HRS4R
Vull donar

Tipus de donants

Donants que compleixin els següents criteris.

Criteris d’inclusió:

  • Dones embarassades, nadons de 0 a 24 mesos d’edat i pares.
  • Signar el consentiment informat. En el cas dels nadons, els pares han d’haver acceptat prèviament la inclusió del nen a l’estudi i signat el consentiment informat.

Criteris d’exclusió:

  • Mares i/o nens amb malalties cròniques greus, malalties cròniques de caràcter inflamatori o malalties agudes intercurrents en els últims 15 dies abans de la incorporació a l’estudi, anormalitats en el recompte sanguini, fetge, ronyons o funció tiroïdal, nens amb medicació crònica, nens de raça no caucàsica, i nens els pares dels quals hagin mostrat disconformitat amb l’estudi.

Número: més de 440 donants.

Tipus de mostres

Sèrum, plasma, buffy coat, placenta, cordó umbilical i sang de cordó umbilical.

Punt de recollida

Finalitat

Disposar de mostres biològiques i dades associades per realitzar estudis de seguiment de la població gironina de mares durant l’embaràs i els seus fills durant els primers anys de vida per estudiar factors de risc de desenvolupar malalties metabòliques i cardiovasculars, així com malalties relacionades amb el creixement i malalties de la comunitat (infeccioses, nutricionals, etc.).

Sol·licita mostres

Coneix l’IDIBGI!

menu