HRS4R
Vull donar

Presentació

La Unitat de Recerca Clínica de l’IDIBGI es crea amb la finalitat d’optimitzar i promoure la recerca clínica, tant la que es promou des de la indústria farmacèutica com la realitzada dins la pròpia institució.

L’objectiu és assessorar a l’investigador/a en la planificació dels projectes tant des del punt de vista metodològic com regulatori i donar suport a la seva execució.

Per altra banda, també pretén ser una eina útil i transparent pels pacients de manera que puguin saber en tot moment quina recerca s’està portant a terme als nostres centres i com participar-hi.

Tota la recerca clínica que es duu a terme des de la Unitat de Recerca Clínica també ha de tenir la conformitat del CEIM o de la Oficina Tècnica de Recerca Clínica ICS/IAS:

Qui som

La Unitat de Recerca Clínica està formada actualment per un Director Científic, una Responsable de la Unitat, coordinadors d'assajos clínics, infermeria especialitzada i data entries. Aquest equip és responsable de totes les activitats, des de la posada en marxa d'un estudi fins a la seva finalització, oferint suport de qualitat per arribar a una recerca clínica d'excel·lència.

Si sóc pacient

Com puc participar en un projecte d’investigació?

La participació en un projecte d’investigació generalment ve proposada pel professional que està en contacte amb el/la pacient.

A vegades, segons el tipus d’estudi és el/la pacient qui es pot oferir en resposta a crides de participació mitjançant anuncis o registres.

Qui pot participar en un projecte d’investigació?

En els projectes d’investigació s'estableixen uns criteris que descriuen qui hi pot participar i qui no. S’anomenen respectivament criteris d'inclusió i criteris d'exclusió.

Els factors bàsics que condicionen la participació en un estudi, són, entre d'altres: edat, gènere, tipus de malaltia, fase de la malaltia, antecedents de tractament anterior, altres condicions mèdiques.

En el cas dels assaigs clínics amb aquests criteris es protegeix als pacients de rebre un tractament que podria perjudicar-los, ja que no tots els assaigs resulten apropiats per a tots/es els/les pacients. Un assaig pot ser segur per a un/a pacient, però no ser-ho per a un/a altre/a amb el mateix diagnòstic.

El compliment de la legalitat vigent i els procediments de treball que es segueixen a l’hospital asseguren un control adequat i la dotació dels recursos necessaris per dur a terme les activitats de recerca, amb els més alts nivells de compromís amb la qualitat i la ètica.

Informació al/la pacient i consentiment informat

D’acord amb els principis ètics que regulen la recerca, els/les participants en estudis d’investigació han d’estar informats en què consisteix l’estudi, els procediments que se’ls farà i dels possibles riscos.

Això, en general, inclou una o més converses entre el/la pacient i el personal investigador.

Després de rebre tota aquesta informació, se li sol·licitarà el/la pacient que llegeixi i signi un document de consentiment informat conforme ha rebut aquesta informació i se’ls ha resolt tots els dubtes.

Si sóc investigador/a

Objectius de la unitat

La unitat vol oferir suport regulatori (ètic i legal), suport metodològic i científic i suport per a l’execució de la recerca clínica.

Com et podem ajudar

  • Col·laborar en la valoració inicial de la viabilitat de l’estudi al centre (feasibility study).
  • Facilitar la comunicació entre el promotor, l’equip investigador i el centre per agilitzar els tràmits d’inici del projecte.
  • Organitzar les visites dels subjectes participants i totes aquelles proves i procediments de l’estudi i atendre als monitors.
  • Ajudar als equips investigadors a aconseguir el nombre de participants acordats i en el temps de reclutament òptim.

Informació al/la pacient i consentiment informat

D’acord amb els principis ètics que regulen la recerca, els/les participants en estudis d’investigació han d’estar informats en què consisteix l’estudi, els procediments que se’ls farà i dels possibles riscos.

Això, en general, inclou una o més converses entre el/la pacient i els/les investigadors/es

Després de rebre tota aquesta informació, se li sol·licitarà al/la pacient que llegeixi i signi un document de consentiment informat conforme ha rebut aquesta informació i se’ls ha resolt tots els dubtes.

Política i Tarifari

Assaigs clínics actius al centre

Vés a la pàgina de Recerca Clínica

Enllaços d'interès

Legislació

Llei de garanties i ús racional del MedicamentReial Decret 1090/2015 d'assaigs clínicsOrdre de Ministeri de Sanitat 256/2007 sobre bona pràtica en investigació

Tarifari UREC

Contacte

Dra. Cristina Martinez
Responsable Unitat de Recerca Clínica

Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) - Sant Ponç
Av. de França 30-32-34, 17007 (Girona)
E-mail: cmartinez@idibgi.org
Tel: 872 98 70 87 ext. 321

Coneix l’IDIBGI!

menu