HRS4R
Vull donar
CONVOCATÒRIA D’AJUTS POSTRESIDENT TALENT GIRONÍ
Bases de la convocatòria

Amb la finalitat de promoure la recerca clínica translacional, el DipSalut i l’IDIBGI obren la tercera
convocatòria per accedir a l’ajut Post-resident que consistirà en un contracte mixt que faciliti la
combinació d’activitat assistencial i investigadora. L’ajut es concedirà a tres candidats/es
mitjançant un procés competitiu de selecció i posterior signatura d’un contracte amb un 50% de
dedicació assistencial (20 hores setmanals) i un 50% de dedicació a la recerca (20 hores
setmanals) a través de l’ICS, de l’IAS, de l’ICO o de l’IDI. Els/les professionals seleccionats/des
s’incorporaran a un equip de recerca de l’IDIBGI adquirint la consideració de Predoctoral
Researcher (investigador R1) durant un any (12 mesos) prorrogables a dos (en funció del resultat
de l’avaluació transcorreguts els primers 12 mesos), d’acord amb les característiques de la carrera
investigadora de l’IDIBGI, i tindrà una dedicació en exclusiva pel que fa a les activitats de recerca
a l’IDIBGI. El 50% de la dedicació a la recerca haurà de tenir lloc a la seu de l’IDIBGI (Parc
Hospitalari Martí i Julià - Edifici M2, o a Sant Ponç).

Presenta la teva candidatura
  • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu