HRS4R
Vull donar

Un fàrmac contra la diabetis es comença a utilitzar per a tractar el càncer de mama.

11 February 2014

A la fotografia: Dra Begoña Martín, Investigadora coordinadora de l’estudi (Unitat de Recerca Clínica, ICO Girona), Dr. Javier A. Menéndez, Investigador coordinador de l’estudi (Laboratori de Recerca Translacional, ICO Girona i Cap del Grup d'Oncologia Molecular de l'IDIBGI), Dr. Eugeni López Bonet,  Responsable de patologia de l‘estudi (Servei d’Anatomia Patològica, Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta) i  el Dr. Joan Dorca, Responsable mèdic de l’estudi (Servei d’Oncologia Mèdica, ICO Girona).

Investigadors de l'ICO Girona i de l'IDIBGI posen en marxa un assaig clínic per determinar si la metformina podria ser útil per al tractament del  càncer de mama HER2 positiu, un subgrup de tumors especialment agressius i amb pitjor pronòstic.

L’estudi, denominat METTEN, vol determinar si el fet d’administrar metformina, un fàrmac contra la diabetis, combinat amb l’anticòs monoclonal trastuzumab i quimioteràpia, ofereix uns millors resultats que l’administració de trastuzumab i quimioteràpia sola.

Alguns tumors com el de mama presenten alteracions moleculars similars a les que s’observen en malalties del metabolisme ben conegudes com l’obesitat i la diabetis; per tant els fàrmacs contra aquestes podrien ser útils també per combatre el càncer.

L’estudi METTEN, dissenyat i coordinat per l’ICO Girona, és el primer de les seves característiques en humans i compta amb la participació de 16 centres hospitalaris de tot l’Estat que esperen reclutar més de 200 dones amb càncer de mama HER2-positiu.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu