HRS4R
Vull donar

Tesi doctoral: "Clinical epidemiology and molecular biology of cutaneous and mucosal melanoma in Girona 1994-2018"

28 March 2023

El passat dilluns dia 27/03/2023 a les 15:00 h, la Sra. Anna Carbó va fer la lectura de la tesi doctoral titulada: Clinical epidemiology and molecular biology of cutaneous and mucosal melanoma in Girona 1994-2018” dirigida pel Dr. Jordi Rubió i el Dr. Rafael Marcos-Gragera.

Resum de la tesi

En aquesta tesi doctoral s’analitza l’epidemiologia del melanoma cutani i de mucoses, així com el seu perfil molecular per aportar nous coneixements en base poblacional de la província de Girona.

Com a font de casos s’ha utilitzat el registre de càncer de Girona. Es descriu la incidència i la supervivència global i relativa a 5 i 10 anys, a més a més, es fa un anàlisi molecular del gen BRAF en el melanoma cutani i un panell genètic en el melanoma de mucoses. A part, s’aporta evidència mèdica del tractament dels pacients a la pràctica clínica diària.

La supervivència global a 5 anys per tots els estadis en els melanomes cutanis és del 81% similar als altres estudis publicats amb una prevalença de mutacions en el gen BRAF del 50% i essent l’estadi l’únic factor pronòstic estadísticament significatiu per la supervivència. La supervivència global a 5 anys per tots els estadis en els melanomes de mucoses és del 21% similar també als altres estudis publicats amb un perfil molecular on dominen les mutacions a NRAS i NF1.

Es confirma que les característiques epidemiològiques de Girona són similars a les de regions veïnes, que l’estadi segueix essent el factor pronòstic més important per supervivència, així com no ho és l’estatus mutacional en el gen BRAF. I es demostra que els melanomes de mucoses a part de tenir un perfil mutacional diferent tenen un clar pitjor pronòstic.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu