HRS4R
Vull donar

El pròxim dilluns dia 27/03/2023 a les 15:00 h, tindrà lloc la lectura de la tesi doctoral titulada: “Clinical epidemiology and molecular biology of cutaneous and mucosal melanoma in Girona 1994-2018”, presentada per la Sra. Anna Carbó i dirigida pel Dr. Jordi Rubió i el Dr. Rafael Marcos-Gragera.

La lectura de la tesi es farà a la Sala de Graus de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. (4ta. Planta).

 

 

Resum 

 

En aquesta tesi doctoral s’analitza l’epidemiologia del melanoma cutani i de mucoses, així com el seu perfil molecular per aportar nous coneixements en base poblacional de la província de Girona. Com a font de casos s’ha utilitzat el registre de càncer de Girona. Es descriu la incidència i la supervivència global i relativa a 5 i 10 anys, a més a més, es fa un anàlisi molecular del gen BRAF en el melanoma cutani i un panell genètic en el melanoma de mucoses. A part, s’aporta evidència mèdica del tractament dels pacients a la pràctica clínica diària. La supervivència global a 5 anys per tots els estadis en els melanomes cutanis és del 81% similar als altres estudis publicats amb una prevalença de mutacions en el gen BRAF del 50% i essent l’estadi l’únic factor pronòstic estadísticament significatiu per la supervivència. La supervivència global a 5 anys per tots els estadis en els melanomes de mucoses és del 21% similar també als altres estudis publicats amb un perfil molecular on dominen les mutacions a NRAS i NF1. Es confirma que les característiques epidemiològiques de Girona són similars a les de regions veïnes, que l’estadi segueix essent el factor pronòstic més important per supervivència així com no ho és l’estatus mutacional en el gen BRAF. I es demostra que els melanomes de mucoses a part de tenir un perfil mutacional diferent tenen un clar pitjor pronòstic.

Coneix l’IDIBGI!

penciluserpushpincalendar-fullclockmenu