SALUT MENTAL

Com han d’actuar els professionals assistencials de l’hospital davant persones amb problemas de salut mental?

Grup: Salut Mental i Addiccions Drs/es Cid, J., Frigola, E. i grup UFSP-XSMiA
  • Objectiu:

    55.000

  • Recaptat:

    5.000

  • La campanya no s’acaba mai

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
9.09%
Minimum amount is € Maximum amount is €

Sobre el projecte

Taxonomia d'incidents i efectes adversos per a la seguretat del pacient en l'àmbit de la salut mental "SEGMENT".

 

Resum de la idea:

Aquest projecte té per objectiu identificar aspectes associats a la persona, al problema de salut mental que pateix, a professionals, a l'organització dels dispositius assistencials entre altres, que poden modular l'efectivitat dels tractaments administrats ocasionant situacions de risc per a la persona quan aquesta entra en contacte amb l'entorn sanitari on els rep; i estudiar com actuen en els dispositius assistencials de l'atenció comunitària i hospitalària.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

El nostre objectiu és elaborar una taxonomia d'incidents i efectes adversos per a la seguretat del pacient en l'àmbit de la salut mental que descrigui les característiques dels pacients i l'assistència clínica que constitueix un Succés Advers evitable per a diferents processos clínics com ara temptativa de suïcidi, autolesió, símptomes orgànics, comorbilidad, caigudes, intoxicació, conducta agressiva desadaptativa, sobredosi etc...

Conèixer els mecanismes implicats en les malalties mentals que en la seva interacció amb el sistema sanitari, en els seus diferents nivells d'assistència, pugui alterar el curs evolutiu propi de la malaltia o puguin ocasionar un risc afegit al de la pròpia malaltia ens permetrà:

1) el desenvolupament de programes, protocols assistencials més segurs

2) desenvolupar programes o intervencions preventives, que ajudin a alentir el curs de la malaltia i més cost-eficients

3) desenvolupar tecnologies més eficients, més personalitzades i segures

menu