HRS4R
Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA
DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per donar suport a la recerca, dins el Programa InvestiGo.
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, amb codi oficial 2022-C23.I01.P03.S0020-0000042, finançat
per la Unió Europea, Next Generation UE, per formar part de l’àrea de recerca en neurociències, en la
següent categoria professional:
Tècnic/a de Recerca – Citometria

Presenta la teva candidatura
  • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu