HRS4R
Vull donar

Tipus de donants

  • Pacients que han patit un ictus isquèmic, hemorràgic o operats de placa d’ateroma.
  • Signar el consentiment informat.
  • Número: més de 650 donants.

Tipus de mostres

Sèrum, plasma, buffy coat i plaques d’ateroma. Els derivats hemàtics procedeixen de donacions de sang realitzades en diferents moments durant l’ingrés hospitalari dels pacients o coincidint amb les visites de control de la seva malaltia cerebrovascular. En el cas de les mostres addicionals de placa d’ateroma d’artèria caròtida s’extreuen aprofitant el procés assistencial.

Punt de recollida

Finalitat

Disposar de mostres biològiques i dades associades per realitzar estudis de recerca sobre les diferents formes de malaltia cerebrovascular i els riscos de patir-les.

Sol·licita mostres

Coneix l’IDIBGI!

menu