hrs4r
Quiero donar

Tesis doctoral: "Survival analysis of lymphoid neoplasms and impact of comorbidity in patients with chronic lymphocytic leukemia in Girona"

30 marzo 2022

El passat dimarts dia 29/03/2022 a les 12:00h la Sra. Alícia Villavicencio va fer la lectura de la tesi doctoral titulada: “Survival analysis of lymphoid neoplasms and impact of comorbidity in patients with chronic lymphocytic leukemia in Girona: a population-based study", dirigida pels doctors Marc Saez Zafra, Rafael Marcos Gragera i Marta Solans Margalef.

Resum de la tesi

Els estudis complets basats en la població que avaluen la supervivència de les entitats hematològiques són rars i sovint es duen a terme utilitzant antics esquemes de classificació, cosa que dificulta la interpretació i dificulta les comparacions internacionals. Per això, aquesta tesi té com a objectiu estudiar la supervivència de les neoplàsies limfoides (NLs) i els seus subtipus a la província de Girona, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de 2008. A més, es realitza un subanàlisi centrat en l'estimació de la prevalença de comorbiditats i el seu impacte potencial en la supervivència i mortalitat (relacionada o no amb la leucèmia limfàtica crònica (LLC)) dels pacients diagnosticats de LLC.

Les dades es van extreure del Registre del Càncer de Girona entre 1996 i 2015 per a tots els NLs i es van calcular la supervivència observada (SO) i la supervivència relativa (SR) utilitzant els mètodes de Kaplan Meier i Pohar Perme, respectivament. Per al subanàlisi de LLC, ens vam centrar en un període més recent (2008-2016) per tenir accés a registres mèdics informatitzats. Les variables clíniques es van recollir en el diagnòstic i les comorbiditats es van avaluar utilitzant l'índex de comorbiditat de Charlson (ICC).

La SR a 5 anys per als NLs va ser 62,3% (interval de confiança del 95%: 60,4-64,4) i va variar notablement entre subtipus. La SR de totes les NLs va disminuir progressivament amb l'edat avançada dels pacients, i es va observar un augment de SR durant 1996-2002 i 2003-2008. Al subanàlisi de LLC, la supervivència va disminuir notablement amb l'augment de la puntuació de l’ICC, però l'efecte de la puntuació de l’ICC va desaparèixer quan també es va considerar l'edat i l' estadi. D'altra banda, la puntuació de la ICC no juga un paper predictiu de la mortalitat.

En conclusió, l'anàlisi de supervivència de NLs va relacionar possibles canvis en les probabilitats de supervivència a millores tant en l'enfocament diagnòstic com en el tractament de diferents NLs. A més, el subanàlisi d'alta resolució dels casos de LLC també va permetre identificar com la supervivència estava condicionada per les comorbiditats en el moment del diagnòstic.

Histórico

Volver al blog

Conoce el IDIBGI!

menu