HRS4R
Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per donar suport a la recerca, dins el Programa InvestiGO. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, amb codi oficial 2022-C23.I01.P03.S0020-0000042, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, i participar com a Investigador/a amb formació en infermería per la Unitat d'Assajos Clínics, amb la següent categoria professional:
Infermer/a de Recerca

Presenta la teva candidatura
  • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu