HRS4R
Vull donar

Trobada una via per augmentar l’eficàcia de la radioteràpia contra les metàstasis cerebrals

11 April 2022
  • Una simple analítica de sang pot identificar els pacients resistents a la radioteràpia segons un estudi amb participació d’investigadors de l’Institut Català d’Oncologia de Girona - IDIBGI i que ha estat liderat per Manuel Valiente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
  • El treball, que ha estat publicat a la revista científica Nature Medicine, demostra que només fa falta una analítica de sang per tal d’identificar els pacients resistents a la radioteràpia, abans de sotmetre’s al tractament, i han trobat un fàrmac que podria revertir la situació.
  • Aquest projecte de recerca va rebre un finançament de la Marató de TV3 del 2018 per trobar teràpies i biomarcadors específics amb l’objectiu per millorar el tractament de les metàstasis cerebrals.

Una simple analítica de sang pot identificar els pacients resistents a la radioteràpia segons un estudi amb participació d’investigadors de l’Institut Català d’Oncologia de Girona- l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i que ha estat liderat per Manuel Valiente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Aquesta troballa, que ha estat publicada a la revista científica Nature Medicine, suposa una nova estratègia per tractar els pacients amb metàstasi de cervell que no responen a la radioteràpia.

Els autors d’aquest treball han descobert que només fa falta una analítica de sang per tal d’identificar els pacients resistents a la radioteràpia, abans de sotmetre’s al tractament, i han trobat un fàrmac que podria revertir aquesta resistència. Així doncs, ja ha començat un assaig clínic multicèntric per tal de validar el biomarcador a través de la Red Nacional de Metàstasis Cerebral (RENACER).

Aquest projecte va rebre un finançament de La Marató 2018 de TV3 per fer recerca per a poder trobar teràpies i biomarcadors específics amb l’objectiu de millorar el tractament de les metàtesis cerebrals.

Metàstasi de tumors de pulmó, mama i melanoma

S’estima que entre el 20 i el 40% dels pacients amb tumors sòlids desenvolupen metàstasis cerebral, un tipus de lesió difícil de tractar amb fàrmacs perquè la barrera hematoencefàlica fa d’obstacle per a l’entrada de medicaments al cervell. La radioteràpia és, per tant, una de les eines més utilitzades per tractar aquestes metàstasis, que majoritàriament procedeixen de tumors primaris de pulmó, mama i melanoma.

Però els efectes secundaris poden ser importants i, a més, és freqüent la reaparició dels tumors a  l’àrea irradiada després d’aplicar la radioteràpia holocranial, anomenada així per aplicar-se sobretot al teixit cerebral. Aquest fenomen, l’aparició de resistències a la radioteràpia aplicada als tumors metastàtics de cervell, ha estat tanmateix, poc estudiat fins ara. És per aquest motiu que es va començar a investigar emprant models animals i també cultius cel·lulars tridimensionals de metàstasis cerebrals de pacients que simulen el teixit tumoral. A més, s’han analitzat dades de cohorts de pacients de càncer de pulmó, mama i melanoma amb metàstasi cerebral.

Gràcies a això s’ha aconseguit identificar una via molecular implicada en l’aparició de resistència , i en particular una proteïna, S100A9, que funciona com indicador de la sensibilitat a la radioteràpia: a més presència de S100A9, més resistència a la radioteràpia. La sorpresa ha estat comprovar que aquesta proteïna pot detectar-se en sang. Part de les mostres que s’han utilitzat per validar aquest biomarcador provenen del Biobanc de l’IDIBGI.

Per l’oncòleg mèdic de l’ICO Girona, director científic del Grup OncoGir-PRO de l’IDIBGI i investigador col·laborador en l’estudi, Joaquim Bosch, “gràcies a aquesta troballa, amb el resultat d’una analítica en sang, podrem anticipar-nos i identificar aquells pacients que presenten metàtesi cerebrals resistents a la radioteràpia, i per tant, poder oferir-los tractaments molt més personalitzats en el futur”. A l’estudi també hi ha participat els oncòlegs mèdics de l’ICO Girona i investigadors del Grup OncoGIR-PRO de l’IDIBGI, Èlia Sais, Alejandro Hernández i Eduard Teixidor.

Teràpia per "radiosensibilitzar" els i les pacients

Un altre resultat esperançador que ha donat l’estudi és que ja es coneix un fàrmac inhibidor de la proteïna que s’uneix al S100A9 per activar la resistència i que en assaigs clínics contra l’Alzheimer ha demostrat ser segur i capaç de travessar la barrera hematoencefàlica i arribar al cervell. Així doncs, els investigadors demostren en models animals, i en els cultius realitzats a partir de les mostres de pacients que aquest fàrmac es pot fer servir per aconseguir que els pacients resistents responguin a la radioteràpia.

Aquesta recerca obre la possibilitat d’ajudar a revertir la resistència a la radioteràpia de les metàstasis cerebrals tal i com han demostrat els estudis previs en models ratolins realitzat pel grup d’en Manuel Valiente. Ara cal completar un estudi clínic amb aquesta molècula que confirmi aquests resultats tant esperançadors en pacients afirma Joaquim Bosch i afegeix “si hem pogut demostrar en pacients que trobem nivells alts d’aquesta proteïna en sang, això es relaciona amb una pitjor resposta a la radioteràpia”.

Article de referència: Stratification of radiosensitive brain metastases based on an actionable S100A9/RAGE resistance mechanism. Monteiro et al. (Nature Medicine, 2022).

DOI: 10.1038/s41591-022-01749-8

Crèdits imatge: Institut Català d'Oncologia (ICO)

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu