HRS4R
Vull donar

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable del tractament: FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) (G17432592), c/ Castany s/n, Edifici M2, Parc Hospitalari Martí i Julià 17190 Salt (Girona)

Contacte: Responsable de protecció de dades de l'IDIBGI transparencia@idibgi.cat

Finalitat: Gestionar la participació i assistència als esdeveniments organitzats, enregistrament de la seva imatge per difondre informació sobre l'esdeveniment a la web pròpia i de tercers relacionats, xarxes socials i altres mitjans digitals i físics, així com convidar-vos a altres esdeveniments relacionats.

Base jurídica: consentiment exprés de la persona participant.

Cessions: quan estiguin legalment establertes.

Limitació de conservació: les vostres dades seran conservades durant la celebració de l'esdeveniment i el termini legalment establert per atendre les possibles responsabilitats que es puguin produir.

Drets: podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, oposar-se a la publicitat no desitjada i exercitar els drets daccés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, dirigint-se al Responsable de Protecció de Dades de lIDIBGI.

Si voleu saber com s'utilitzen les vostres dades personals, o considereu que hem utilitzat les vostres dades personals d'una manera que infringeix l'acord o la legislació vigent, poseu-vos en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades d'IDIBGI.

Si teniu queixes sobre el tractament de les vostres dades personals per part de l'IDIBGI, sempre teniu dret a dirigir-vos a l'autoritat de control competent, l'Agència Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Coneix l’IDIBGI!

menu