HRS4R
Vull donar

S’identifica una variant genètica implicada en la resposta immune que condiciona l’èxit del transplantament de progenitors hemopoètics

19 April 2023
  • L’estudi ha estat liderat pel Servei d’Hematologia Clínica de l’Institut Català d’Oncologia de Girona (ICO)- Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) – Institut de Recerca Josep Carreras (IJC).

Un estudi, liderat pel Servei d’Hematologia Clínica de l’Institut Català d’Oncologia de Girona (ICO) - Institut d’Investigació Biomèdica de Girona dr. Josep Trueta (IDIBGI) - Institut de Recerca Josep Carreras (IJC), ha identificat una variant genètica implicada en la resposta immune que condiciona l’èxit del transplantament de progenitors hemopoètics. 

En concret, en aquest treball que ha estat publicar a la revista científica ‘Frontiers in Immunology’, s’ha estudiat la rellevància de les varietats del gen LAG3, que juga un paper important en regular la resposta immunitària. Els resultats obtinguts pels investigadors gironins suggereixen que aquells pacients amb major expressió d’aquest gen podrien desenvolupar més complicacions en forma d’infeccions o recaigudes de la malaltia.

El treball, que s’emmarca dins l’activitat dins l’activitat del Grup Espanyol de Transplantament Hemopoètic, obre les portes a identificar pacients amb més risc de complicacions i a entendre millor el paper de les noves dianes de la immunoteràpia.

Com s’ha realitzat l’estudi? 

Per tal de poder realitzar aquest estudi s’han analitzat les dades de 797 pacients que havien rebut un transplantament a partir d’un donant familiar compatible a 16 hospitals de tot l’Estat.

Mitjançant anàlisi genètic dels donants es va poder observar que els pacients que van rebre cèl·lules mare sanguínies de donants amb la variant genètica de LAG3, presentaven una pitjor supervivència relacionada amb major incidència de recaigudes i de complicacions post-trasplantament. 

Pel primer autor de l’estudi i hematòleg clínic de l’ICO Girona-IDIBGI, David Cruz, “aquest estudi ens permet tenir un millor coneixement sobre el paper que la resposta immune té sobre aquesta modalitat de transplantament, i obre teòricament la porta a poder fer una selecció més acurada dels donants, sempre i quan aquest resultats siguin replicats per altres investigadors”.  

El grup d’Hematologia de Girona fa més de 20 anys que està treballant en aquesta línia de recerca i els resultats obtinguts en aquest estudi ajuden a entendre una mica millor els condicionants genètics implicats en l’èxit d’aquest tipus de trasplantament. Article de referència: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1066393/full

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu