HRS4R
Vull donar

El doctor Salvador Pedraza, nou president de Radiòlegs de Catalunya

18 May 2021

Treballarà per impulsar i posar en valor el diagnòstic per la imatge i posicionar-lo en el lloc de lideratge que li correspon

El doctor Salvador PedrazaDirector Clínic Territorial de l’IDI·Girona, ha estat nomenat president de Radiòlegs de Catalunya en la passada assemblea celebrada el dia 18 de març.

Radiòlegs de Catalunya és una societat formada per les tres associacions radiològiques catalanes -la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge (SCRDI), l’Associació Catalana de Radiologia Mèdica (ACRAM) i l’Agrupació de Radiòlegs de Catalunya-  que té com a missió ser un espai de trobada on compartir, difondre i fomentar el coneixement de la imatge mèdica a Catalunya i ampliar la col·laboració multidisciplinar amb membres d’altres societats científiques, tenint com a destinataris finals els mateixos radiòlegs, residents, estudiants de medicina, TSID i professionals d’infermeria, així com  la indústria, l’administració pública i la societat civil.

El doctor Pedraza és metge especialista en radiodiagnòstic i neuroradiologia, Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries per la UAB. En la vessant docent, és professor agregat de Radiologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona i cap de Departament de l'Escola de Tècnics de Diagnòstic de la Imatge de Girona-EUSES.  Quant a recerca destaca per ser Investigador Principal del Grup d'Imatge Medica de l’IDIBGI-Institut d'Investigació Biomèdica de Girona i també fou membre del comitè Radiològic de l'assaig clínic DIAS.

A més, ha format part del comitè editorial de la Revista “Stroke”, ha estat codirector del tractat “Radiologia Essencial“ i ha sigut Director de Publicacions de la Societat Española de Radiologia Médica-SERAM.

Tanmateix, ha dirigit i/o participat en més de 80 projectes de recerca amb finançament extern, ha realitzat més de 200 publicacions internacionals i nacionals, més de 300 conferències i ponències i ha presentat més de 400 comunicacions en congressos.

El doctor Salvador Pedraza ens explica quins són els reptes actuals i com els enfrontarà des de la presidència de Radiòlegs de Catalunya.

  • Quins són els principals objectius en aquesta nova etapa al capdavant de Radiòlegs de Catalunya?

SP: Nhi ha molts i diversos, però vull destacar la tasca que tenim en la millora dels circuits assistencials.

També augmentar la col·laboració i treball conjunt amb l’àmbit de la Medicina Nuclear, cal que els professionals del radiodiagnòstic i els nuclears treballem plegats poder oferir millors serveis de forma conjunta.

Hem d’avançar en la implementació de les tècniques de radiologia intervencionista, que cada dia ofereixen noves alternatives i possibilitats. També tenim una tasca important en el vessant de les noves tecnologies, cal impulsar noves solucions basades en la intel·ligència artificial que ens ajudaran en la millora de la qualitat i facilitaran moltes tasques del nostre dia a dia.

Per tot això és fonamental treballar en el canvi de model del metge especialista en radiodiagnòstic, la nostra activitat es troba en un moment d’evolució en el que cal la seva redefinició, tenim una oportunitat per avançar i situar la nostra especialitat en el lloc que es mereix.

  • Són necessaris canvis en la formació dels professionals del diagnòstic per la imatge?

SP: Sí, i molt. Pel que fa a la formació cal cuidar i millorar la formació de tots els membres que formem part de la família del radiodiagnòstic. Una de les qüestions en què és necessari un abordatge immediat és la formació del Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, què caldria convertir en formació universitària. Els nostres tècnics es troben amb una normativa obsoleta de formació de 2 anys que ja es va superar en tot el món fa més de 20 anys, a la resta de països són graduats universitaris amb una formació molt més extensa i específica, necessària a casa nostra.

També cal un canvi en la formació dels nostres MIR de l’especialitat de radiodiagnòstic, introduint noves àrees de capacitació específica i augmentant en 5 anys la seva formació especialitzada.

I també és molt important augmentar la col·laboració amb altres societats afins, fomentant la feina en equip. Treballant en conjunt podem avançar en tots els sentits i en benefici de tots.

  • Quins temes considera que s’han de tractar prioritàriament?

SP: Nhi ha diversos, però magradaria destacar la qüestió de les properes jubilacions de metges especialistes en radiodiagnòsticDe manera aproximada al voltant del 20% de metgesses i metges especialistes en radiodiagnòstic es jubilaran pròximament, i aquesta realitat necessita la nostra atenció. És a dir, s’ha de planificar i treballar per garantir a la nostra població la capacitat assistencial en diagnòstic i tractament per la imatge de què ara gaudim i és per això que és necessari tenir un pla d’accions per poder continuar donant un bon servei a la ciutadania

També hem de treballar i molt en temes de comunicació i visibilitat. En general existeix poc coneixement del valor afegir que aporta la radiologia i els seus professionals al nostre sistema sanitari. Per això, cal posar en marxa els mecanismes i eines de comunicació necessàries per donar-nos a conèixer. Els ciutadans en general desconeixen la nostra feina, què fem, com ho fem i per què és important el que fem. És a dir, hem de facilitar als ciutadans aquest coneixement, explicar-los què és la radiologia, el diagnòstic per la imatge, les teràpies que apliquem, presentar a tots els membres de l’equip que atendran a la persona que necessita els nostres serveis. La nostra tasca té un valor importantíssim dins del sistema i ho hem de posar en valor.

Un altre punt important és la necessitat que el diagnòstic per la imatge col·labori molt més en l‘àmbit de l’Atenció Primària, buscant noves formes de relació, la que sigui la millor i la més beneficiosa per a tots, tant pels ciutadans com pels professionals. És a dir, cal apropar la radiologia a la persona i és essencial garantir l’equitat territorial en l’assistència sanitària.

  • Què destacaria en la situació actual que ens trobem i del futur immediat del diagnòstic per la imatge?

SP: En la situació actual de la Covid-19, gairebé postpandèmia, és el moment de canviar el paradigma, aprofitar tot l’aprenentatge que hem aconseguit en aquest temps difícil que estem travessant per col·laborar més, aprofitant la força que tenim junts. Insisteixo que és fonamental treballar en equip, tan dintre dels nostres serveis, com amb el nostre entorn. Apostar pel treball col·laboratiu i compartit. Establint estratègies conjuntes, així guanyem tots.

Hem de ser conscients que no és un camí fàcil, però la realitat és que cal una evolució, aquest trànsit l’hem de fer entre tots, en col·laboració, invertint energies i el nostre esforç individual perquè el conjunt surti reforçat i millorat. En resum, és necessari treballar per millorar el valor afegit de la radiologia diagnòstica i intervencionista en el Sistema Sanitari de Catalunya.

Actualment el diagnòstic per la imatge i les teràpies guiades per imatge aporten gran valor a la medicina. Nosaltres som plenament conscients i cal que tothom tingui coneixement de la nostra especialitat. A més, com ja he dit anteriorment és extremadament important treballar plegats i en col·laboració mútua, tant interna com externa, per aconseguir els nostres objectius i que tots guanyem, professionals, ciutadania, institucions, tots. Cal tenir molt present que el futur passa per fer més radiologia i més intervencionisme.

També vull assenyalar la necessitat d’interlocució amb les institucions, tant sanitàries com socials, tant polítiques com de gestió, per tal d’ajudar a fer les millors estratègies de millora possibles a Catalunya.

En definitiva, treballaré des de la presidència de Radiòlegs de Catalunya per millorar les diferents àrees de la meva competència, amb l’objectiu d’augmentar el valor afegit de la radiologia diagnòstica i intervencionista en el Sistema Sanitari de Catalunya. 

Font: Institut de Diagnòstic per la Imatge · IDI

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu