HRS4R
Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça d’Investigador/a Pre-doctoral a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup de recerca d’Urologia, liderat pel Dr.Comet i formar part del projecte d’investigació “Anàlisi de marcadors no invasius per a la millora del diagnòstic del càncer de pròstata(CaP) i identificació del pacients amb càncer agressiu: Marcadors sèrics basats en els patrons de glicosilació de l’antigen prostàtic específic (PSA) i en altres formes del PSA com PHI, i marcadors d’imatge derivats de la Ressonància Magnètica Multiparamètrica (RMmp)”, amb codi oficial 201922-31, finançat per La Marató, en la següent categoria professional:


Investigador/a Pre-doctoral

Presenta la teva candidatura
  • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu