HRS4R
Vull donar

Esclerosi múltiple

  • Número de donants: més de 600 donants.
  • Tipus de mostres: sèrum, plasma, buffy coat, cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMC) i líquid cefalorraquidi.

Més informació a la col·lecció principal d’esclerosi múltiple

Ictus

  • Número de donants: més de 125 donants.
  • Tipus de mostres: sèrum, plasma, buffy coat i plaques d’ateroma.

Més informació a la col·lecció principal d’ictus

Sol·licita mostres

Coneix l’IDIBGI!

menu