HRS4R
Vull donar

Relació entre funció renal i risc cardiovascular en nens i nenes sans

22 June 2021

L'augment de prevalença de l'obesitat infantil és actualment una de les majors preocupacions en salut pública. L'obesitat ha estat relacionada amb malalties cardiovasculars, diabetis de tipus II, hipertensió... Estudis recents apunten a una clara relació amb l'augment de risc cardiovascular i l'obesitat (tan infantil com adulta).

L'estudi liderat pel grup Recerca Metabòlica i Materno-fetal de l'IDIBGI, ha estudiat la relació entre la Taxa de Filtració Glomerular estimada (TFGe) i el risc cardiovascular en nens/es. La TFGe és un càlcul que permet avaluar el funcionament dels ronyons. En els darrers anys s'ha demostrat que aquesta mesura pot ser un bon indicador del risc cardiovascular en la població adulta.

L'estudi va consistir en la determinació de la TFGe en 401 nens Caucàsics sans de la població general (edat mitjana de 8 anys) amb un seguiment de 4 anys (fins a l'edat mitjana de 12 anys). Els nens es van classificar segons el grau d'obesitat (normal i sobrepès) i segons els nivells de TFGe basals (baix, mitjà i alt).

Els resultats obtinguts mostren que els nens amb major TFGe basal (als 8 anys) presenten una major resistència a la insulina, major pressió sanguínia i major grau d'obesitat als 12 anys; característiques relacionades amb un augment del risc cardiovascular. Aquestes associacions es mantenen tant en nens amb pes normal com en nens amb sobrepès.

Aquestes troballes suggereixen que la TFGe podria ser un marcador útil en la pràctica clínica per identificar nens amb major risc cardiovascular i obren la porta a futures investigacions cap aquest camí.

Article científic: https://www.nature.com/articles/s41598-021-91162-x

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu