HRS4R
Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA
DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup de Patologia Cerebrovascular, liderat
per la Dra. Silva i formar part del projecte d’investigació liderat pel Dr. Terceño, “Clinical trial to
evaluate the administration of ApTOLL in ambulances and the neuroprotective effect in stroke
patients. RACETOLL”. Aquesta convocatòria és part del projecte CPP2021-008378, finançat per
MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea - NextGenerationEU/PRTR, amb la següent
categoria professional:
Tècnic/a de Recerca – Project Manager

Presenta la teva candidatura
  • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu