEUROLOGICAL SCIENCES, 2022, 43, 1587-1592 dx.doi.org/10.1007/s10072-021-05802-1

González-Franco Á, Cerqueiro González JM, Arévalo-Lorido JC, Álvarez-Rocha P, Carrascosa-García S, Armengou A, Guzmán-García M, Trullàs JC, Montero-Pérez-Barquero M, Manzano L, RICA registry investigators

Morbidity and mortality in elderly patients with heart failure managed with a comprehensive care model vs. usual care: The UMIPIC program.

Revista Clinica Espanola, 2022, 222, 123-130 dx.doi.org/10.1016/j.rceng.2021.05.007
0

Post-COVID-19 patients show an increased endothelial progenitor cell production

TRANSLATIONAL RESEARCH, 2022, 243, 14-20 dx.doi.org/10.1016/j.trsl.2022.01.004
0

Evolving mortality and clinical outcomes of hospitalized subjects during successive COVID-19 waves in Catalonia, Spain.

Global Epidemiology, 2022, 4, 100071-100071 dx.doi.org/10.1016/j.gloepi.2022.100071

Giorgi-Pierfranceschi M, Monreal M, Di Micco P, Francisco I, Hernández-Blasco L, Madridano O, López-Sáez JB, Hernando E, Meireles J, Dentali F, The Riete Investigators

Prognostic Impact of Active Cigarette Smoking on Mortality in Patients with Acute Venous Thromboembolic Events, Findings from Real World Data

Medicina-Lithuania, 2022, 58 dx.doi.org/10.3390/medicina58020295
0

An interventional nationwide surveillance program lowers postoperative infection rates in elective colorectal surgery. A cohort study (2008-2019)

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY, 2022, 102, 106611-106611 dx.doi.org/10.1016/j.ijsu.2022.106611
0

Outcome of Cancer-Associated Venous Thromboembolism Is More Favorable among Patients with Hematologic Malignancies than in Those with Solid Tumors

THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, 2022, 122, 1594-1602 dx.doi.org/10.1055/a-1777-4006
0

Nutritional Niches of Cancer Therapy-Induced Senescent Cells

Nutrients, 2022, 14 dx.doi.org/10.3390/nu14173636
0

Efficacy and Safety of Tinzaparin in Prophylactic, Intermediate and Therapeutic Doses in Non-Critically Ill Patients Hospitalized with COVID-19: The PROTHROMCOVID Randomized Controlled Trial

Journal of Clinical Medicine, 2022, 11 dx.doi.org/10.3390/jcm11195632
Projectes competitius
Codi oficial: 101046118 Data inici: 01/12/2021 Data fi: 31/05/2024 Investigador/a principal: ANTONI CASTRO GUARDIOLA Organisme finançador: EUROPEAN COMISSION Ajuda: 378,125 €
Ofertes de treball

L’equip

Si ets investigador/a i estàs interessat/da en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA
Si ets estudiant o vols fer una estada amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari.
M'INTERESSA

Coneix l’IDIBGI!

menu