HRS4R
Vull donar

PROPOSTA DE PRIORITZACIÓ DELS AJUTS FI2022 PER A LA CONTRACTACIÓ PREDOCTORAL

5 January 2022

D'acord amb l'article 11 de la convocatòria dels Ajuts FI-2022 RESOLUCIÓ REU/2830/2021, de 16 de setembre, es publica la priorització dels Ajuts FI 2022, seguint els criteris interns aprovats i publicats.

Les persones interessades disposaran de 10 dies per a presentar les al·legacions que estimin oportunes. Passat aquest termini, i un cop resoltes les al·legacions, l’AGAUR resoldrà l’adjudicació dels ajuts. El termini de presentació d'al·legacions serà del 5 fins el 19 de gener de 2021. Les al·legacions es presentaran mitjançant un correu electrònic a projectes@idibgi.org.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu