HRS4R
Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del Grup de recerca de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, liderat pel Dr. José Manuel Fernández-Real, per participar en el projecte d’investigació “Anàlisis integrat de les interaccions entre la glucèmia i la composició de la microbiota, i del seu impacte sobre l'acumulació de ferro cerebral i la cognició en subjectes obesos”, amb codi oficial PI18/01022 - IRONMET+CGM, finançat per ISCIII, dins les línies de recerca de “El hierro como modulador de la inflamación en patología metabòlica” y “El papel de la microbiota en la obesidad y el cerebro como órgano metabólico”, en la següent categoria professional:
Tècnic/a de Recerca

Presenta la teva candidatura
  • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu