HRS4R
Vull donar

Anàlisi dels algorismes utilitzats pel càlcul de la dosi en el tractament de la radioteràpia

19 July 2023

En els tractaments oncològics amb radioteràpia, per conèixer la distribució de dosi tridimensional que tindrà cada pacient, s’utilitzen algorismes de càlcul que modelen la interacció de la radiació amb el pacient. Actualment, aquests algorismes es desenvolupen tenint en compte diverses consideracions, i els seus càlculs expressen la dosi en aigua-en-aigua (dose to water-in-water - Dw,w -, en anglès). Nous algoritmes de càlcul més avançats incrementen la precisió i reporten la dosi a medi-en-medi (dose to medium-in-medium - Dm,m –, en anglès), i aquest paràmetre depèn del medi que es consideri.

Un nou estudi del grup de recerca en Oncologia Radioteràpica i Física Mèdica de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) Girona exposa les implicacions clíniques i de robustesa que es poden produir a l’adoptar els algorismes de càlcul més avançats. També es proposen possibles estratègies per minimitzar l’impacte negatiu que la seva aplicació pugui tenir.

L’article publicat a la revista Physics and Imaging in Radiation Oncology, del Dr. Diego Jurado-Bruggeman i del Dr. Carles Muñoz-Montplet, conclou que planificar la dosi en Dm,m amb els algorismes més avançats com es feia amb Dw,w, pot repercutir en els resultats clínics i afectar la robustesa. En la optimització, se suggereix buscar una irradiació uniforme enlloc d’aplicar distribucions Dm,m homogènies en els casos en què el medi amb una resposta Dm,m diferent. Malgrat això, aquesta via requereix que s’adaptin els criteris d’avaluació o que s’evitin els efectes del medi. Independentment de l’enfocament, pot haver-hi diferències sistemàtiques en la prescripció de dosis i en les restriccions.

Aquesta recerca va en línia amb la missió del grup de recerca, que encapçala la Dra. Arantxa Eraso, de millorar els resultats oncològics i la qualitat de vida dels pacients que tracten a l’àmbit assistencial, aplicant noves tecnologies.

Article de referència: Jurado-Bruggeman, D.; Muñoz-Montplet, D. Considerations for radiotherapy planning with MV photons using dose-to-medium. Physics and Imaging in Radiation Oncology, 2023, 26, 100443.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.phro.2023.100443

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu