hrs4r
Quiero donar

Sol·licitud de mostres

El formulari de sol·licitud de mostres biològiques humanes de les diferents col·leccions i/o dades és el primer pas formal per sol·licitar material al Biobanc IDIBGI. Una vegada omplert cal enviar-lo a biobanc@idibgi.org juntament amb l’aprovació del projecte de recerca per part del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica local.

Funcionament:

Una vegada rebuda tota la documentació i confirmada la disponibilitat de les mostres i/o dades, el Biobanc s’encarregarà de tramitar la sol·licitud al Comitè d’Ètica i al Comitè Científic Extern (segons estableix el Reial Decret 1716/2011). Aquests comitès valoraran la sol·licitud i el projecte de recerca, i vetllaran per garantir un ús ètic, legal i racional de les mostres que el Biobanc posa a disposició de la comunitat científica.

Només es tramitaran les sol·licituds que tinguin una valoració positiva per part d’ambdós comitès i l’aprovació del director científic del Biobanc. En els casos que sigui necessària la valoració de la sol·licitud per part del Comitè Científic Intern de la Col·lecció també en caldrà la seva aprovació.

Finalment, abans o en el moment de l’enviament de les mostres, es procedirà a la signatura de l’Acord de Transferència de Material (MTA) entre l’investigador sol·licitant i el Biobanc.

Sol·licitar mostres

Conoce el IDIBGI!

menu