HRS4R
Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del Grup de recerca de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, liderat pel Dr. José Manuel Fernández-Real, per participar en el projecte d’investigació “Stratification of Obese Phenotypes to Optimize Future Obesity Therapy - SOPHIA”, amb codi oficial IMI: 875534-2 – SOPHIA , finançat per Horizon 2020 de la Comissió Europea , dins les línies de recerca de “Estratificació dels fenotips de la obesitat, Diabetis tipus 1 i 2, i genòmica/genètica de l'obesitat”, “El ferro como modulador de la inflamació en patologia metabòlica” i “El paper de la microbiota en la obesitat i el cervell com a òrgan metabòlic”, en la següent categoria professional:
Gestor/a de Projectes

Presenta la teva candidatura
  • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu